23. januar 2002

Mathias Bismo
er student og nestleder i Hordaland AKP

Hurra for SV!

Da Norge sluttet seg til Europol, var Senterpartiet eneste parti som stemte mot. Selv om flere av de yngre SVerne, som ved valget ble innvalgt på en ganske radikal retorikk, uttalte at de var mot Europol, fulgte de partiledelsens oppfordringer og holdt seg unna stortingssalen den dagen saken var oppe til votering. Partidisiplin, vet du ...

Det samme SV skryter av det flotte utdanningspolitiske kompromisset de har fått gjennom med resten av "opposisjonen" på Stortinget. Nå skal studenter i stedet for 30% få 39% i stipend. All ære til dette vedtaket, det er et godt vedtak, selv om det langt fra er nok, også i forhold til de fleste stortingspartienes egne programformuleringer. Men til hvilken pris har de vunnet denne "seieren"?

Jo, skal et "ansvarlig" parti som SV komme med bevilgninger, må de også kutte. Og kuttene er drastiske. Landslinjene på videregående skole er kuttet med 30 millioner i forhold til regjeringspartienes forslag, noe som betyr nedlegging av så vel skigymnaser som andre linjer med liten søking, men likevel med en viktig rolle. Tilskudd til studentboliger er kuttet med 26 millioner, på tross av at SV i valgkampen brukte den håpløse boligsituasjonen for studenter som argument. Midlene øremerket til minoriteter i grunnskolen er tilsvarende kuttet med 12,8 millioner. Studenter med barn opplever at støtten til studentbarnehager blir kuttet med 6 millioner. Og så videre. For å dekke opp for dette økte stipendet, må det jo tjenes inn igjen. For å sprenge rammene, det kan ikke et "ansvarlig" parti være bekjent av.

Nå stemmer det for øvrig heller ikke at stipendandelen har blitt 39% for alle, de som stryker får kuttet det ned til 25%. Dette vil i sin tur føre til enda mer faglig strebing ved universitetene og høyskolene, for hvis man stryker, eller bruker lenger tid enn det man er fortalt man skal, straffes man økonomisk. På toppen av det hele har de vedtatt månedlige utbetalinger. Er dette for at studentene ikke skal drikke opp studielånet sitt den første måneden? Tvilsomt. Det er mer sannsynlig at det er renteinntektene staten får ved å ha pengene på sine konti som er motivasjonen. Riktignok får studentene utbetalt 20.000 ved semesterstart. Men hva hjelper det? Pensumlitteratur er gjerne 4-5.000 kroner. Og så skal man gjerne ha et sted å bo. Siden SV og deres allierte har kuttet i støtten til studentboliger, har de lagt opp til enda større makt til hushaier som ikke tar fem flate øre for å sette leien til 4.000 i måneden, med tre måneders depositum. Dermed sitter studenten altså igjen med gjeld. Takket være dette utdanningspolitiske "kompromisset".

Dette viser med all klarhet svakheten ved at RV ikke kom inn ved sist stortingsvalg. I Hordaland, der det var nærmest, ligger nok en stor del av ansvaret på SVs og i særdeleshet Audun Lysbakkens radikale retorikk – hvorfor stemme RV når Lysbakken mener det samme? Problemet er at han gang på gang har vist at han ikke gjør det. At han gang på gang har vist at denne radikale retorikken ikke er annet enn en retorikk. RV ville ikke utgjort noen forskjell akkurat i forhold til dette budsjettet. Men siden RV ikke er et "ansvarlig" parti, siden RV er et parti som faktisk mener det er ansvarlig å sprenge grensene, ansvarlig å tenke på folks beste, ville RVs deltagelse på Stortinget vært uvurderlig i forhold til for eksempel studentenes kamp for flere studentboliger for billigere barnehager, for minoritetselevenes kamp for bedre undervisning og videregåendeelevenes kamp for flere og bedre valgmuligheter. I motsetning til SV, altså…

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside