Fritt Palestina!

Nyttig informasjon om palestinernes kamp

Oppdatert 23. november 2003
Til AKP si heimeside


Solidaritet
Nyheter
Myndigheter
Fakta
Interessante artikler m.m
Fraksjoner, partier, organisasjoner
Appeller
På dette nettstedet (www.akp.no)
Artikler fra Klassekampen
Sionister, misjonærer og andre Israel-venner

Denne sida er en del av nettstedet til AKP

Til AKPs hjemmeside | Til internasjonalt utvalgs side