15. april 2002

Erik Ness
er med i Larvik AKP og redaktør for Røde Fane

Færre og færre dag for dag


Kommunestyret i Larvik vil bli mindre. De mener det er for mange av seg sjøl. For noen få år siden var det noen og seksti, nå er det treogfemti - og så vil de bli rundt førti.

Jeg har tidligere mer enn antydet at kommunestyret har valgt en struktur - populært kalt rådmannsvelde og upopulært kalt den parlamentariske modellen - som har følgende hensikt: I nedskjæringstider - og der har stortingspartiene tenkt å fortsette å være i uoverskuelig framtid - trengs det et kommunestyre som greier å stå imot det folkelige presset mot rasering. Skal det blir noe av raseringa av velferdsgodene, trenger politikerne lokalt en buffer. Bufferen er rådmannen og administrasjonen. Selv Arbeiderpartiet forsvarer denne modellen, om det så koster dem tre firedeler av stemmene. Så viktig er klargjøringa for å privatisere helse, omsorg, skole, kultur osv.

Det er flere kritikere som i lokalavisa har tatt opp konsekvensene for lokaldemokratiet og hvilken rolle politikerne selv får, dvs. hvilken rolle de ikke vil spille. Arne Bredvei tok det opp, Åge Foldvik drøfta det og jeg har nevnt det mer enn to ganger: Politikerne blir ved å gi fra seg makt, mer betydningsløse enn de var, mister den lokale autoriteten. Det svekker det som er igjen av det lokale selvstyret i kommunen.

Derfor kommer det ikke som noen bombe at det er vanskelig å finne mennesker til å påta seg verv og oppgaver i lokalpolitikken, og det er ikke overraskende at de lokale folkevalgte som gir fra seg makt, vil bli færre. Da er det lettere å fylle opp valglista.

Poenget er at dette er en medisin som fører til svekkete bånd til befolkninga, og der det i ikke uoverskuelig framtid blir krav om at lokalpolitikerne skal kunne kjøpe seg fri, bli betalte politikere. Det blir rett og slett for mye arbeid på de få, uansett hvor mye sandpåstrøingsoppgaver de måtte få.

De kunne gjort det motsatte: hevet antall kommunestyrerepresentanter. Det ville tvunget dem til å gjøre den vanskelige oppgava: Trekke folk med seg. Og: Det ville stilt spørsmålet om hva man skal bruke alle disse nye representantene til. Tenk om kommunestyret hadde vedtatt at de ville styre kommunen, rett og slett!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside