Andre om AKP

-- nokså usystematisk ---
Nye pekere lagt ut 28. august 2005

Men best av alt er den ekte varen:
Til AKP si heimeside