Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Julesang for Betlehem år 2000

av Jan Børresen

Røde Fane nr 5, 2000


Et barn er drept i Betlehem,
i Betlehem.
Han myrdet ble av Israels menn,
av Israels menn – av Israels menn!

Hvor får og hyrder gikk i fred,
de gikk i fred.
Der skytes barn og unge ned,
de skytes ned – de skytes ned!

En dør til freden sto på klem,
den sto på klem.
Men Israel stengte den igjen,
de stengte den – de stengte den!

Et okkupert folk sloss i dag,
de sloss i dag.
Med steiner for den gode sak,
et eget land – et eget land!

Vi ber deg støtte alle dem,
ja alle dem.
Som sloss for retten til sitt hjem,
sitt eget hjem – JERUSALEM