Dette mener AKP

Om sikkerhetspolitikken
til partiet

Borgerskapets stat har planer for internering av revolusjonære i en "krisesituasjon". De har også interesse av å hindre revolusjonære i å få bestemte innflytelsesrike jobber eller tillitsverv. Derfor overvåker de partiet og deres medlemmer. Partiet må gjøre det vanskelig for overvåkerne.

Det vil være en avveining: På den ene sida må partiet komme ut med sin politikk for å ha noen berettigelse, og det skjer gjennom medlemmene. På den andre sida skal partiet skjule organisasjonen så mye, at når interneringa begynner, skal ikke politiet vite hvor mye de tar og hvor mye som er igjen.

Det betyr at sikkerhetspolitikken vil variere i takt med organisasjonens størrelse og temperaturen i klassekampen. For tida har AKP ei linje som går ut på: Det finnes ikke noe sentralt medlemsarkiv, medlemmene er registrert i laga. Kontingenten blir betalt på ulike måter. Medlemstall oppgis ikke. Medlemmer som ønsker det kan få arbeidsoppgaver som ikke eksponerer dem som medlemmer. Sentralstyremøter og spesielt landsmøter holdes på en slik måte at det ikke skal være lett å finne ut hvor de er eller hvem som er der. Altså, organisasjonen passes på, politikken kan likevel eksponeres.


JG; august 2001

Tilbake til Om AKP | Hjemmesida