Albania

Vi publiserer her noen bøker/hefter om Albania, albansk politikk og historie og AKPs forhold til Albania.

Noen av bøkene er ganske store og tunge og laste ned (opptil 300 MB).

Last ned ved å klikke på omslagsbildet.

Albanias kommunistar i kamp mot Khrusjtsjov-revisjonismen

Enver Hoxha:
Albanias kommunistar i kamp mot Khrusjtsjov-revisjonismen (juni – desember 1960)

Forlaget Oktober 1976
ISBN 82-7094-133-6

Omsetting av band 19 av Hoxhas verk

272 sider, 155 MB

Historia til Arbeidets Parti i Albania

Historia til Arbeidets Parti i Albania

av Instituttet for marxist-leninistiske studier under sentralkomiteen i Arbeidets Parti i Albania

Forlaget Oktober 1976
ISBN 82-7094-132-8

510 sider, 299 MB

 

Folkehær mot fascisme

Mehmet Shehu:
Folkehær mot fascisme
Røynsler frå figjeringskrigen i Albania 1939–44

Forlaget Oktober 1975
ISBN 82-7094-108-5

112 sider, 14 MB

Melding om verksemda til sentralkomiteen i Arbeidets Parti i Albania

Enver Hoxha:
Melding om verksemda til sentralkomiteen i Arbeidets Parti i Albania, lagt fram for det 7. landsmøtet

Inneheld også helsingstalen frå AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1977
ISBN 82-7094-165-5

238 sider, 101 MB

Frigjøring av kvinnen under sosialismen

Enver Hoxha:
Frigjøring av kvinnen under sosialismen. Noen aspekter vedrørende den albanske kvinne

Hefte 2 i serien Marxismens klassikere

Forlaget Oktober 1971

20 sider, 5 MB

 

Kvinnefrigjering i Albania

Enver Hoxha:
Kvinnefrigjering i Albania. Tre talar 1967–1972

Forlaget Oktober 1977
ISBN 82-7094-112-3

48 sider, 28 MB

 

Albania – søkelys på set syk

Finn Sjue:
Albania – søkelys på et svik

Forlaget Oktober 1979
ISBN 82-7094-967-1

128 sider, 44 MB

 

Publisert 30. oktober 2017.