Klassekampens fremmedarbeiderutgave

I juli 1976 gav Klassekampen ut det første nummeret av en egen fremmedarbeiderutgave med artikler på norsk, engelsk, spansk, urdu, tyrkisk, arabisk og serbokroatisk. Samme høst kom ett nummer til. Planen var så å komme med seks nummer i året. Det blei med fem utgaver i 1977. Sannsynligvis kom det ikke ut noen utgaver i 1978, og i januar 1979 informerte AKP (m-l) om at det ikke var økonomi til videre drift.

In July 1976 Klassekampen published the first issue of a dedicated paper for foreign workers (immigrants), carrying articles in Norwegian, English, Spanish, Urdu, Turkish, Arabic and Serbo-Croatic. A second edition was published later that year. The plan then was six issues per year, although only five were published in 1977. It seems that there were none published in 1978, and in January 1979 the AKP (m-l) informed that the economy did not allow to carry on with the project.

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Publisert på nettet September 2022. Published on the internet September 2022.

Mer fra Klassekampen. More from Klassekampen.

I oversikta nedafor er bare oppgitt overskrifter på innhold på norsk og engelsk. Avisa har også tekster på ei rekke andre språk. The content lists below only include headlines in Norwegian and English. The paper carries articles in several other languages.

1976

Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave juli 1976 Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave september 1976

Nr. 1, 1976 (prøvenummer, juli) – 12 sider

Nr. 2, 1976 – 16 sider

1977

Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave nr. 1, 1977 Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave nr. 2, 1977 Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave nr. 3, 1977 Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave nr. 4, 1977 Forside Klassekampens fremmedarbeiderutgave nr. 5, 1977

Nr. 1, 1977 – 16 sider

Nr. 2, 1977 – 16 sider

Nr. 3, 1977 – 16 sider

Nr. 4, 1977 – 16 sider

Nr. 5, 1977 – 16 sider