Småtrykk fra Klassekampen

I den første tida kom det ut en del småtrykk med Klassekampens avishode. Dette var løpesedler eller ekstranummer om aktuelle saker. I noen tilfeller ser det også ut til å ha vært særtrykk av enkeltartikler. Vi har ingen oversikt over hvor mange av disse som finnes, men legger ut dem vi kommer over.


Mer om Klassekampen

Sist oppdatert 12. juli 2012