Klassekampens andre år: 1970

Vi legger her ut den andre årgangen av avisa Klassekampen (1970). Nettpubliseringa skjer etter avtale med avisa.

Se innholdsfortegnelse for
nr 1
nr 2nr 3ekstranr 4nr 5nr 6 nr 7/8nr 9nr 10nr 11nr 12

Her er 1969-årgangen.

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Publisert på nettet 1. oktober 2017.


Klassekampen nr. 1, 1970

 

Nummer 1, 1970 – 12 sider – 19MB

Last ned fila

 • Kiruna (streik), side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Om Klassekampen, side 3
 • Kadaverdisiplin i militæret, side 3
 • Rød vår i Oslo Filmklubb, side 3
 • SUF på Island fortsetter den revolusjonære linja, side 3
 • Lenin om streiker, side 4
 • Sauda-arbeider: Vi krever frie forbundsvise oppgjør, side 4
 • Vellykket streik i Harstad (Kaarbø), side 4
 • SUF(m-l)s faglige landskonferanse om krava foran lønnsoppgjøret, side 4
 • De trygdete rammes hardt av momsen, side 5
 • Prisstoppen – en bløff, side 5
 • Havnearbeiderstreiken i Göteborg, side 5
 • SUF(m-l): Støtt LKAB-arbeiderne, side 5
 • Nei til økt kontingent! (Jern og metall), side 5
 • Kiruna-aksjonen, side 5
 • Solidaritet med LKAB-arbeiderne, side 6–7
  • Streikens lærdommer
  • Sparket for en kopp kaffe
  • – Det var spontan oppslutning
  • Elendige helseforhold
  • Øk pensjonen
  • Send streikebidrag til Streikefondet for LKAB-arbeiderne
  • Teater om NJA
  • Borgerpressa om Kiruna: Dårlig personalpolitikk
 • Mao Tsetung om det kommunistiske partiet, side 8
 • Styrk den ideologiske fostringa!, side 8
 • Sosialistiske arbeidsgrupper planlegger landskonferanse, side 8
 • Truong Chinh krever: Kulturrevolusjon i Nord-Vietnam, side 9
 • Voldsomme streikebølger i Italia, side 9
 • Revolusjonær framgang over hele verden, side 9
 • To Nato-nektere fengslet, side 10
 • Kiruna-arbeiderne: – Det er vi som arbeider, det er vi som bestemmer, side 10
 • Økt studieavgift avvist i Trondheim, side 11
 • Lørdagsfri i skolen – over 2000 lærere mister jobben – økt arbeidspress på elevene, side 11
 • Rød Front seira i DNS, side 11
 • Elevbevegelsens hovedoppgave, side 11
 • Oppsving i elevenes kamp, side 11
 • Stalin – en stor revolusjonær, side 12

Klassekampen nr. 2, 1970

Nummer 2, 1970 – 12 sider – 20 MB

Last ned fila

 • Oppsvinget i arbeiderklassens kamp viser: Det nytter å streike, side 1
 • Nytt monopol i transportsektoren – tusener mister jobben i NSB, side 1
 • Arbeiderbevegelsens solidaritetsfond – solidaritet med CIA, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Styrk det partibyggende arbeidet, side 3
 • Hils de store 1970-åra velkommen, side 3
 • Ny grunnsirkel i marxismen-leninismen, side 3
 • Standard Telefon & Kabel: Gaver til pampene sikrer kontraktene, side 4
 • Hvem tjener på folketrygden?, side 4
 • Nord-Odal: 3 av 4 jobber i Oslo, side 4
 • Lærlinger nektes kontrakt, side 4
 • Godscentralen soper inn millioner – i NSB mister tusener jobben, side 5
 • Kraftig oppsving i den nordiske arbeiderklassens kamp, side 6–8
  • Streikebevegelsensbetydning
  • Koksverkarbeiderne fikk 1 krone mer – arbeiderfiendtlig avtale
  • Streik på Jøtul
  • Mektig streikebølge i Sverige og Danmark
  • Ringnes-arbeiderne krever 25 %
  • 25 % et rimelig krav (Freia)
  • Støtten til Kiruna-arbeiderne
  • Sit-down på Saugbrug
  • Streik på Kalnes mek
  • Odda-arbeiderne avviser klassesamarbeid
  • Progressivt klubbstyre valgt i Sauda
  • Krev forbundsvise oppgjør
 • «Harde arbeidstilhøve i Ålvik» (sjølvkritikk av artikkel i nummer 10–11, 1969), side 8
 • Store arbeiderkamper i Belgia – panserbiler mot streikende, side 9
 • Økonomisk krise i USA, side 9
 • Ml-parti i Japan, side 9
 • Italia: Framstående ml-ere fengslet, side 9
 • Arbeiderbevegelsens solidaritetsfond – et solidaritetsfond for CIA, side 11
 • Hvorfor ble Elev 70 stanset?, side 11
 • Streik på Foss skole, side 11
 • Studenter mot forverra kår, side 11
 • Strasbourgertesene om streikekampen, side 12

Klassekampen nr. 3, 1970

Nummer 3, 1970 – 12 sider – 19 MB

  Last ned fila

  • 25 % – et minstekrav! LOs 10 % vil senke reallønna, side 1
  • Sovjet truer Kina med krig, side 1
  • Klipp og kommentar, side 2
  • Bekjemp sosialimperialismens krigsframstøt, side 3
  • «Aspengren er ein fiende av arbeidarklassen», side 4
  • Kampen fortsetter i Kiruna, side 4
  • «Folk blir ikke lenge her på Godscentralen», side 4
  • Notodden-arbeiderne skjerper lønnskrava, side 5
  • Elendige vernetiltak ved Tinfos Jernverk, side 5
  • Notoddenutvalget mot arbeiderne, side 5
  • Skattepenger til storkapitalen, side 5
  • Sett makt bak krava – det nytter å streike! 25 % et minstekrav!, side 6–7
   • Forbered kampen!
   • Stol ikke på prisindeksen
   • Myten om samfunnskaka
   • Kjemisk i Odda, Sauda, Ålvik og Husnes med harde tariffkrav
   • LO-ledelsen – en del av staten
  • Slutt opp om Vietnamuka, side 8
  • Harde partikamper i NKP, side 8
  • Kamerat Bjarne Rolstad til minne, side 8
  • Verden i opprør, side 9
   • Røde baser opprettes i India
   • Anti-US-demonstrasjoner på Filippinene
   • Palestina-araberne kjemper
   • Krukkesletta erobret
   • Svenske skogsarbeidere streiker
   • Arbeidsretten murt igjen (Danmark)
  • Korreksjon/kommentar til forrige nummer om klubbstyret i Sauda og om CIA, side 10
  • Kollektiviseringa i Sovjetunionen, side 11
  • Bygningsstreiken i 1928 – kamp mot voldgiftsretten, side 12

Klassekampen ekstranummer mars 1970

Ekstranummer mars 1970 – 2 sider – 3 MB

Last ned fila

 • Sporveisbetjeningas nattmøte krever full kompensasjon – eller streik, side 1
 • Arbeiderklassen trenger et revolusjonært parti, side 1
 • Sporveien tjener kapitalen. Betjening og trafikanter – felles interesser, side 2
 • Rød arbeiderfront 1. mai, side 2
 • Vekk med korrupte «tillitsmenn», side 2
 • NKF forhaler krava, side 2

Klassekampen nr. 4, 1970

Nummer 4, 1970 – 12 sider – 19 MB

Last ned fila

 • Avvis LO-pampenes bløff om «solidarisk lønnspolitikk». Enhet i folkets kamp mot forverra økonomiske kår. Krev kompensasjon, side 1
 • Betjeninga ved Oslo Sporveier er i kamp, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Ml-gruppene dannet, side 3
 • Rød arbeiderfront 1. mai, side 3
 • Røde Fanes punktforslag for 1. mai, side 3
 • Arbeiderklassekontrollen i Albania, side 4
 • Store gassutslipp i Tyssedal, side 4
 • DNA på defensiven i Rogaland – panisk hets fra Rogalands Avis, side 4
 • Kamp ved Oslo Sporveier, side 5
  • Sporveien tjener kapitalen
  • Vekk med korrupte «tillitsmenn»
 • Aspengren med stor «ansvarlig» streik?, side 5
 • Langvarig kamp må til! (Studenter og elever), side 6
 • Hver 3. student fra arbeiderklassen, side 6
 • Enhet i hele folkets kamp mot forverra kår, side 6–7
  • Krava om kompensasjon
  • Marxist-leninistene i ledelsen
  • Solidaritet arbeidsfolk – studenter
  • Faglig Studentfront – en antikapitalistisk front
  • Rasjonaliseringa på universitetene
 • Lenin 100 år – styrk kampen mot revisjonismen!, side 8
 • Revolusjonære ekskludert fra AUF, side 8
 • Revisjonistiske krampetrekninger, side 8
 • Verden i opprør, side 9
  • Framgangsrik kamp i Laos
  • Solidaritetskomiteen hos PRR
  • Harrison Salisbury: Sovjet forbereder krig mot Kina
  • Frigjøringskrig i Colombia
  • Nei til Saigon-«informasjon»
  • «Avanti populo» mot Nato
 • Kjempeproitter i industrien – eierinntekter på over 3 milliarder i 1969, side 11
 • SF aksepterer «kaketeorien»: «Rom for høyere krav», side 11
 • Streik ved Van Severen, side 11
 • Nesodden: Enhet lærer – elever, side 11
 • Ml-flertall i K-stud Bergen, side 11
 • Det nye karaktersystemet betyr rasjonalisering i skolen, side 11
 • Rød Front i studentsamfunnene, side 11
 • Julussa 1927: Kamp mot streikebrytere, side 12

Klassekampen nr. 5, 1970

Nr 5, 1970 – 16 sider – 24 MB

Last ned fila

 • Streikeaksjonene viser: Bare kamp gir seier, side 1
 • Norgas: Politi mot streikende arbeidere, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Brev og kritikk, side 2
 • SUF(m-l)s formann om partibygginga, side 3
 • Behovet for en kommunistisk ledelse, side 3
 • LO – et korporativt organ, side 4
 • Yrkesskoleelevenes kår, side 4
 • Studer marxismens politiske økonomi, side 4
 • Borger mot borger i treforedlingsindustrien, side 5
 • Streikene ved Saugbruksforeningen, side 5
 • Borregaardsarbeidere i kamp, side 5
 • Høykonjunktur og arbeidsløshet, side 6
 • Vestlandsplanen – svartedauden for vestlandsbygdene, side 6
 • Strukturrasjonaliseringa avfolker Frøya, side 6
 • Til kamp mot Nordøk og EEC, side 7
 • USA-monopolene kjøper opp norsk industri, side 7
 • Poststreik i USA, side 7
 • Krise i amerikansk økonomi, side 7
 • Enhet og illegal kamp, side 8–9
  • Norgas-arbeidernes kamp er hele klassens kamp – Vi er forberedt på langvarig kamp
  • Solidaritetserklæringer til Norgas-arbeiderne
  • Streik ved Oslo Sporveier
  • Gå sakte-aksjon i Odda
  • Avvis 9,5 prosent
  • Arbeidsretten en papirtiger
 • NKP-veteran: «Mao Tsetung har utviklet kommunismen», side 10
 • Over hele Norden – marxist-leninistene i framgang, side 10
 • Revisjonist-ledernes 1. mai, side 10
 • Faglig studentfront samlet alle utdanningsgrupper til aksjon: Felles kamp mot felles fiende, side 11
 • Maos militærskrifter ga lærdom for studentkampen, side 11
 • Formann Mao Tsetung: Om strategi og taktikk, side 11
 • Rapport fra en kinesisk landsby, side 12
 • Utbyttinga øker i Sovjet, side 12
 • Hellas, Nato og borgerskapet, side 12
 • Nye kamper i Nord-Irland, side 12
 • Verden i opprør, side 13
  • Kraftig oppsving i folkenes frigjøringskamp i Sørøst-Asia: USA-imperialismen vakler
  • CIA-kupp i Kambodsja
  • Aksjoner 70 steder under vellykt Vietnam-uke
  • Kinas kommunistiske parti hilser Vietnams arbeiderparti
 • Palestinsk frigjøringsleder: – Folkekrigen vil gi oss seier, side 15
 • La 8. mai bli en antiimperialistisk kampdag, side 15
 • Partisplittelsen i 1923, side 16

