AKP-arkivet

Arbeiderpartiet angriper folketrygda

av Arne Byrkjeflot

Desember 2004


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

DNAs pensjonsutvalg har kommet med sitt utspill. De sier at de vil forsvare AFP, de vil fortsatt ha 2/3 bruttopensjon i offentlig sektor og de skal ha en obligatorisk tjenestepensjon for alle der målet er en samlet pensjon på 2/3 av lønn. DNAs programkomite uttaler seg kritisk til alleårsregelen, men vil ikke konkludere enda. I denne programkomiteen har altså LO-leder Gerd Liv Valla sittet, og det er dessverre liten tvil om at dette er et kompromiss mellom LO-ledelsen og DNA.

Det er et faktum at Bondevik ikke kan presse gjennom en så grunnleggende pensjonsreform med knapt flertall, regjeringa er helt avhengig av DNA. Det er like sant at DNA ikke kan gå med på et pensjonskompromiss mot LO. For LO-medlemmene og alle andre som vil ha en god folketrygd er det sjølsagt det beste å få saken utsatt og pensjon som en del av valgkampen. Da skal det ikke bli lett å ødelegge Norges viktigste velferdsordning. Skulle LO hjelpe DNA til et lunkent kompromiss og slik ødelegge folketrygda, da er den lange valgkampen død. Da er både den viktigste saken og LOs troverdighet borte. Det er LO-kongressen og kun LO-kongressen som skal avgjøre LOs syn på folketrygdas framtid.

Forslaget fra DNAs programkomite kan vi ikke leve med Vi trenger et forsvar for folketrygda, her angripes viktige deler og resten av angrepene forties eller utsettes.

DNA innfører delingstall og forlater prinsippet om at pensjonen skal følge lønnsutviklinga ellers i samfunnet.

Det grunnleggende nye med den nye formen for folketrygd er jo at det er en ren forsikringsordning. Du får etter hva du har betalt inn. Har du tjent 300.000 i 40 år så har du tjent opp 40*1,25 % = 50 %, altså 150.000 eller 12.500 i månedlig pensjon. Gjennomsnittlig lever du til 85 år når du først har blitt 67, så du har altså 12.500 måneden i 18 år å rutte med. Velger du å gå av før, f.eks ved 62 år, så får du ikke noe mer, da må pensjonen ned til 18/23, ned med 25 prosent. Da har du ikke lenger 12.500 i månedlig pensjon, du har 9.375. I tillegg mister du fem opptjeningsår - og taper ytterligere 1.500 kroner måneden.

Det samme prinsippet innføres for økt levealder, delingstallet. Delingstall er noe av det mest makabre med hele pensjonsmeldinga. Dersom ditt årskull lever lenger, så får dere ikke noe mer totalt, du kan bare dele det ut over flere år. Pensjonsmeldinga regner med at levealderen øker med ett år for hvert tiende år. I 2050 lever vi trolig fire år lengre og da får du bare 18/22 deler av pensjonen. Pensjonen går ned med 20 prosent, altså blir dine 12.500 redusert til 10.000 i måneden, og velger du å gå av ved 62 år, havner du nå nede langt under minstepensjonen. Alternativet er sjølsagt å heve pensjonsalderen. Øker levealderen med 4 år, må pensjonsalderen økes med 2 år og 8 måneder.

Delingstallet skal innføres allerede fra 2010 og skal gjelde alle pensjoner, også de offentlige og også tjenestepensjonene i privat sektor. Da er det lett å love 66 prosent av brutto lønn, slik DNA gjør. Det vil i praksis bli 54 prosent dersom levealderen utvikler seg slik ekspertene tror.

Det er ikke bare delingstallet som skal innføres fra 2010 og gjelde alle pensjonsordninger. Det skal også den nye indekseringa. Etter at LOs eget pensjonsutvalg endelig har vunnet gjennom med at pensjonene skal følge lønnsutviklinga, så forlater altså DNA prinsippet. Pensjonen skal reguleres midtveis mellom prisstiging og lønnsutvikling, pensjonistene skal altså ha bare halvparten av reallønnsutviklinga. 10 prosent på 13 år er det forventede tap.

DNA sier de vil ha en bruttoordning i offentlig sektor, og de vil ha en førtidspensjonsordning som bygger videre på AFP-ordningen. Men dette blir også ganske hult når de ikke greier å si nei til alleårsregelen. I dagens folketrygd holder det å ha førti år med inntekt over grunnbeløpet i folketrygda (58.774 kr), og pensjonen din regnes ut etter gjennomsnittet av de tjue beste. I dagens system tåler du altså noen år med lav inntekt, noen år med deltid, med omskolering eller videreutdanning, du tåler å måtte gå ut av akkordlaget eller at du mister skifttilleggene på 60.000 årlig når helsa sier ifra. Når du går av med AFP ved 62 år, så får du også med deg opptjeninga til du blir 67 år. Det å kunne si til en sliten 62-åring at du ikke taper et øre når du blir ekte pensjonist, ta hensyn til helsa di, er det beste med dagens ordning.

Dersom alleårsregelen innføres, så er både AFP og 66 prosent av brutto lønn etter 30 år i det offentlige, nærmest naturstridig. Med avkorting og fem års opptjeningstap mister en vanlig industriarbeider 5.000 i måneden fra fylte 62 år til han faller fra gjennomsnittlig 23 år seinere. Det skal bli svært dyrt å kompensere i et tariffoppgjør, særlig ettersom vi allerede har brukt to tariffoppgjør på å få dagens ordning. Pensjonskommisjonen og regjeringa åpner for at du kan tjene så mye du vil ved siden av, det skal også bli svært vanskelig å kombinere med en AFP-ordning.

Og er det mulig å ha 30 år med full pensjon i staten, mens alle andre skal ha opptjening år for år. Det er iallfall bare mulig dersom du også i stat og kommune lager en tjenestepensjonsordning som kommer i tillegg til den til en hver tid gjeldende folketrygd. Da rammer alle nedskjæringer også de offentlig ansatte, og de må eventuelt forhandle fram eller få vedtatt kompensasjon. Og det skal ikke bli lett i kommune-Norge. Det vet vi som har vært med på noen budsjettprosesser.

Det var DNA som satte ned Pensjonskommisjonen. Her har Sigbjørn Johnsen vært leder med DNAs nestleder Hill Marta Solberg som medlem. De har vært med på alle nedskæringsforslgene, og slik sett var det vel ikke bedre å vente. Men vi er mange som hadde håpet at Arbeiderpartiet hadde tatt noen av de signalene som er kommet siden, at det gamle samfunnsbyggende Arbeiderpartiet igjen stakk hodet fram. Det har ikke skjedd. Men Arbeiderpartiet skal vinne et valg, det gjør de ikke dersom dette blir stående. LO skal føre en valgkamp. Den valgkampen kan aldri støtte et slikt forslag.


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside