AKP-arkivet

Monthly Review,
50 år med amerikansk marxisme

av Johan Petter Andresen Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen er trykt i Klassekampen i juni 1999


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Det er ikke hver dag at sentrale tanker og ideer fra to generasjoner av marxister blir presentert i så konsentrert form som vi får dem servert i mai-nummeret av det amerikanske månedstidsskriftet Monthly Review. Dette er et jubileumsnummer for å feire at Monthly Review nå er 50 år.

I løpet av 100 pocketbok-sider får vi presentert historia til et av USAs få marxistiske tidsskrifter. Vi får intervjuer med dets tre nåværende redaktører: Paul Sweezy, Harry Magdoff og Ellen MeiksinsWood. Intervjuene kommer inn på alle de sentrale spørsmålene som den revolusjonære bevegelsen her i Norge debatterer: synet på sosialismen, globalisering, demokrati - kapitalisme og sosialismen, kapitalistiske kriser, forholdet mellom kvinnefrigjøring og klassekamp, imperialismen og den tredje verden og mye, mye mer. En utrolig prestasjon av setteredaktøren Christopher Phelps.

Monthly Review er et tidsskrift som ble starta opp av Paul Sweezy i samarbeid med og hjemme hos Leo Huberman under den svarteste McCarthy tida i USA, 1949. Den har overlevd og utvikla seg gjennom alle de ulike traumatiske periodene som verdens revolusjonære har opplevd under USAs århundre. Og opplever nå i sin 50 år oppgang i opplaget og tendenser til bedre tider.

Den første artikkelen forteller om menneskene og miljøet bak tidsskriftet av en som kjenner det godt. Monthly Review miljøet består i hovedsak av det vi kan kalle uavhengige sosialister, og dette har alltid vært et av dets varemerker. Men den har invitert både maoister, trotskister, og andre til å skrive artikler og har lagt vekt på saklig debatt om sentrale spørsmål der ulike retninger og strømninger innafor "venstresida" har kommet til orde. I dets første nummer i 1949 ble Albert Einstein invitert til å skrive artikkelen Why Socialism?. Mange kjente intellektuelle har bidratt med artikler: Edgar Snow, William Hinton, Ernst Mandell, Harry Braverman, Ann Snitnow, Sharon Thompson, Andre Gunder Frank, Samir Amin, Regis Debray m.fl! Dette 50-års jubileumsnummeret forteller oss om hvordan tidsskriftet utvikla seg og hvordan det forholdt seg til de ulike hendelsene som Stalin-tida, Korea-krigen, Vietnamkrigen, kulturrevolusjonen osv.

Intervjuene med de tre redaktørene er ikke hastverksarbeid, men er lagd på grunnlag av flere intervjuer over tid med båndopptaker. Paul Sweezy som nå er 89 år gammel, har levd av og med tidsskriftet helt siden starten i 1949. Men allerede da, i 1949, var han 39 år gammel og hadde bak seg en karriere på universiteter, som spesialist i Roosevelt-administrasjonen og som medlem av en gren av USAs hemmelige tjenester under annen verdenskrig, OSS. Intervjuet bringer ikke bare fram Sweezys nåværende standpunkter, men graver i hvordan Sweezy ble den han ble og går inn på hans egen politiske utvikling.

Den samme grundigheten kjennetegner også intervjuene med Harry Magdoff som nå er 86 år gammel, sønn av en husmaler i New York og opprører fra barndommen av, og med den nye "unge" redaktøren Ellen Meiksins Wood, bare 55 år gammel.

Som sagt er ikke dette noe vanlig nummer av Monthly Review, her er det utrolig mye mat for tanken, for dem som er opptatt av "de store spørsmålene i vår tid" og for dem som er opptatt av programdebatter i diverse partier på venstre sida.

Hjemmesida til Monthly Review er http://www.monthlyreview.org/index.html.

Kjøp en da vel!

Monthly Review, volume 51, nr 1, mai 1999
Pris 10$, abonnement 37$ for ett år


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside