Røde Fane nr 2, 1999

Nr 145 - årgang 28
Til årgang 1999

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP

Forsidebildet er en fagforeningsfane malt av Oscar Løvaas, trolig fra siste dela v første verdenskrig. Den finnes i Arbeiderbevegelsens arkiv og i AOFs bok Vi har gått under faner og flagg.

Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness (redaktør), Mathias Bismo, Birger Thurn-Paulsen, Taran Sæther og Arne Hedemann.