2. juni 2001
Erik Ness
er redaktør i Røde Fane og medlem av Larvik AKP

Only in it for the money

Larvik kommune er i ferd med å bestemme seg for å bygge en ny ungdomsskole på Veldre. Men så står det i ØP 21. mai: «Politikerne ba rådmannen utrede spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie den nye ungdomsskolen». Ernst & Young, konsulentfirmaet til omorganiseringsprosjektet Ronjaspranget, ble betalt av skattepengene våre for å svare. Spørsmålet om eie eller leie ble ifølge ØP sett på som «et spørsmål som stadig blir vurdert i forbindelse med kommunens byggeprosjekter».

Nå sa rapporten at det lønner seg å eie, og plan- og økonomikomiteen var enig i det - bortsett fra de litt utaktiske strategene i FrP. Nå kunne vel en vanlig larviksborger ha fortalt politikerne at private firma er «only in it for the money», dvs. de er der for å tjene penger. Derfor vil det alltid bli dyrere. Kanskje angrer flertallskonstellasjonen i Larvik (FrP, Høyre og KrF) på at de hyret inn et konsulentfirma, ikke pga bortkasta penger, men fordi de da kunne ha hatt flertall for leievarianten - uten å latterliggjøre seg sjøl.

Rådmannen skjønte åssen det ville gå og hadde et forslag om «at det under prosjekteringen skal vurderes om det kan værte hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig at kommunen bygger og eier «kjernen» av skolebygningen, og at en leier klasseromsbygg, ...». Et utsettelsesforslag. Men da hadde komiteen tydeligvis fått nok, og sa nei.

Mange vil synes det er litt overraskende at leie av f.eks. skolebygninger er «et spørsmål som stadig blir vurdert» og at politikerne ber rådmannen (antakeligvis etter at rådmannen har bedt politikerne om å be han om det) bruker 1000-kroner-timen-firmaer til unyttige utredninger? Årsaken er desverre like enkel som den er brutal:

Ved å privatisere kan man oppnå to ting:

  • Kapitalister kan gjøre profitt.
  • Det er lettere å skjære i offentlige budsjetter, redusere offentlige goder og ordninger som folk flest oppfatter som selvsagte.

Kanskje er det på tide at «folk flest» begynner å bli oppmerksomme på hvilken tid noen prøver å presse oss inn i?

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside