1. mars 2002

Gunnar Aarstein
er lærer og med i AKP

Barnemat

Så har regjeringa nok en gang bøyd av for EUs direktiv, denne gang om tilsettinger i barnemat. Greit, sier helseministeren, vi bruker 16 millioner for å dempe skadevirkningene.

I høst bestred ESA lovligheten av å prioritere lokale (norske) aktører ved tildeling av oppdrettskonsesjoner langs norskekysten. (ESA overvåker at EØS-avtalens 4.000 direktiv etterleves av medlemslandene.) Norge bøyde selvsagt av og forandret oppdrettsloven. Dermed kan kapitalsterke europeiske aktører kjøpe seg inn, bestemme utviklinga og melke overskuddet av det som skulle være en av bærebjelkene for bosetting langs kysten.

I vår tvang ESA Norge til å avskaffe den differensierte arbeidsgiveravgiften for bl.a. prosessindustrien.

Dette viser at:

  • Stortingets rett til å legge ned veto mot EØS-direktiv ikke er ment å skulle brukes.
  • EØS-avtalen har vært et effektivt redskap for å undergrave folkets nei til EU.
  • Norges distriktspolitikk styres av EU ved hjelp av EØS-avtalen.

La oss kunne feire unionsoppløsninga i 2005 som herre i eget hus. Norge ut av EØS!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside