Dette mener AKP

Marxisme

Hva er marxisme? Ikke lett å forklare i en håndvending, men et godt utgangspunkt kan være noe Karl Marx skreiv sjøl: "Filosofene har til nå forklart verden forskjellig. Det det gjelder, er å forandre den!"

Det gjelder å forandre verden. Marxismen er ingen religion eller tro eller en "isme" som en slutter seg til eller blir medlem av. Marxismen er en tenkemåte. Hvorfor tenkemåten kalles marxisme, er fordi Marx var en pioner når det gjaldt å finne en måte å analysere samfunnet på. Denne måten kan ikke atskilles fra hensikten: Å forandre samfunnet. Hensikten kan igjen ikke skilles fra spørsmålet om hvem som skulle ha fordel av denne forandringa: Arbeiderklassen, underklassene. Marx studerte samfunnet han levde i svært konkret for å finne ut hva som førte til samfunnsendringene. Det er denne tenkemåten som er nyttig for alle som vil skape et samfunn uten undertrykking og utbytting.


Les Marx på egen hånd!

(Sammen med vennen og kampfellen Friedrich Engels) Det kommunistiske manifestet: http://www.akp.no/hefter/manifest/man-index.htm

Lønnsarbeid og kapital: (på dansk) http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/archive/noneng/dansk/marx/1849/lonarbej.htm

Lønn, pris og profitt: (på svensk) http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/archive/noneng/svenska/mforum/bokarkiv/0013.htm

Flere Marx-tekster på flere språk: http://www.akp.no/hefter/klassikerne.htm#Marx


JG; august 2001

Tilbake til Om AKP | Hjemmesida