13. januar 2002

Gudmund A Dalsbø
er redaktør for www.akp.no

Moro med mappe

Det er etter hvert en god del folk som har fått se mappa si. Skjønt det er god grunn til å tru at de bare har fått se en flik av den. Klassekampen har presentert en del mapper, og vi har ledd godt av det vi har kunnet lese. Overvåkerne framstår som ganske dumme.

Et eksempel: I 1983 blei det holdt et offentlig annonsert seminar om Kapitalen på en campingplass i Østfold. Overvåkingssjefen får konfidensielt brev om dette: "Som nevnt i tidligere skriv er observasjonsforholdene dårlige på stedet, men seminaret ble alikevel forsøkt dekket. Tilsluttningen syntes liten, men et par biler ble notert. Begge var fra det lokale miljø og lite kjent. Riktignok var det en del campingvogner på campingplassen like i nærheten, men hvorvidt disse deltok på seminaret eller ikke vites ikke."

Av dette kan vi le. Eller vi kan fortørnes over misbruk av skattepenger (eller gledes over at man har hatt rom for verna arbeidsplasser).

Men det er absolutt verdt å huske at det er de latterlige delene av mappene vi får se. Alle ulatterlige deler finnes det unntaksregler for. Innsyn skal nemlig ikke skade Norges forhold til fremmed makt eller samarbeidende tjenester. Innsyn skal ikke røpe kilder eller navn på overvåkere eller dommere. Innsyn skal ikke skade overvåkingas arbeid. Osv osv.

I det videre arbeidet med mappe-saken synes jeg det er to forhold AKP, Klassekampen og andre i våre kretser burde konsentrere seg om.

For det første: I de mappene jeg har sett, har det vært forbausende lite omtale av AKP. Personer med ledende (og offentlige) verv i AKP er tilsynelatende ikke registrert som dette, men for deres eventuelle femtifjerdeplass på ei RV-liste. Kanskje har ikke overvåkninga oppdaga AKP-vervet - noe man kan fristes til å tru, sia de framstår som så dumme. Eller så mener innsynsutvalget at overvåkinga var lovlig eller at innsyn kan skade … osv. Jeg synes det vil være rimelig om utvalget gir en generell uttalelse om hvordan de har vurdert dette.

I ei mappe finner vi en rapport fra overvåkingssentralen etter AKP-landsmøtet i 1984, og her heter det: "I AKP(m-l)s nye prinsipprogram … er det ingen store forandringer i de viktige postene i AKP(m-l)s program som bl.a er i strid med straffeloven og går på forbrytelser mot statens sikkerhet og forfatning." Var dette et offisielt norsk standpunkt? Har riksadvokatembetet noensinne vurdert dette? Innebærer det at denne rapporten nå er nedgradert, en innrømmelse av at dette var feil? Eller er det faktum at en omtrent ikke finner AKP nevnt i mapper etter dette, at en fortsatt anser AKP som forbrytersk? Kanskje kunne justisministeren tenke seg å rettlede oss alminnelige mennesker med trang til lovlydighet?

For det andre: Hvem er rapportørene? Hvem er disse sikre og troverdige kildene som forteller om SUF-grupper på skolene, om tillitsvalgte i militæret, om studiemøter, sommerleire og demonstrasjoner? Er det ikke en eneste av dem som i dag vil stå fram å si enten at de angrer eller at de er stolte av det de gjorde? Og hvem er avlytterne? Hvem er disse som, i tillegg til på lytte til politiske samtaler, har overhørt alle slags personlige og profesjonelle råd? Hva slags utdannelse og kompetanse har disse som får og har fått bryte seg inn på folks mest private enemerker? Kan overvåkningssjefen gi oss en generell redegjørelse?

De imbesile trekka ved det som er offentliggjort, må ikke forlede oss til å tru at overvåkninga har vært bare moro med mapper. Det er alt for mange spørsmål som står ubesvart.

(PS! Det er ikke for seint å søke innsyn. Se her.)

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside