Resultatet av barnehagestreiken (Lærerlagets info)
Resultatet av streiken ved Teknologisk institutt (NTLs info)
Streikesida til de ansatte på TI | Flere pekere nederst

Innhold:

Aktuelle vevsteder: Arbeidstakere LO | LO Stat | Fellesforbundet | Grafisk | Handel og kontor | Hotell og restaurant | Kjemisk | NNN | Nopef | Sjømann | Transport | El og IT | Ledelse og teknikk | Fellesorganisasjonen | Dagbladets grafiske klubb | Kommuneforbundet | NTL | YS | Helse- og sosialforbundet | Lederne | Prifo | AF | Lærerforbundet | Sykepleierforbundet | Akademikerne | Lærerlaget | Uavhengige fagforeningers forum | Arbeidsgivere NHO | KS | Administrasjonsdepartementet | Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon | Navo | Dokumenter m.m Streikeavisa Klassekampen | Det nedstemte meklingsresultatet (pdf) | Innstillinga fra Arntsenutvalget | Meklingsforslaget av 9. mai | RV om streiken | Resultatet i staten | Riksmeklingsmannens skisse i kommuneoppgjøret | Statsministerens brev om en ekstra milliard til kommunene | Kosmos brev om lærernes arbeidsforhold og lønn | Intensjonserklæringa for skoleverket | Den nye arbeidstidsavtalen for lærerne (etter justeringsforhandlingene) | Nye lønnsplaner og -rammer i staten, se LO Stat

Klassekampen tilbyr i forbindelse med streiker gratis aviser til streikekontorer, kafeer o.l og til utdeling på streikemøter. Aviser kan bestilles hos Klassekampen tlf 22 05 95 72, tlf 22 05 95 44 eller harriet.rudd@klassekampen.no