AKP-arkivet

Pensjonsreformen
rammer ungdommen

av Kenneth Fuglemsmo, leder i Trondheim Rød Ungdom

Januar 2005


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Vi som er under 30, er de som kommer til å kjenne pensjonsreformen fullt ut på kroppen. Politikerne vil at vi skal jobbe lenger og få mindre i lønn. Bakgrunnen, sier de, er at de vil hjelpe dagens unge. De sier at våre foreldre ikke må "trekke stigen opp etter seg". Pussig da, at det er nettopp vi under 30 som skal få vår pensjon redusert, mens de over 50 får "full pott".

Uansett er det ikke ei motsetning mellom gammel og ung her. Sjøl om makthaverne vil at vi skal tro det. Unge Høyre og AUF har slått de tomme hodene sine sammen og gått ut på limpinnen med alle beina. De tror at hovedproblemet er at ungdommen ikke er tatt med på råd. Dette er mer et klassespørsmål enn et spørsmål om alder. Taperne er alle som har fysisk slitsomme jobber og lav lønn. Spesielt kvinner blir ramma hardt av reformforslaget. De eneste vinnerne er høytlønna menn.

Den virkelige årsaken til reformen er de internasjonale kapitalistene sitt behov for å slå kloa i våre sparepenger. De vil ha pensjonspengene inn i private fond, slik at de kan investeres i selskaper over hele verden, for mest mulig profitt. Pensjonsreform er ikke noe norsk fenomen for norske forhold. I USA, Tyskland, Frankrike og mange andre vestlige land, skjer det samme. I kulissene står EU og de mektigste næringslivstoppene.

Rød Ungdom ser at i denne kampen står ikke gammel mot ung ­ det er overklassen mot arbeidsfolk. Fagbevegelsen har så langt tatt riktig standpunkt og avvist reformen. Dessverre har sjøl Ap og SV kjøpt pakka og ønsker bare små forandringer av det ferdige resultatet. Nesten alle trur på spådommene om ei krise om 50 år, sjøl om ingen kan se så langt inn i framtida.

Det finnes ei rekke alternativer, men Rød Ungdoms viktigste holdning er at pensjonene ikke skal bli lavere og at folk ikke skal jobbe lenger. Hvis alle de arbeidsløse blei sysselsatt ville problemet vært løst. Om arbeidsgiveravgifta blei økt litt, ville problemet vært løst. Om tempoet i arbeidslivet blei mer menneskelig, slik at titusener ikke blei overbelasta, ville problemet vært løst. Men ingen av disse alternativene er spiselig for storkapitalistene eller deres politikere ...


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside