3. mars 2001
Arnljot Ask
internasjonal sekretær i AKP

Irak-sanksjonene:
Jagland og Norge bedriver taktikkeri på oppdrag fra Washington

FNs Sikkerhetsråd driver og diskuterer Irak-sanksjonene om dagen. På kveldsnytt i TV2 den 28. februar demonstrerer Jagland hva Norge driver med som leder av sanksjonskomiteen: han håper at en vridning av sanksjonene over på det som markedsføres som «smarte sanksjoner» skal ta luven ut av det han kaller Saddams propagandakrig.

Når han nå går inn for å lette på handelssanksjonene når det gjelder «sivile» varer, samtidig som våpenembargoen skal skjerpes, så er det så tydelig at det ikke er sivilbefolkningen i Irak sin tarv han er opptatt av. Problemet for Bush, Blair og Jagland er at de ser at sanksjonene rakner og at de har trøbbel med å holde fiendebildet av Saddam så sterk at de kan rettferdiggjøre sin politikk overfor befolkningen i sine egne land.Dessuten skaper denne politikken problemer for deres innflytelse generelt i Midt Østen, når kontrasten mellom deres behandling av Irak og Israel blir bare grellere og grellere slik Palestina-konflikten nå utvikler seg. Derfor må det nå nye taktiske initiativer til; samtidig som bombene faller og det spres såkalte «rapporter» om at Saddam snart kan nå Norden med raketter og snart har A-bombene klare, skal det gis et inntrykk av et handslag overfor sivilbefolkningen.

Taktikkeriet var så gjennomskuelig der Jagland ramset opp sin lekse, at programlederen måtte spørre Jagland om dette var et mottrekk mot Saddams propagandakrig snarere enn et humanitært initiativ! Sjølsagt forsikret Jagland at det var sivilbefolkningen han tenkte på, og fulgte opp med den gamle plata om at vi ikke måtte glemme bakgrunnen for det hele; hvem som okkuperte Kuwait, tyranniserte sitt eget folk og utviklet våpen som var en trussel mot nabostatene osv.

Jagland og Norge er ingen sjølstendig aktør i dette spillet. Det er marionetterollen for USA som spilles. Men kanskje er USA nå der hvor de må gjøre en «vri». Det er et signal at det nå snakkes om at forbud mot utenlandske investeringer i Irak skal fjernes fra sanksjonsregimet. Dette har jo USA-kapitalister lenge gått inn for. Og både Bush-klanen og visepresident Chenney har økonomiske interesser i olje- og entreprenørbransjen som de ønsker å forsterke i regionen. Så om Bush nå trenger en «døråpner», så la gjerne Jagland spille den rollen! Men han vil ikke stå igjen med så mange blomster for jobben. Det vil fortsatt stå mye strid om hvordan døra skal åpnes. Og mange irakere skal dø før det skjer. Spillet omkring sanksjonslettelsene er først og fremst et nytt treneringsutspill, for å vinne tid til en siste kraftanstrengelse for å få has på Saddam og kontrollen over Irak. Parola vår er derfor fortsatt: OPPHEV SANKSJONENE MOT IRAK! LEGG NED HELE SANKSJONSKOMITEEN OG NORMALISER FORBINDELSENE TIL LANDET. Så får det irakiske folket sjøl, uten utenlandsk innblanding, gjøre opp med diktatoren sin!

Flere meninger | AKP si hjemmeside

Til AKP si hjemmeside