Temaregister | Forfattarregister | Blad for blad | Heimesida til AKP


Rødt! nr 2a, 2005

nr 178 - årgang 34

Utgitt av Arbeidernes kommunistparti

Redaksjonen: Erik Ness (ansvarlig), Birger Thurn Paulsen, Taran Anne Sæther, Arne Hedemann, Mathias Bismo, Ingrid Baltzersen, Claus Fischer, Rolv Rynning Hanssen, Jørn-Tomas Larsen

Dugnad med oversetting og bearbeiding: Mathias Bismo, Viktor Brevik, Gudmund Dalsbø, Gunnar Danielsen, Einar Jetne, Kjell Johansen, Harald Minken, Øyvin Aamodt og Pål Steigan.

Omslag: Tor Otto Tollefsen

ISSN 1504-4777 (papir)
ISSN 1504-4785 (nett)

roedt @ online.no

nr 2a, 2005

Sosialismen i Kina - hvor blei den av? Markedsreform og klassekamp

av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett

Innhold:
Norsk forord ved Arnljot Ask: Kina angår alle
Forord
Innledning: Kina og sosialismen
Kapittel 1: Kina blir et forbilde
Kapittel 2: Endringer i Kinas økonomi
Kapittel 3: Endringane i Kina - verknader heime
Kapittel 4: Endringene i Kina ­ virkninger ute
Kapittel 5: Kina og sosialismen: Konklusjon
Ordforklaringer
Tabeller

Monthly Review

Dette ekstranummeret av Rødt! er en oversettelse av "China & Socialism. Market Reforms and Class Struggle", Monthly Review 56, nr 3 (juli - august 2004), skrevet av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett. Utgitt med tillatelse fra Monthly Review.

Vi anbefaler abonnement på tidsskriftet Monthly Review og besøk på nettsidene www.monthlyreview.org.

Om forfatterne

Martin Hart-Landsberg er professor i økonomi ved Lewis and Clark College i Portland, Oregon. Han har blant annet skrevet bøkene The Rush to Development: Economic Change og Political Struggle in South Korea and Korea: Division, Reunification, and U.S. Foreign Policy.

Paul Burkett er professor i økonomi ved Indiana State University og har blant annet skrevet boka Marx and Nature: A Red and Green Perspective.

Noen merknader om oversettelsen

Foreign Direct Investments (FDI). Dette begrepet er brukt mye i boka. Vi har dels oversatt det med direkte utenlandske investeringer, dels bare med utenlandske investeringer. Det er naturligvis en viss betydningsforskjell, men for å lette språket har vi valgt å se bort fra den her. Definisjonen på FDI er investeringer som gjøres for å oppnå en varig interesseandel i et annet land enn der investoren hører heime.

Township and Village Enterprises (TVE). Begrepet brukes om en ny type foretak som blei oppretta under økonomireformene i Kina. Vi har oversatt det med lokalforetak (evt. lokale foretak). Opprinnelig blei TVE bare brukt om forretnings- og produksjonsenheter som tidligere var en del av folkekommunene, men det blei raskt utvida til også å gjelde andre foretak på landsbygda.

Leftwing neoliberals. Forfatterne skiller mellom konservative nyliberalere og nyliberalere på venstresida, blant annet representert ved hhv Jeffrey Sachs og Joseph Stiglitz (se ordlista). Begrepet "venstresida" har nok en noe annen klang i Norge, og vi har derfor valgt å bruke moderate nyliberalere. En annen sak er at det nok vil være en viss uenighet om hvorvidt Stiglitz er nyliberaler.