Temaregister | Forfattarregister | Blad for blad | Heimesida til AKP


Rødt! nr 3,2006

nr 184 - årgang 35

Utgitt av Arbeidernes kommunistparti

Redaksjonen: Erik Ness (ansvarlig), Birger Thurn-Paulsen, Taran Anne Sæther, Arne Hedemann, Mathias Bismo, Ingrid Baltzersen, Claus Fischer, Live Fagereng, Joakim Netland, Rolv Rynning Hanssen, Jørn-Tomas Larsen

Omslag ved Tor Otto Tollefsen

ISSN 1504-4777 (papir)
ISSN 1504-4785 (nett)

roedt @ online.no

Et utvalg artikler om Kambodsja fra Røde Fane ca 1980 finner du her.

nr 3, 2006

Sommerinnsamlinga har så langt innbrakt 19.000 kroner. Det muliggjør et tjukt nummer som dette. Vi takker og bukker!