AKP-arkivet

AKP - et nødvendig parti
i et kapitalistisk samfunn

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

November 2000


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Helge Eriksen har en kronikk i Harstad Tidende den 17.11. om at AKP ikke var en søndagsskole. Det har han helt rett i. Men han skal ikke idyllisere vårt borgelige demokrati, for heller ikke Harstad-samfunnet var noen søndagsskole.

Jeg gikk arbeidsledig og fikk meg ikke arbeid i Harstad. Da jeg så kom meg inn på et av verkstedene i byen, ble jeg sagt opp på helt feilaktig grunnlag. Da hadde verkstedeieren fått rapport fra slike som Helge Eriksen, om hvem jeg var. To år var jeg da forvist fra byen. Vi dreiv i gang en yrkesforbudkamp som ble landskjent. Og for min del setter jeg pris på at Leif Mathiassen var den første av verkstedeierne som våget å ta inn en kjent AKP-er. For det var et press fra den gang MVL, å holde oss borte fra arbeidsplassene.

AKP hadde rundt 1975 en intern diskusjon om viktigheta av at arbeiderklassen tok ledelsen om en skulle bygge opp et sosialistisk samfunn. Spydspissen var ikke oss, men arbeiderklassen. Denne kampanja fremstilles i ettertid på flere måter; at vi forsaka våre ressurser for samfunnet, at vi ofra oss eller at vi infiltrerte. For min del vil jeg si at kritikerne av proletariseringskampanja viser forakt for industriyrket. Det går an å like yrket. Det går an å gi storsamfunnet av sine ressurser også gjennom håndverksfag i industrien, og det ville ha blitt kalt for infiltrasjon uansett hvor jeg hadde tatt meg arbeid.

Det spørres etter anger og selvkritikk hos oss som studerte innholdet i Maos lille røde. Men jaggu ta etterspør jeg en unnskyldning for å bli nekta arbeid pga mine meninger, og POT sitt inngrepen i mitt privatliv. Ikke en gang Helge Eriksen kan ta klart avstand fra at han støttet USA sin teppebombing i Vietnam. Han bruker det mest som bevis på at han var tilstede på arenaen.

Samfunnet i år 2000 er ikke bedre enn 1960- og 70-årene. Faktisk har vi større klasseforskjell, større urettferdighet og større fattigdom hos mange. Spesielt de som er avhengig av offentlige tjenester, opplever nok dagens samfunn som verre enn da. Og nedbygginga av sosiale tjenester, av offentlig velferd bare øker. Og arbeiderklassen er nok bare en skygge av seg selv, i hvert fall så lenge lojaliteten til Stoltenberg står så sterkt i LO.

Opprør vil komme i mange former. Det verste som kan tenkes er anarkistiske opprør og blind terror. AKP har aldri gjort noe kriminelt, partiet har heller vært medvirkende til at vi i Norge ikke har hatt Baader-Meinhof-grupper. AKP har evnen til å støtte og samordne folkelige opprør. Da blir de kraftige. AKP er bedre rusta til å gjøre denne jobben enn noensinne. I perioden på slutten av 80-tallet, da bl.a. jeg var faglig leder i AKP, hadde vi grundige oppgjør med den kommunistiske tradisjonen vi var en del av. Vi gikk i mot ettpartisystem, vi nyskrev partiprogrammet og tok et oppgjør med stalinismen. Det hadde ikke nyhetens interesse da. Men nå viser det seg å være viktig for borgerskapet å angripe AKP enda så lite partiet er. Er det fordi borgerskapet ser partiet sitt potensial i en skjerpa klassekamp?


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside