AKP-arkivet

Verkstedbyen Harstad

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

I iveren over å forsvare etableringene av nye kjøpesenter, hevdes det at Harstad er en handelsby. Dermed underslår en at Harstad har hatt den største konsentrasjonen av bl.a. verkstedarbeidere og fiskeindustriarbeidere i Nord-Norge. Og det er først og fremst denne industrien som har sørget for Harstads vekst. Når vi så skal diskutere framtidig strategi for byen, så er det viktig å ha med seg det at et handelsenter må hente ressursene fra sitt omland, mens en industriby vil vokse av egen kraft. Det er bare arbeideren som skaper verdier i byen.

På strekninga Larsneset til Harstadbotn, planlegges det nordfra og sørover; Steen&Strømbygg, Bertheustorget, Byggmakker og nytt senter ved Maxbo. Alle vil ta i bruk strandsonen i et område som i Harstad har vært forbeholdt verksted og havnevirksomhet. Hålogalandsenteret og Bertheustorget etableres på tufter av verkstedindustri. Områdene er identisk med ESN sitt første verksted og Karlsens smie (senere Haukebø & Pedersen og Sogges mek. Verksted). Områdene sør for KMV er utfyllinger som bl.a har utslettet Danielsens mek. verksted og truer dagens MMV.

Nå vil RV ikke være nostalgisk, men Harstad RV anklager dagens verkstedledelse for ikke å forsvare sine revir. For å drive verksteddrift, er det nødvendig med gode og rikelige arealer. Om verkstedene ikke trenger arealene sjøl, er det viktig å prøve å få virksomhet som skaper et maritimt verkstedmiljø. Nettverkstanken ved utrustning av skrog trenger samarbeidspartnere som elektrikerfirma, navigasjon m.m. Samhandling mellom maritime miljø i Harstad krever egentlig at områdene fra Larsneset til Harstadbotn avsettes til slikt formål.

En kan tolke Harstad Skipsindustri AS sitt vedtak om å prioritere hall over slippene i Samasjøen også som et signal på at de er villig til å flytte sin virksomhet til Samasjøen. Tomta i Samasjøen er nok lite verdt, mens tomtene på KMV ser ut til å vokse voldsomt i pris hvis disse kjøpesentrene blir etablert. Er det tomtespekulasjon som er grunn til taushet fra verkstedledelsen sin side i Harstad? Og er det noen her som har erfaring med slakting av tidligere industriområder i Harstad?

Det er derfor viktig at Harstad kommune tar ansvar for å regulere områdene til industriformål, og håndhever det. Men ordførerens iver etter Hålogalandssenteret og kommunens godkjenning av boligbygging i nærheten av verkstedene, er også urovekkende.

Mest sannsynlig må en sette sin lit til arbeiderne. Det er arbeiderne som bare har interesser i å bevare sine arbeidsplasser. Utfordringa må bli fagbevegelsen sin. Det er fagbevegelsen som best kan sloss for at vi skal ha industriarbeidsplasser i Harstad i fremtiden.

Det er derfor tragisk at det bl.a. nettopp er arbeidstakerrepresentanten som er blitt skvisa fra ledelsen for Omprov (Omstillingsprosjektet for verkstedindustrien) Harstad RV vil derfor ta dette opp med de finansielle myndigheter for Omprov at det stilles en betingelse for at arbeidstakerrepresentasjonen kommer med i arbeidet for verkstedindustrien mot år 2000.

For Harstad RV
Frode Bygdnes

| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside