Røde Fane nr 3, 1999

Nr 146 - årgang 28
Til årgang 1999

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP

Ekstranummer

Stormaktsinteresser
på Balkan

av Søren Beicker Sørensen
og Aleksander Micic

Etter avtale med forfatterne foreligger dette ekstranummeret bare i papirutgave.

Heftet kan bestilles fra akp@akp.no, og koster 25 kroner pluss porto.


Redaktørens forord er gjengitt her:

Norge er i krig - Vi må forstå hvorfor!

Norge er i krig (for første gang siden frigjøringskrigen mot Tyskland 1940 til 1945. Mens norske soldater den gang kjempet en rettferdig krig, de var frigjøringssoldater, utkjemper dagens norske soldater en urettferdig krig. Norge er med i en allianse hvis hensikter er imperialistiske. Middelet er bomber for å legge Jugoslavia åpent for særlig Tyskland og USA.

Teorien om rettferdige og urettferdige kriger er kjent for mange på den politiske venstresida i Norge. Likeså at religion og etnisk tilhørighet sjelden er selve årsaken til krig. Når imperialistiske stater snakker om demokrati, er vi skeptiske og prøver å finne ut den egentlige årsaken.

Det var ikke greitt eller selvinnlysende for folk i Norge på 60- og 70-tallet heller. Ikke alle mente krigen i Vietnam var en angrepskrig (en urettferdig krig) ei alle på venstresida. Sosialistisk Folkeparti (SF) stilte parolen «Fred i Vietnam!». Det var et vakkert ønske, men uegnet til å skape fred. Ungdomsforbundet til SF, Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF), krevde «Seier for FNL!» og gradvis ble opinionen snudd mot USAs terror. Det var velment da parolen «Fred i Jugoslavia!» dukket opp i enkelte 1.mai-tog i år. Det var tragisk, og et skritt tilbake fra SFs gamle standpunkt, at SV på sitt landsmøte i april vedtok å støtte bombinga av Jugoslavia.

Det er ingen partier på Stortinget som støtter fredsbevegelsen.

Det er viktig å ha teorier og tanker om sammenhenger. Men forutsetningen er at de bygger på historia og virkeligheten og ikke drømmene om den. Dette gjelder ikke minst når man skal analysere konfliktene på Balkan. Mange - de fleste av oss - synes det er vanskelig å forstå at kriger utkjempes i dette området gang på gang og at konsekvensene ofte blir verdenspolitiske.

Denne artikkelen er et utdrag av en akademisk avhandling som ifølge forfatterne har som målsetting «så langt som mulig å tydeliggjøre at Tysklands og USAs handlinger kan forklares ut fra den realistiske retninga innafor internasjonal politisk teori ».

Analysen av (Vest-)Tysklands og USAs handlinger overfor det tidligere Jugoslavia, ble opprinnelig framlagt i mai 1997 - som en mellomfagsoppgave ved Institutt for statsvitenskap ved Københavns Universitet av Aleksander Micic og Søren Beicker Sørensen. I denne versjonen er bare avsnitt 2 og 4-5 tatt med av plasshensyn. Blant annet teori- og kritikkavsnittene er utelatt. Artikkelen er trykt, oversatt til svensk og språklig bearbeidet av det svenske Tidskrift för Folket Rättigheter (nr 3-4, 1977).

Undertegnede leste artikkellen på nytt da USA startet bombinga i mars 1999, og ble fornøyd over å ha forstått mer av sammenhengen, men overrasket over at det imperialistiske spillet til USA og Tyskland var så planlagt og gjennomført.

Røde Fane har stresset en god del i mai for å få gitt ut dette ekstranummeret på rekordtid. Morten Falck har gjort et grundig oversettelsesarbeid, Per Bjønnes Kristiansen gjort det grafiske arbeidet, pakking sending er gjort på dugnad.

En spesiell takk til Søren B Sørensen og Aleksander Micic for at vi har fått trykke artikkelen, en takk til Tidskrift för Folkets Rättigheter og til dem som brukte solfylte kvelder bombevåren 1999 sånn at dette ekstranummeret kom ut.

Egentlig hadde vi ikke tid eller råd til dette, men vi syntes vi måtte. Norge er i krig. Vi må forstå hvorfor.

Erik Ness (redaktør)