Om AKP

Vil du vite mer om AKP?

Stoff for den som har sett Gymnaslærer Pedersen

Les denne presentasjonen

Kortversjon - fra avisa akp.no nr 1, 2002

Les programmet vårt

Tilbake til heimesida vår


Historie: Pål Steigan: På den himmelske freds plass (1985)

Dette er ikke vårt AKP

Andre om AKP

Sjølvdiggingssida: Sånt andre seier om AKP - ei sitatsamling

Debatt om AKP og folkemord sommeren 2003