16. oktober 2001
Terje Valen
er leder i Hordaland AKP

Folkemord på gang i Afghanistan

FNs høykommissær for flyktninger Mary Robinson sa i et intervju i BBC 14. oktober at 7 millioner mennesker vil komme i den ytterste nød dersom bombingen i Afghanistan fortsetter frem til rundt 15. november, fordi snøen da vanligvis stenger veiene. Dermed blir det umulig å føre frem nødvendig hjelp.

Hun snakket om at krisen i Afghanistan kunne bli en katastrofe på størrelse med den vi så i Rwanda midt på 1990-tallet.

Dermed kan vi begynne å snakke om at et folkemord er på gang.

Den norske regjering støtter dette folkemordet. Ja, selv SVs leder skrev under på at Norge skulle se på terrorangrepet i New York som en krigshandling, og at Norge derfor, ifølge §5 i Nato-traktaten, skulle støtte USAs krig mot Afghanistan og eventuelt andre land som USA mente hadde ansvar for terrorangrepet. Med dette støttet en enstemmig utenrikskomite de tiltak som USA satte i gang "for å forsvare seg".

Nå er det på tide å reise et massivt krav til den norske regjering om at støtten til USAs bombing trekkes tilbake og at regjeringen krever stans i bombingen før folkemordet er et faktum. Det norske folk må ikke bli medskyldig i det som kan bli en av de største forbrytelser som er blitt begått mot menneskeheten.

Det må finnes andre metoder for å ta de skyldige etter terrorangrepet i New York 11. september.

Stans bombingen – Norge ut av krigen.Terje Valen, leder for AKP i Hordaland.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside