Oppdatert 8. mars 2007

Nettsteder: AKP - RV - RU

www.nyttparti.noNødvendige dokument i debatten fram mot stiftingslandsmøtet 10. og 11. mars:


Vi går nå mot slutten på en prosess med danning av et nytt parti på ytre venstre fløy.

Utgangspunktet var et vedtak på RVs landsmøte i 2005:

RV er et lite, revolusjonært parti med aktive medlemmer som gjør en stor innsats i fagbevegelse, kvinnebevegelse, Nei til EU og i antikrigsbevegelsen. I tillegg har RV uredde talsmenn i kommunestyrer og fylkesorganisasjoner. Vi er få og det trengs samling av ressurser. RVs landsmøte oppfordrer derfor den nye RV-ledelsen å ta kontakt med AKP-ledelsen med sikte på å slå seg sammen for å samle den revolusjonære bevegelsen. Et sentralt mål vil være å tilrettelegge enhet og samling slik at medlemmer i Rød Ungdom vil melde seg inn i RV. Vi oppfordrer RVs og AKPs ledelse til å drøfte praktiske tiltak for å nå disse måla."

AKP vedtok dette på sitt landsmøte høsten 2006:

Landsmøtet i AKP hilser velkommen initiativet for å samle alle revolusjonære i Norge i et parti. Det er den politiske situasjonen som krever et slikt parti. Noen må med tyngde reise kampen når regjeringen fører Norge inn i en angrepskrig, fortsetter angrepene på pensjon og sykehus, fortsetter Erna Solbergs harde linje overfor asylsøkere og mister all miljøtroverdighet. Prosessen til nå viser at samlingen er fullt mulig, det er mer som samler enn det som skiller. Vi håper alle våre likesinnede nå kjenner sin besøkelsestid og melder seg på i prosessen for å danne et nytt, større og spennende alternativ som kan organisere motstanden. Vi for vår del vil gjøre alt vi kan for at prosjektet lykkes.

I mars 2007 hadde AKP ekstraordinært landsmøte og vedtok da bl.a:

[Me] viser til vedtak på det ordinære landsmøtet hausten 2006. Me meiner resultatet av prosessen med danning av eit nytt revolusjonært parti har gitt eit godt utgangspunkt og går derfor inn for at AKP skal gå inn i DNP [Det nye partiet]. Det er ein forutsetnad at RV på sitt landsmøte 9. mars gjer tilsvarande vedtak.


Mer fra prosessen

Noen eksterne pekere