Røde Fane nr 2b, 2003

Røde Fane nr 1, 2002

Ekstranummer
Til årgang 2003

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


NKS og AKP ved Universitetet i Oslo holdt en konferanse om student- og universitetspolitikk i oktober 2002. Blant deltakerne var både studenter og ansatte, og de kom fra to høgskoler og tre universitet.

Dette heftet er fire av de fem innledningene. De er seinere omarbeidet etter diskusjonene på konferansen.

Venstresida har holdt få møter om student- og universitetspolitikk i seinere år. Derfor ønsker vi å spre disse foredragene. De gir ideer til hva som kan være et progressivt syn på situasjonen til studenter, høgskoler og universitet.

Heftet viser at vi ikke er kommet langt enda, men at vi har startet flere viktige diskusjoner. Vi oppfordrer folk til å lese heftet, og gi oss tilbakemeldinger.

Reis også diskusjon om student- og universitetspolitikken på universitetene og høgskolene!

Arbeidernes kommunistparti og
Norges kommunistiske studentforbund
på Universitetet i Oslo

14. februar 2003

E-post:
tore.sivertsen krøllaøfa veths.no
ksanks krøllalfa online.no

Sjekk ut www.akp.no og folk.uio.no/kjellar

Adresser:
Tore Sivertsen, Norges veterinærhøgskole, postboks 8146 dep, 0033 Oslo
NKS, postboks 21 Haugerud, 0616 Oslo

ISBN 82-91778-31-0

Forsidebilde: Ellinor Dalbye