15. august 2002

Lars Akerhaug
er leder av Palestinakomiteen i Oslo og med i AKP

Stopp Israel - demonstrer mot Peres!Nyheten om at Shimon Peres, den israelske utenriksministeren, kommer til Norge er egnet til å vekke avsky.

I ei pressemelding fra Utenriksdepartementet kan vi lese at Shimon Peres er invitert hit av utenriksminister Jan Petersen. Dette skjer samtidig med at Israel holder palestinerne under et jerngrep. 600.000 palestinerne lever daglig under portforbud, i følge de siste tallene fra palestinsk Røde halvmåne.

Portforbudet betyr at barn som leker i gatene blir skutt av israelske soldater. Det betyr at fødende kvinner blir nektet å dra på sykehus. Det betyr at 600.000 mennesker vanskelig får tilgang på mat og drikke. Portforbudet har enorme humantiære og politiske konsekvenser.

Israel fortsetter å påføre palestinsk sivilbefolkning lidelser, fortsetter å bryte ned de palestinske selvstyremyndighetene og fortsetter med sin agressive okkupasjon av vestbredden og Gaza, med soldater, tanks og bosettere. I denne situasjonen har Jan Petersen valgt å invitere den israelske utenriksministeren til Norge.

Her viser Jan Petersen norsk utenrikspolitikk fram fra sin verste side. Norske politikere som vil skape "fred i Midtøsten" mangler en forståelse av at det grunnleggende problemet er den israelske okkupasjonen. Denne okkupasjonen må opphøre, før det er mulig å snakke om en reell fredsprosess.

Dessverre fortsetter norske myndigheter i sporet fra Oslo-avtalen, der alle krav ble rettet til palestinerne og alle håndslag ble gitt til israelerne.

Reis kravet: Stopp møtet med Shimon Peres; boikott Israel!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside