Hvorfor sladder vi navn i noe av stoffet vi legger ut?

Vi sladder mange navn i materialet som vi nå legger ut. Det er to grunner til dette.

For det første: Folk blei medlem i et AKP som holdt mye av sin interne aktivitet hemmelig. Vi kan gjerne si at det var en avtale mellom partiet og medlemmene om hemmelighold. Vi mener at vi ikke ensidig kan bryte denne avtalen, og det gjelder uavhengig av om offentliggjøring i enkelttilfeller kan virke ubetydelig. Vi har ikke kapasitet til å leite opp folk som omtales for å spørre hva de synes, ja, ofte aner vi ikke om forfatternavn er reelle eller dekknavn. Vi synes derfor det greieste er å sladde, og stort sett er det da etternavnet vi tar bort. For å slippe for mye vurderinger, gjør vi dette gjerne rund baut, dvs. også for personer som var/er velkjente som medlemmer av og talspersoner for partiet. Plikten til respektere at folk har vært hemmelige medlemmer, ligger for øvrig i mandatet som FAP fikk ved opprettinga.

For det andre: Dagens teknologi gjør at tekstene vi skanner og legger ut, blir søkbare. De blir også indeksert av ulike søkemotorer (som Google). Det vil si at det er mye lettere å finne fram til stoff, og det er bra. Men det betyr også at om du søker på en person, for eksempel legen din, så kan det dukke opp i uventa sammenhenger førti år tilbake i tid. Dette er noe folk som skreiv under eget navn i hin hårde dager, ikke kunne forutse. Sladding av etternavn vil hindre dette.

I en del publikasjoner forekommer det navn og bilder på personer som oppgis å være nazister, streikebrytere eller annet negativt. Her vil vi også vurdere sladding, da det ikke alltid er rimelig å la fortida forfølge folk.

Sladding skjer manuelt, og vi kan naturligvis overse noen navn. Om du oppdager noe som burde vært sladda, ta gjerne kontakt.

 

Sida er sist oppdatert 7. november 2010.