Røde Fane nr 2a, 2004

Røde Fane nr 2a, 2004

Nr 172 - årgang 33
Til årgang 2004

ISSN 0332-7892 (papir)
ISSN 1500-2810 (nett)

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


Redaksjon for dette nummeret: Mathias Bismo, Birger Thurn-Paulsen, Taran Sæther, Arne Hedemann, Ingrid Baltzersen, Claus Fischer, Erik Ness

Forsidetegning: Robert Nyberg

Bestill dette nummeret for løssalg: 20 kr per eks.
Portofritt ved bestilling på minst 5.


Du er vel medlem i NTEU?

Medlemskap koster 150 kr første året, 200 kr andre året, (20 kr første året, deretter 60 kr for Ungdom mot EU, hvis du er under 25), og inkluderer abonnement på avisa Standpunkt, som kommer ut 6 ganger i året og Skriftserien som kommer ut fire ganger i året.

Ring 23 35 45 80, eller bruk konto nummer 7874 05 01517. Besøk: www.neitileu.no

Røde Fane i nytt format?

Nei, de vanlige utgivelsene vil fortsatt komme i det større formatet. En takk til Tor Otto Tollefsen som i sin tid laget bladbunaden for A4-utgaven, og som har bidratt med gode tips til dette hefteformatet. I tillegg har han gitt logoet en liten oppussing.

Schwestern

Søstre, kamerater! av Kjersti Ericsson finnes på engelsk, spansk, norsk og tysk. Den tyske utgaven finner du her: http://home.foni.net/~perlo/.

Vi jobber for å finne en tysk forlegger for å trykke den som bok på tysk.