16. april 2001
Erik Ness
er medlem av AKP og RV i Larvik

Ikke gjør som ordføreren sier
– rådmannen er ei ku!

Ordføreren i Larvik, Øyvind Riise-Jensen, har vært i Tromsø og uttalt seg om "slankeerfaringene" fra Larvik, ifølge Nordlys 28. mars.

Larvik kommune har virkelig noen erfaringer de kunne fortalt tromsøværingene om når det gjelder slankeprosesser. Stort sett dreier det seg om erfaringene med det såkalte Ronja-spranget, rådmannens slankeprogram som gikk over flere måneder.

Ordføreren og rektor ved Brunla ungdomsskole, Sissel Gro Johnson (som uttaler seg svært begeistret om Larvik-skolen), kunne for eksempel fortalt om:

  • et stort møteprogram for å ansvarliggjøre de ansatte til å skjære ned, der det så langt ikke er noen som har greidd å tallfeste resultatet i kroner og øre. Antakeligvis er det sånn at det bare ble ekstra utgifter til dyre konsulenter, masse tid til prat og papir - og lite å vise til i praksis, bortsett fra møtetretthet.
  • at Ronja-spranget ikke ble oppsummert som en fiasko, fordi underskuddet i kommunens økonomi forsvant pga salget av Vestfold Kraft. Plutselig "glemte" alle Ronja.
  • at motstanden mot de ansvarlige for kommunenes dårlige økonomi ble svekket fordi skytset ikke ble rettet mot Stortinget og stortingspartiene, men ble forsøkt gjort til en diskusjon om at de ansatte skulle ta ansvar med de midlene man hadde fått tildelt.

Men vi tror ikke at det var dette ordføreren snakket om i Tromsø.

Ordføreren forteller at Larvik har en flat struktur. Han sier: "Det er en spesiell modell, og det stiller store krav til de enkelte lederne, spesielt innenfor skolesektoren." Det har han sikkert rett i, men det er denne modellen som har gjort:

  • at det siste kommunestyremøtet ble avholdt på 20 minutter, med bare en skjenkebevilgningssak på sakskartet. Dvs. tre ganger kortere tid enn de folkevalgte brukte til å besøke slottet til Mille Marie Treschow. Det forrige kommunestyremøtet ble avholdt på en time, altså lik tida det tar å besøke et slott i Larvik.
  • at rådmannen nå er blitt så uunnværlig at han tvang seg til en lønnsøkning på 235.000, til han nå ligger på lønnstoppen for rådmenn med 750.000 i året.
  • at ordføreren legger seg flat for rådmannen og ikke en gang greier å skille det prinsipielle og det som måtte være en personalsak i fadesen 8.mars på Nanset skole der en lærer fikk skriftlig irettesettelse for å ha gått til lokalavisa etter å ha blitt nektet å henge opp en plakat på lærerværelset om bl.a. det hun mener er pålagte, unyttige møter.

Det at politikerne i Larvik har innført et system der rådmannen tar nær sagt alle avgjørelser, at ordføreren er redusert til en som klipper snorer, har vakt motstand i noen partier når de har sett åssen det har gått. Venstre har vært ute med klare og prinsipielle innvendinger og Arbeiderpartiet har fått kalde føtter.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Turid Løsnes, sier i ØP 20. mars at: "Vide fullmakter til rådmannen må naturlig nok avstedkomme færre saker til politisk behandling." Men: Sentrumskameratene og FRP står sammen - støtt som et fjell. Ingen skal beskylde dem for demokrati!

Til dere i Tromsø som har lest eller hørt på Larvik-ordføreren:

Ikke gjør som ordføreren i Larvik sier!
Rådmannen er ei ku!

(Lett omskrevet etter Ole Paus)

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside