Røde Fane nr 1a, 2004

Røde Fane nr 1a, 2004

Nr 170 - årgang 33
Til årgang 2004

ISSN 0332-7892 (papir)
ISSN 1500-2810 (nett)

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


Dette bladet er en del av et prosjekt om Globaliseringa og arbeiderklassen i sør gjennomført av Internasjonalt utvalg i AKP, støttet av Norad gjennom Studieforbundet for Folkeopplysning.

Redaksjon for dette nummeret: Arnljot Ask og Peter M Johansen
Ansvarlig redaktør: Erik Ness

Forsidebilde: Peter M Johansen


Indisk bonanza - for hvem?

Dette bladet inneholder reportasjer og intervjuer fra en reise til India i november 2003 og noen kommentarartikler om den såkalte globaliseringas følger for situasjonen til arbeidsfolk i landet.

Indias milliardbefolkning og en sterk økonomisk vekstrate de siste åra gjør at det nå snakkes om indiske bedrifter og fremmadstormende forretningsmenn (og her dreier det seg virkelig om menn) som framtidige "Global champs" (India Today 1. desember 2003). Nakne fakta peker mot at dette er mer enn euforiske vyer fra sjåvinistisk indisk hold. Indias betydning, ikke bare for den regionale, men også den globale økonomien, vil sannsynligvis vokse i tida framover. Vi kan snakkke om et indisk bonanza (1). Men hvem vil dra nytte av dette, og vil det gå ut over noen? Vi prøver her å gi et lite innblikk i denne problematikken. Særskilt setter vi søkelyset på hvordan det går med den indiske arbeiderklassen.

Noen vestlige kommentatorer fokuserer på at utviklinga i dag fører til at land som India "tar tilbake" arbeidsplasser fra oss her i det rike nord. Og utlegger det som at den såkalte globaliseringa virker utjevnende mellom sør og nord, i alle fall i forhold til noen sør-land. Vi prøver å gå litt under overflata for å se på holdbarheten til disse analysene. Indias arbeiderklasse er enorm og har en helt annen sammensetning enn f.eks den norske eller den engelske. Ennå utgjør arbeiderne knytta til jordbruket med binæringer flertallet. De drøyt 200.000 som i dag jobber i de såkalte "call-senter" blir en liten øy i havet av rundt 400.000.000 arbeidere totalt. En halv promille ...

Prosjektet er støtta økonomisk av Norad gjennom Studieforbundet for Folkeopplysning. Ansvarlige for prosjektet har vært Peter Michael Johansen og Arnljot Ask, på vegne av internasjonalt utvalg i AKP.

Oslo, desember 2003

Arnljot Ask


Ordforklaring:
Bonanza: Spansk betegnelse - utrykk for lykke, rikt gullfunn e.l, noe som er lønnsomt/fordelaktig.