Hva med maktas overvåking?

av Thomas Vermes

Dette innlegget av Thomas Vermes ble ikke tatt inn i Klassekampen.
Et lokalt AKP-lag var blitt omtalt på en måte som burde gitt rett til et svar. Vi har forkorta litt.

Til innholdslista for akp.no nr 7, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Klassekampens faste spaltist Arne Danielsen forteller 24. august at AKP-laget han var med i for ansatte ved Oslo Sporveier, for ca 20 år siden fikk besøk av en mystisk kurér som ga dem beskjed om å overvåke NKPere ved bedriften.

En overraskende opplysning hvis den er sann, for andre av oss tidligere partifeller og fagforeningskolleger av Danielsen. Synd at Danielsen den gang ikke fant det opportunt å alarmere oss andre og offentligheten om noe så ille, men nøyde seg med stilltiende å sabotere det angivelige direktivet.

Sinna på AP også?

Når det er sagt: Hvis Danielsen reagerer så sterkt på påstått politisk overvåking fra AKPs side, og antyder at AKP var "brunt" på grunn av sin behandling av NKP: Hvordan karakteriserer han den omfattende overvåkingen gjennomført av Arbeiderpartiet? Politiets overvåkingstjeneste fikk som kjent - for historikere og journalister som er maktkritiske nok til å se med kritiske blikk på andre enn AKP - et godt samarbeid med Arbeiderpartiet. AP-folk på arbeidsplassene foret det hemmelige politiet med opplysninger om kommunister på arbeidsplasser land og strand rundt. Dette AP-politiovervåkingssamarbeidet er anerkjent som faktum og behørig belyst i Klassekampen i den "mørke" fortida - den gang sånne som Sigurd Allern og Finn Sjue herjet i spaltene. Kampanjene Ap drev for yrkesforbud ikke minst mot de politisk overvåkede og kartlagte NKPere, burde vel også Danielsen og KK kjenne til.

Litt bakgrunn

Siden KK-spaltist Danielsen etter hvert fikk et mer vennskapelig forhold til Ap enn AKP, er det ekstra interessant å få høre hans aggresjonsnivå vis a vis Ap som følge av disse overgrepene. Etter sin periode som fagforeningsaktivist og AKPer, forsvant Danielsen nemlig over til arbeidsgiverens internblad. I kraft av sin redaktørrolle der, spanderte han mye spalteplass på å svekke kampen hans forhenværende fagforening drev mot anbudskonkurranse, etter at Ap-regjeringen fikk innført loven som åpner for anbud i samferdselssektoren.

Redaktøren brukte arbeidsgiverens blad til å backe opp om et par av sine Ap-venner i foreningen, et mindretall som protesterte mot at man skulle fortsette kampen mot anbud. Deres strategi var at de ansatte skulle tilpasse seg ved å bli billigst og mest konkurransedyktige, og dermed underby kolleger i andre firmaer.

Danielsens venner fikk ikke gjennomslag i foreningen, og endte i stedet med å splitte de sporveisansatte ved å melde seg ut og bygge opp en konkurrerende organisasjon.

Brunskvetting i KK

Nå har Danielsen blitt KK-spaltist som driver brunskvetting på de fordums kommunistene som skapte avisa KK. Strengt tatt burde det føre til bestyrtelse. Mer overraskende ville det være om avisa hadde journalistiske ambisjoner om å sette kritisk søkelys på de mektiges politiske overvåking av motkreftene, for ikke å snakke om maktas virkelige våpenbruk. Kan avisa overraske ved igjen å bli interessert i Aps og høyresidas stay behind-grupper med hemmelige våpenlagre, avlyttingssentraler og nettverk av politiske arbeidsplassagenter?

Disse tingene ble jo grundig dokumentert i KK lenge før avisa ble så "fordomsfri" som den nå roses for å være. Men det er neppe noe problem for KK at ting har vært skrevet før, når gjentakelse av påstander og rykter ser ut til å være solide nyheter for avisa.