Klassekampen nr. 6, 1970

Nr 6, 1970 – 12 sider – 20 MB

Last ned fila

 • Støtt Sauda-arbeidernes kamp, side 1
 • Politiet øker undertrykkelsen av progressive – vold, overvåkning og fengsling, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Brev og kritikk, side 2
 • Angrepene på Sosialistisk opplysningsråd, side 3
 • Staten mot folket, side 3
 • Ml-opposisjon i NKP, side 3
 • 2000 i demonstrasjon 14. mai: USA-imperialismen ut av Kambodsja, side 4
 • 8. mai – kamp mot imperialismen, side 4
 • Hva skjedde med «ruteknuserne»?, side 4
 • Tåregass mot «Green Berets»-demonstranter, side 4
 • Landsmøtet i Solidaritetskomiteen, side 4
 • Overvåkingspolitiet registrerer progressive, side 5
  • SIPOs metoder
  • «Politietterforskning»
  • Revolusjonære årvåkenhet
  • Politiprovokatør i sivil
 • Fra arbeidsplassen (Norgas, Odda, Fjeldhamar Brug, Kongsberg Våpenfabrikk m.fl.), side 6
 • «Vår kamp er en del av hele folkets kamp» – intervju med forhandlingsutvalget i Sauda, side 6–7
 • Kalheim mot Norgas-arbeiderne, side 6
 • Grafisk i kamp, side 6
 • Tariffoppgjøret: Reallønna vil synke, side 6
 • Styrmenn og maskinister varsler streik mot tvungen lønnsnemnd, side 6–7
 • EFP-arbeider: «23 % ble rasjonalisert bort», side 7
 • Sjølberginga trygger streikevåpenet, side 7
 • Send regelmessige streikebidrag, side 7
 • Kinas røde satellitt, side 8
 • Albania – størst produksjonsvekst i Europa, side 8
 • Studér Kina i dag, side 8
 • Midtøsten: Ny framgang for Al Fatahs linje, side 8
 • «Vennskapsavtalen» Moskva – Praha, sosialimperialisme i praksis, side 8
 • Verden i opprør, side 9
  • Formann Mao Tsetungs erklæring om kampen mot USA-imperialismen
  • Felles kommunike fra Korea og Kina
  • Indokinesisk enhetsfront dannet
  • Revolusjonære masseaksjoner fra det amerikanske folket
  • Sovjet mot Indokinas folk
 • Lærdommer av studentkampen, side 11
 • Studentersamfunnene – framgang for Rød Front, side 11
 • SUF(m-l) fra politisk militærnekting til agitasjon på moen, side 11
 • Soldatene servert fisk med mark i – streik på Eggemoen, side 11
 • Soldataksjon på Haslemoen, side 11
 • Lenin om militærpolitikk, side 11
 • Stor framgang for Rød arbeiderfront 1. mai, side 12

Klassekampen nr. 7–8, 1970

Nr 7–8, 1970 – 12 sider – 20 MB

Last ned fila

 • Høgere priser – verre levekår, side 1
 • EEC – monopolkapitalen mot folket, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Brev og kritikk, side 2
 • 27 ekskludert fra NKP, side 3
 • Kommunistene og folket, side 3
 • Sjølkritikk (fra redaksjonen), side 3
 • Politisk plattfrom for ml-front i NKP, side 3
 • EEC – monopolenes fellesskap, side 4
 • Noreg inn – jordbruket ut, side 4
 • Fiskeripolitikk i EEC – konserna overtar, side 4
 • Rik på import?, side 4
 • Prisøkinga avslører LO-pampenes oppgjør – harde tariffkrav er nødvendig, side 5
 • Intervju med ung familie: «Dårligere råd enn før!», side 5
 • Indeksen ljuger, side 5
 • Sveltihel på trygda, side 5
 • Streikekamp mot høge husleier, side 5
 • Arbeidsfolk i drabantbyene: Halve lønna i boutgifter, side 5
 • «Verdens folk, foren dere og nedkjemp de amerikanske aggressorene og alle deres lakeier» – Mao Tsetung 20. mai 1970, side 6–7
  • Revolusjon er hovedtendensen i verden i dag
  • Aksjonsenhet mot imperialismen
  • Folkekrigen seirer!
  • Storbritannia: Havnearbeiderne i streik
  • British Communist Party (m-l): «Britene ut av Ulster»
  • Nye seire i Midtøsten
  • Proletarisk internasjonalisme
 • «Fredelige» løsninger i Midtøsten, side 8
 • Sosialimperialist i Japan, side 8
 • Kina gjeldfritt, side 8
 • «Sosialisten» Kalheim, side 8
 • Krisa i USA – verst siden det store krakket, side 8
 • Streik ved Alta stensliperi, side 9
  • Fagforeningsformannen: Brei solidaritet
 • Streik på Union, side 9
 • Etter tvungen lønnsnemnd og arbeidsrettsdom: – Vi gir oss ikke! (Styrmandsforeningen og Maskinistforbundet), side 9
 • Fra arbeidsplassen, side 9
 • Hva viste streiken på Trandum?, side 11
  • Streikeaksjonen får støtte
 • Streiketrussel ved Åsegarden militærleir, side 11
 • Boikott normerte prøver, side 11
 • Stor støtte til Sauda-arbeiderne: 200.000 kroner samlet inn, side 11
 • Studentfrontformannen i Oslo: «Krava ikke innfridd», side 11
 • Samfunnsfaga lukkes i Oslo, side 11
 • Viktig seier i Sauda! Stort oppsving i den faglige kampen i vår, side 12

Klassekampen nr. 9, 1970

Nr 9, 1970 – 12 sider – 21 MB

Last ned fila

 • Det arbeidende folket må skape aksjonsenhet mot dyrtid og EEC, side 1
 • «Fredsavtalen» i Midtøsten en sammensvergelse mot Palestinas folk, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Ml-nytt, side 2
 • Viktige sommerleirer, side 3
 • Enhetsfronten og partibygginga, side 3
 • Formannen i Østkantlaget av NKP: «Vi vil fortsette kampen», side 3
 • Uttalelse fra Ml-front i NKP, side 3
 • Soldatenes krav er fortsatt ti kroner dagen, side 4
  • Aksjon på Maukstadmoen
  • Uttalelse fra Gimlemoen
  • «Du er ikke sliten før du spyr» (Madlamoen)
 • Tvangsutplasseringa i skolen tjener kapitalen, side 4
 • Studentenes krav, side 4
 • Albansk havnearbeider om rasjonalisering under sosialismen, side 5
  • Ung industriarbeider med lærdommer fra Albania
 • Ml-gruppene prioriterer partibygginga, side 5
 • Fra arbeidsplassen (Ådalen, Hydro, Stensliperiet i Alta), side 5
 • Skap enhet i folket gjennom aksjoner, side 6–7
  • Hundretusener i slum – elendige kår for fremmedarbeider i EEC
  • Synkende priser i folkets Albania
  • Fiskeribladet mot departementet
  • EEC betyr 700 millioner tap for landbruket
  • Pamper om prisene
  • NAF-bløff om lønnsøking
  • Streik mot prisstigninga
 • Stor framgang for Kinas sosialistiske landbruk, side 8
 • Blir England med i EEC? Motsigelser i monopoliststatene, side 8
 • Verden i opprør, side 9
  • Nixons tilbaketrekking – en bløff
  • Vietnam-informasjon i Oslo
  • Demokratiske republikken Vietnam 25 år
  • Enver Hoxha om forholdet til Romania og Jugoslavia: Solidaritet mot sosialimperialismen
  • USA planla kupp i Jordan
  • Imperialistenes «ikke-voldsavtale»
 • Mardøla-aksjonen – kamp for folkets interesser, side 11
 • Folket seirer i Kambodsja, side 11
 • Kritikk av Klassekampens skolestoff, side 11
 • Pressemelding om Saigon-«informasjon», side 11
 • Ingen fred uten rettferd for Palestina, side 12
  • Al Fatah-leder: Folkekrig mot imperialisme og sionisme
 • Vedlegg med noen mindre rettelser til avisa

Klassekampen nr. 10, 1970

Nr 10, 1970 – 12 sider – 20 MB

Last ned fila

 • Dyrtid og EEC – Slutt opp om Arbeiderkomiteen, side 1
  • Her skal det bli dyrere å bo
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Ml-nytt, side 2
 • AUF-ere studerer Mao Tsetungs tenkning, side 3
 • Kampoppgavene nå, side 3
 • Sentralstyrct i NKP godkjenner eksklusjonenc – Esther Bergerud suspendert fra sentralstyret, side 3
 • Viktig konferanse i Ml-gruppene, side 3
 • Valget i Sverige, side 3
 • Vi flytter ikke fra Masi, side 4
 • Hvem skal betale naturvernet?, side 4
 • Revolusjonært arbeid blant soldatene, side 4
 • Generalmajor Lindbäck Larsen i spissen for militært samarbeid med tyskerne i 1940, side 5
 • Krigsproduksjon for tyskerne organisert av storborgerne i Administrasjonsrådet, side 5
 • Fremmedarbeidere i Norge, side 5
 • Forsvar folkets livsinteresser!, side 6–7
  • Vårt syn på «Folkebevegelsen»
  • Dyrtida og EEC – to sider av samme sak
  • Politisk union
  • Arbeiderklassens kår i EEC
  • Kalheims nasjonale linje
  • Avgifter og trydepremier går opp
  • Dyrere for studentene
  • Hva betyr nasjonal suverenitet for arbeiderklassen?
  • Spørsmålsfronten
 • Skogsarbeiderne forberedt på kamp, side 8
 • Nei til økte trygdepremier, side 8
 • Brev og kritikk, side 8
  • Indeksen ljuger!
  • Mardøla
 • Husleiene skrus i været, side 8
 • Lave inntekter for småbrukerne, side 9
 • Streiken i Braathen SAFE, side 9
 • Deltidsarbeid og kvinnens likestilling, side 9
 • Fra arbeidsplassen (Bindalsbruget, Nestle, Borregaard, Bolsønes, brannmenn), side 9
 • Krupp & co tjener milliarder, side 10
 • Revolusjonen på frammarsj i India, side 10
 • Nytt forsikringssystem – mer å betale for fagorganiserte, side 10
 • Verden i opprør, side 11
  • Enhet mot Rogers-planen
  • PRR mot fredsplanen
  • Flykapringer mobiliserer ikke massene
  • Pressevrøvl om Midtøsten
  • Vietnams folk vil seire
 • Dyrtidsaksjonen i 1917 – trekk lærdommer for dagens kamp, side 12

Klassekampen nr. 11, 1970

Nr 11, 1970 – 12 sider – 21 MB

Last ned fila

 • Lag en stormønstring mot dyrtid og EEC – aksjonsdag 2. desember, side 1
 • Sporveisbetjeningas kamp – hele arbeiderklassens kamp, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Ml-nytt, side 2
 • Aksjonskomiteen i fullt arbeid – demonstrasjon mot statsbudsjettet 10. november i Oslo, side 3
 • Forbered aksjon, side 3
 • SUF(m-l) gjester Kinas kommunistiske parti, side 3
 • Norsk ml-hilsen til Kinas kommunistiske parti, side 3
 • Utvidet klassesamarbeid i EEC, side 4
 • EEC og det nasjonale spørsmål, side 4
 • Brev og kritikk: Fordoblet arbeidspress, side 4
 • AUF i Møre og Romsdal – ml-erne har framgang, side 4
 • Dårlige vernetiltak på havna, side 4
 • Sporveisstreikens bakgrunn: Hensynsløs rasjonalisering, side 5
 • Rana: Bare kamp nytter, side 5
 • NAF/LO-ledelsen: Raskere rasjonalisering, side 5
 • Fra arbeidsplassen (Foss jernstøperi, Glomfjord, Herøya, Sydvaranger, Larsnes), side 5
 • Beredskapsloven er rettet mot arbeiderklassen, side 6–7
  • Det borgerlige voldsapparatet styrkes
  • Komintern om legal og illegal kamp
  • Fotballdiktatoren
  • Overvåkingspolitiets oppgaver
  • Åpent brev til Pressefotografenes klubb
  • Douglas og «de skjulte tjenester»
  • Reaksjonært forslag
  • Morgenposten bekrefter (samarbeid med Sipo)
 • Det gjærer på Herøya, side 8
 • Ottosens femte innstilling, side 8
 • Lærerne og femdagersuka, side 8
 • «Effektiv» utdanning i EEC-land, side 8
 • Dyrtid for norske fiskere, side 8
 • Vold, fyll og kriminalitet – det borgerlige samfunnet i oppløsning, side 9
 • Om narkotikaspørsmålet, side 9
 • Anti-imperialister går mot medlemskap, side 9
 • Marxist-leninistene og spørsmålet om Stalin, side 10
 • «Revolusjonen» i Peru, side 10
 • Vietnam-uka, side 10
 • Islands revolusjonære har framgang, side 10
 • USA-imperialismen trapper opp i Middelhavet, side 11
 • Sosialimperialismen og Afghanistan, side 11
 • Sovjetforslag om Midtøsten: Felles styrker med USA, side 11
 • Slutt opp om Palestinakomiteen, side 11
 • Albanias sjølberging et bevis på sosialismens styrke, side 11
 • EEC-busjettet: Regjeringas upopulære tiltak skal utsette krisa og tilpasse norsk økonomi til EEC-systemet, side 12

Klassekampen nr. 12, 1970

Nr 12, 1970 – 12 sider – 20 MB

Last ned fila

 • Kamp mot lønnssenkning, økte avgifter og prisstigning – enhet mot EEC, side 1
 • VG med hets, provokasjon, fascisme, side 1
 • Klipp og kommentar, side 2
 • Ml-nytt, side 2
  • Nils Holmberg om situasjonen i KFML
 • Sporveisstreiken: Enhet ga seier, side 3
 • 1970 – oppsving i folkets kamp, side 3
 • Panikk i DNA-toppen, side 3
 • Brev og kritikk, side 4
  • Sosial nød og lynol
  • Borgernes ytringsdiktatur
  • Rana: Bløff fra ordføreren
  • «Højdahl ned på golvet!»
  • Narkotika – politiopprustning
 • «Hausmannslinjen» i Oslo – eksempel på byplanlegging under kapitalismen, side 4
 • Gass-ulykken i Kristiansand – arbeidervern er ulønnsomt, side 5
 • Hard jobb for ambulanseførere, side 5
 • Bortearbeidere organiserer seg, side 5
 • Utvisning på Katedralskolen på grunn av enhet arbeidere – elever, side 5
 • Fra arbeidsplassen (sporveien i Trondheim, Hydro, havna i Bergen, kvinner utenom arbeidervernloven, skoleskipene), side 5
 • Enhet mot EEC, side 6–7
  • Davignonrapporten: Politisk union er målet
  • Hvordan arbeider en lokal aksjonskomite?
  • Werner-planen om EECs finans- og pengepolitikk: Brüssel skal diktere
  • 2000 demonstrerte mot EEC-budsjettet
  • Klubbstyret ved A/S Norelektro mot dyrtid og EEC
  • «Serordningar» vil ikkje berge jordbruket
  • Arbeiderklassen i ledelsen
  • Aksjonskomiteene
  • Statsbudsjettet: DNA uten alternativ
 • Kjell Hovden om revolusjonær vold, side 8
 • Canada: Unntakslover og fascisme, side 8
 • Reaksjonær provokasjon, side 8
 • Justisministeren benekter politifotografering – men her er bevisene, side 9
 • Jern og Metall-møtet om Norgas-streiken: Kalheim møtte motstand, side 9
 • Om Moskva-prosessene, side 10
 • God arbeiderdikting (Stig Holmås), side 10
 • Norske marxist-leninister i Kina, side 11
 • Japansk imperialisme i Asia, side 11
 • En skole for folket (Albania), side 11
 • Solidaritetskomiteen for Vietnam 5 år, side 11
 • Husleia tar stadig mer av lønningsposen, side 12