AKP-arkivet

EØS og differensiert arbeidsgiveravgift

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Interpellasjon til Troms fylkesting juni 1999


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til fylkesordfører Ronald Rindestu:

EØS-avtalen undergraver vår suverenitet. Vi får ikke sjøl bestemme hvordan vi vil strukturere vårt eget land, heller ikke vårt eget fylke. Bosettinga angripes. EFTA-domstolen har nå underkjent vår rett til å opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift. Med det har vi mistet et av våre viktigste distriktspolitiske virkemidler.

Denne EFTA-dommen koster 300 millioner kroner i året for 145 norske distriktsbedrifter, og 3/4-delene av dem ligger i Nord-Norge. I denne omgangen var det bedrifter i såkalt "sensitiv bransje" som ble rammet, bl.a. skipsindustrien i vårt fylke. For Nord-Troms er det ei økning på 14,1% , for resten av fylket blir det ei økning på 9 %.

Troms er et av landets mest industrifattige fylker. Med 8,5% sysselsetting innenfor bergverk, olje og industri, utgjør det bare omtrent halvparten av landsgjennomsnittet. Hovedtyngda av vår industri i fylket er nettopp skipsindustri, derfor vil denne dommen ramme vårt fylke spesielt hardt.

Troms fylkesting bør øyeblikkelig stille krav til myndighetene om mottiltak. Vi kan ikke slå oss til ro med vage løfter fra kommunalministeren om å ikke komme dårligere ut. Det må konkretiseres.

Til slutt vil jeg påpeke at RV er av den bestemte mening at EØS-avtalen bør sies opp. Denne avtalen ble vedtatt uten demokratisk behandling og hverken folk eller politikere var klar over den overstyringa vi blir utsatt for. EØS-avtalen truer muligheten for sjølstyre her i landet.

Frode Bygdnes, RV


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside