Globaliseringskonferansen 2006

19.-22. oktober, Folkets hus, Oslo

www.globalisering.no


AKP er medarrangør for Nepal-seminar

Nepal opplever en av de største omveltningene i sin historie. Et føydalt regime, støtta opp av USA og andre stormakter, står for fall. Vi i Norge kan være med og hjelpe de kreftene som vil utvikle demokratiet og bedre vanlige folks kår. Men hvordan gjør vi dette best? Bør hjelpeorganisasjoner samarbeide med maoistene? Skal hjelpeorganisasjoner være nøytrale til den pågående konflikten?

På seminaret vil det bli innledning og diskusjon om utviklinga i Nepal. Deretter vil Redd Barna/Operasjon Dagsverk, Utviklingsfondet og Helselag til Nepal fortelle om sine prosjekter i landet. Seminaret vil være spennende og nyttig for både allment interesserte og for deg som har lyst til å være med i frivillig solidaritetsarbeid.

Nepal - foran demokrati eller borgerkrig?
Fredag 20. oktober kl 16-18, rom 5

I Nepal har ti års borgerkrig og en stor fredelig massemobilisering i april 2006 ført til forhandlinger om en ny demokratisk grunnlov. Er Nepal i ferd med å bli et positivt eksempel for andre land i Asia, eller står landet foran en ny krise? Hvordan kan grasrotprosjekter og ungdom bidra til demokratisk utvikling i Nepal? Innledere: Johan Petter Andresen, AKP, Patchupati Sapkuta, Redd Barna Nepal, Stian Skaalbones, leder for Operasjon Dagsverk, Tor Skudal, Utviklingsfondet, Merete Taksdal, Helselag til Nepal. Møteleder: Marie Fosse, Operasjon Dagsverk Arrangør: Operasjon Dagsverk, Utviklingsfondet og AKP

Andre seminarer og møter

Åpningsmøte torsdag 19. oktober kl 1900: VANN er for liv - ikke profitt
Talere: Abel Mamani, vannminister i Bolivia, Erik Solheim, utviklingsminister, Khalida Jarrar, palestinsk parlamentariker og fungerende leder for Folkefronten for Frigjøring av Palestina (PFLP), Shalmali Guttal, Focus on the Global South (India), Maude Barlow, Council of Canadians, Andrew Preston, FIVAS, Amani Olubanjo Buntu, Global Afrikan Congress Sør-Afrika. Møteleder: Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Fredag 20. oktober kl 10-12:
Fredag 20. oktober kl 1330-1530: Tre alternative stormøter
Fredag 20. oktober kl 16-18
Fredag 20. oktober kl 18-20
Fredag 20. oktober kl 20

Riv Muren-gudstjeneste
Fakkeltog kl 1930 fra Folkets Hus til Grønland kirke
Arrangør: Changemaker, Den norske kirkes studentprester i Oslo, Katolsk Studentlag, KFUK/KFUM Global, Ledsagerprogrammet, Oslo Kristelige Studentforbund, Ungdomsrådet i Oslo Bispedømme m.fl.

Lørdag 21. oktober kl 10-12:
Lørdag 21. oktober kl 1330-1530: Stormøter
Lørdag 21. oktober kl 16-18:
Søndag 22. oktober kl 10-12
Søndag 22. oktober kl 13-15: Avslutningsmøte

Veien videre for å skape en annen verden
Vi har stilt oss store mål; sammen skal vi skape en demokratisk og fredelig verden med bærekraftig utvikling – en verden uten fattigdom, krig og miljøproblemer. Hva har kommet ut av diskusjonene på konferansen? Hva er de største utfordringene nå? Vi har invitert innledere fra fem verdensdeler til å kommentere hva de mener er de viktigste oppgavene vi står overfor.
Innledere: Shalmali Guttal, Focus on the Global South, Maud Barlow, Council of Canadians, Carlos Escarrá Malavé, nestleder utenrikskomiteéen i nasjonalforsamlingen i Venezuela, Njoki Njehu, Solidarity Africa Network og World Social Forum i Nairobi januar 2007, Marte Nilsen, leder av Attac Norge
Kultur: Queendom