16. januar 2002

Geir Sundet
er redaktør for Sundets truckstop og med i AKP

Har "vi" vunnet nå?

Dette er en kommentar til redaktør Finn Holmer-Hoven i Fædrelandsvennen, regionsavis i Vest Agder. Kommentaren er svar på denne artikkelen.

Redaktøren har en kommentarartikkel 22. desember hvor han harselerer over vestlig intellektuell arroganse i spørsmålet om Bushs bombing av Afghanistan. Sjøl lukker han tilsynelatende øynene for de antidemokratiske metodene USA bruker når han hyller deres angivelige forsvar av demokratiet.

Det står igjen å se hvordan forholdene i Afghanistan utvikler seg med en regjering innsatt av utenlandske bajonetter og bomber, men jeg synes uansett det er svært betenkelig hvis Holmer-Hoven gir et land blankofullmakt til å slippe bomber fra stor høyde mot alle land hvor regjeringene ikke oppfører seg slik de bør mot sivilbefolkningen. Kan vi forvente at Fædrelandsvennen nå vil applaudere invasjon i alle stater over hele verden hvor "vi" ikke liker regjerningen? Dersom denne tesen skal oppfattes som et prinsipp, så er kjernespørsmålet HVEM som bestemmer hva som er uønsket politikk fra en regjering mot egen befolkning?

Hvis vi går noen år tilbake brukte Sovjet omtrent samme argumentasjon når de gjorde sin invasjon i Afghanistan. Kvinnefrigjøring osv. skulle forsvare overgrepet mot afghansk sjølråderett. Sovjet hadde heldigvis ikke militærkraft nok til å vinne seier den gang, og for taperne klapper man vel ikke? Styrke hadde derimot USA den 11. september i 1973 da de brukte dette prinsippet i Chile. President Allende var ikke bra for folket. Det mente en del store amerikanske firma, så USA støtta kuppet til General Pinochet. Applauderte du også da? Hvis ikke, så var det kanskje lurt å utdype hva slag prinsipper som skal gjelde mellom stater? Man trenger vel ikke være veldig intellektuell for å forstå at det også kan ligge en skjult økonomiske imperialistisk dagsorden når USA okkuperer Afghanistan eller støtta kuppet i Chile?

Eller gjelder blankofullmakten til bombing og okkupasjon av andre land bare der det i tillegg finnes terrornettverk? Hvem skal i så fall definere det, og hva slags bevis kreves? Se på Israel, som skyter med skarpe skudd mot steinkastende barn, systematisk likviderer palestinske ledere og sender raketter fra helikopter inn i boligområder. Skal de få lov å definere palestinerne som terrorister?

Verdens rikdom konsentreres stadig mer i den ene åsen på den ene sida av kloden. Vi som mener USA med CIA i spissen i mange år har vært verdens ledende terrorist og må forvente å høste som de sår, ser hvor dobbelt feilaktig terrorangrepene 11. september i New York fungerer. Ikke bare drepes uskyldig sivilbefolkning, det har også fått mange til å gi terroristiske statsledere som Bush blankofullmakt til å gå til krig hvor og når han ønsker.

Dersom pressa ikke makter å se betenkeligheter ved USAs aksjoner kan vi fort få en serie kriger over hele verden og en opptrapping av voldsspiralen. Hovedofferet blir det demokratiet man sier å forsvare, og da har Bin Laden og kompani virkelig vunnet.

Når Bush sier "De som ikke er med oss, er mot oss", når Israel skal løse konflikten med palestinerne med overlegen ildkraft, kjøpt for årlig dollarmilliardstøtte fra USA, da synes jeg ikke det er særlig modig å applaudere USAs handlinger i dag. Når bombenes språk skal være det ledende i verden, da er det langt modigere å leite etter alternativer.

Hvis Holmer-Hoven tror man ikke risikerer noe ved å opponere bør han kanskje ta journalistjobben mer alvorlig og sjekke de terrorlover USA nå innfører, den overvåkingen av nettet det legges opp til og kanskje ta en prat med Lund-kommisjonen og ofrene for vår egen overvåking.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside