Sigden

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

I 1977–78 gav AKP (m-l) ut avisa Sigden med stoff fra primærnæringene. Det kom ut et prøvenummer i 1977. Fra 1978 var planen seks utgaver i året. Det kom imidlertid (etter det vi veit) bare ut to utgaver. I januar 1979 informerte partiledelsen om at det ikke var økonomi til flere utgivelser. Redaktører var Klassekampens redaktører, Finn Sjue (1977) og Egil Fossum (1978).

Publisering på nettet: september 2022.

Sigden nr. 1, 1977 Internasjonalen nr 2 Sigden nr. 2, 1978

Nummer 1, 1977 (prøvenummer) – 16 sider

Nummer 1, 1978 – 16 sider

Nummer 2, 1978 – 16 sider