24. september 2002

Kjell Johansen
er leder i Sør-Trøndelag AKP

I krig mot Irak?Etter at USA forgjeves har prøvd å knytte terroranslaget 11. september i fjor til Saddam Hussein, kjører de nå anklagene om produksjon av masseødeleggelsesvåpen for mer enn de er verdt. Dette samtidig som de samme anklagene aldri er rettet mot Israel. Bakgrunnen for det hele er sjølsagt de økonomiske problemene i USA og verdensøkonomien, og ønsket om å få sikrere tilgang til oljekildene og framfor alt lavere oljepriser.

Norge kan for første gang vise at de har noe i Sikkerhetsrådet å gjøre. De kan ta et sjølstendig initiativ som ikke først og fremst skal tjene USA.

Norge kan foreslå en resolusjon der:

  • USA må kritiseres for å ha stilt de tidligere våpeninspektørene til Irak i diskreditt ved å ha infiltrert spioner blant dem. Nye inspektører må være garantert frie for spioner for USA. Både politiet og hemmelige tjenester i USA har lange tradisjoner i å infiltrere organisasjoner og lage provokasjoner, plassere falske og fabrikkerte bevis. Eventuelle bevis for at Irak eller andre eventuelt produserer masseødeleggelsesvåpen fra slike (spion)- inspektører vil altså totalt mangle troverdighet.
  • Det må foreslåes at hele Midtøsten blir et område fritt for masseødeleggelsesvåpen. Spesielt betyr dette at det må sendes våpeninspektører både til Irak og Israel, som jo ikke har underskrevet ikke-spredningsavtalen. Og Israel har brutt flere FN resolusjoner og det over mye lenger tid enn Irak. Eventuelle masseødeleggelsesvåpen som finnes må destrueres. Irak og Israel må likebehandles i forhold til eventuelle aksjoner hvis en skulle finne masseødeleggelsesvåpen.
  • Sanksjonene mot Irak må oppheves. Flere hundre tusen barn er drept av USAs angrep og sanksjonene etterpå. Irak har jo trukket seg ut av de okkuperte områdene, i motsetning til Israel. Norge er medansvarlig for barnedrap så lenge vi ikke jobber på alle mulige måter for at disse oppheves.

En slik tilnærming vil ha stor mulighet for å kunne bli støttet av de aller fleste av verdens land, inkludert de arabiske.

Adresseavisen skriver at Irak har liten troverdighet. Det er helt sant, men med USAs støtte til terroraksjoner i Nicaragua og Cuba, og til kupp i flere søramerikanske land, bl.a. Chile 11. september 1973 i friskt minne, har vel ikke USA noen stor troverdighet i forhold til verden folk heller. Ellers kan jo USA foreslå at en eventuell aksjon behandles i FNs generalforsamling, så kan de jo se om de har flertallet av verdens folk bak seg. En ensidig aksjon mot Irak vil vise at det ikke er brudd på FN-resolusjoner som er bakgrunn for en eventuell aksjon fra USA mot Irak. Det er utelukkende det at USA vil ta seg retten til å diktere andre lands styresett og regjering, og det ut fra egne økonomiske interesser. Alle som liker å se på seg selv som demokrater må gjøre alt de kan for å hindre at det nå blir krig.

Norge må, hvis USA står på sin "rett" til å diktere andre land og derfor bombe Irak for å bytte ut presidenten, gjøre det klart at de trekker ut sine soldater og fly fra aksjoner i Afghanistan og suspenderer medlemskapet i Nato. Ved å avlaste USA i sitt "korstog" blir vi indirekte medansvarlige, og utsetter alle nordmenn for fare hvis krigen skulle spre seg til flere arabiske land. Vi må også gjøre det klart at vi ikke vil levere olje til noen av de land som blir med på USAs krig.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside