13. april 2002

Turid Kjernlie
er kvinneansvarlig i AKP

Krisesentrene og tiltakspakka

Spørsmål til barne- og familieminister Laila Dåvøy
fra Arbeidernes kommunistparti (AKP)Når nå regjeringa legger fram en lang rekke tiltak for bekjempelse av tvangsekteskap blir det naturlig å spørre barne- og familieminister Dåvøy om ikke krisesentrene bør være en del av denne tiltakspakka?

Hvem skal være ansvarlig for at krisesentrene, som er et sted å ty til for den målgruppa dere vil være med på å hjelpe, ikke blir nedlagt på grunn av en dårlig fylkesøkonomi?

Bakgrunn

Før helga la regjeringa fram 30 tiltak mot tvangsekteskap.

Åtte departement er involvert, og familieminister Laila Dåvøy har ansvaret for å koordinere alle tiltaka. Vi går ikke inn på dem her, men på et viktig tiltak som IKKE er med i tiltakspakka. I Klassekampen mandag 8. april kan en lese at Nordland fylkeskommune ikke lenger har penger til å støtte de enkelte krisesentrene i fylket med 45.000 kroner, noe de har gjort de siste årene. Dette tilskuddet utløser et like stort tilskudd fra staten slik at det reelle kuttet for det enkelte krisesentret blir på 90.000 kroner. Det er ikke vanskelig å tenke seg utfallet av et slikt budsjettkutt – i beste fall redusert drift, i verste fall nedlegging av krisesentrene.

Samtidig viser statistikken fra krisesentrene at stadig flere unge kvinner søker dit. Til og med året 2000 utgjorde kvinner under tjue år bare tre til fem prosent, mens tallene for 2001 var elleve prosent. Tove Smaadahl, daglig leder for krisesentersekreteriatet, ser dette i klar sammenheng med debatten om tvangsekteskap. "For kvar gong tvangsekteskap er tema i media, kjem det fleire unge jenter til krisesentra," uttaler hun til Klassekampen.

Vi vet at krisesentrene er et godt, trygt og ofte eneste alternativ for kvinner som blir utsatt for vold og overgrep, uansett alder og etnisk bakgrunn. Både erfaringene og statistikk viser at dette også er et alternativ for unge jenter som blir utsatt for tvangsekteskap.

Tilbake til tiltakspakka. Det er vel meningen at tiltaka skal følges opp med penger. Først må krisesentrene inn i tiltakspakka. Så må de sikres økonomisk av staten. Skal tiltaka mot tvangsekteskap ha noen troverdighet og ikke bare bli fine ord, må regjeringa nå ta ansvar for at alle landets krisesentre får de nødvendige midlene til forsvarlig drift.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside