Klassekampens første år: 1969

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Klassekampen nr. 1, 1969

Vi legger her ut den første årgangen av avisa Klassekampen (1969). Noen av avisene er delt opp i flere filer for å redusere filstørrelsen. Filene er på mellom 6,4 og 9,8 MB. Nettpubliseringa skjer etter avtale med avisa.

Se innholdsfortegnelse for
nr 1
nr 2nr 3nr 4nr 5nr 6nr 7nr 8nr 9nr 10/11

I nr 5 og nr 7 utgjorde midtsidene spesialbilag som blei trykt i ekstra opplag.

1970-årgangen finner du her.

Publisert på nettet 27. juli 2010.

Nummer 1, 1969 – 12 sider

Nummer 2, 1969 – mars – 16 sider

Nummer 3, 1969 – april – 20 sider

Nummer 4, 1969 – mai – 20 sider

Nr 5, 1969 – juni – 16 sider

Nr 6, 1969 – juli – 12 sider

Nr 7, 1969 – august – 16 sider

Nr 8, 1969 – 12 sider

Nr 9, 1969 – 16 sider

Nr 10/11, 1969 – 20 sider