Verktøykasse for AKPere

På disse sidene vil du finne nyttig verktøy for produksjon av AKP-propaganda, logoer, løpeseddelmaler osv. Viss du har laga noe som kan brukes av andre, så send det gjerne over, så legger vi det ut.

Løpesedler vil bli lagt utbåde i pdf- og i html-format. Pdf kan du laste ned, skrive ut og kopiere direkte. Dersom du vil gjøre endringer og lokale tilpassinger må du klippe ut teksten fra html-utgaven, og så lage din egen seddel. For å kunne bruke pdf-filer trenger du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.

 

Til AKP si hjemmeside