Endelig på norsk:

Den fascinerende og lærerike
fortellinga om sekstimerdagen
på Kellogg's

6-timersdagen på Kellogg's
av Benjamin Kline Hunnicut

På Kellogg-fabrikken ble sekstimersdagen innført 1. desember 1930.
Den varte fram til 1985.

Kellogg-arbeiderne forteller om økt samfunnsaktivitet, bedre familieliv,
tid til huslige sysler, tid til idrett og hobbyer, tid til å nyte naturen
eller rett og slett tid til å snakke med naboen. Mer fritid betydde mer kontroll over livet.

Boka presenterer ideene bak, hvilke krefter som sto
mot hverandre og arbeidernes erfaringer.

Utgitt av For sekstimersdagen med støtte fra kvinne- og fagbevegelsen

Pris 120 kroner + porto

Bestilles på e-post: boka@6-timersdag.net