AKP si oversikt over

norske medier

Adresser, telefon- og faksnummer, e-post-adresser, nettsider

Dette er ei oversikt over norske aviser, radiokontorer osv. Hensikten med lista er å lette arbeidet med å spre informasjon om politisk arbeid, leserinnlegg m.m. Opplysningene er funnet på nettsteder og i telefonkatalogen. Vi er takknemlig for tilleggsopplysninger og rettinger. (Vevredaksjonen vil ikke oppdatere oversikta systematisk, men nye opplysninger som sendes oss vil bli lagt inn E-post-adressen vår finner du her. Oppdatering 2. september 2006.)

Oversikta er satt opp fylkesvis, og av nedlastingsgrunner fordelt på tre filer:

Fil 1: Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland

Fil 2: Møre og Romsdal | Nordland | Nord-Trøndelag | Oppland | Oslo

Fil 3: Rogaland | Sogn og Fjordane | Svalbard | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold

Opplysningene er plassert på det fylket der hovedkontoret (så vidt vi veit) ligger. Sjekk gjerne også nabofylkene.

[Tilbake til AKP si heimeside]

Til AKP si heimeside