2. mai 2001
Inger Johanne Malmo
er pensjonert førskolelærer og
styremedlem i Hordaland AKP

Gratis barnehagegalskap

Stortingsvalgkampen har startet. Stoltenberg kjemper allerede innbitt, bokstavelig talt med nebb og klør, for å beholde regjeringsmakten. Hemningsløst strør han sine velkjente roser og "edle" reformer til befolkningen.

Regjeringens programfestede løfte om full barnehagedekning innen 2003 og den stadig voksende barnehagekøen er et dilemma - et gedigent tankekors for statsministeren i kampen om taburettene. Barnehagebrukernes synlige behov og menneskerettslige krav om en øremerket, hurtigvirkende, storstilt statlig utbyggingstakt/plikt i barnehagesektoren bryter totalt med sosialdemokratiets markedsliberale privatiserings- og konkurranseutsettingsprinsipper.

I denne situasjonen serverer Stoltenberg, uten å blunke, besjelet av frekkhetens nådegave, sin forførende sjokkmelding til det norske folk: "4 timers gratis barnehagetilbud til alle barn". Dette nylig fremsatte reformforslaget fortjener ingen annen betegnelse eller fortolkning enn fordekt løgn og bedrag - valgflesk av verste slag. En katastrofeliknende tilstand i barnehagen er på trappene.

Konsekvensene, dersom reformforslaget får Stortingets oppslutning og øyeblikkelig virkning for høstens barneopptak:

  • Flere, høyst sannsynlig en tilnærmet fordobling av antallet, barn inn i dagens eksisterende barnehager.
  • Pedagogisk virksomhet i overensstemming med lovfestet "Rammeplan for barnehager" blir uaktuelt - en vits ...
  • Pedagogene (førskolelærerne) flykter fra barnehagen som mer og mer endres til en uoversiktlig, farefull, kaotisk parkeringsplass for småbarn i aldersgruppen 1–6 år (mrk. kontantstøttens uttalte etiske motiver stoppet ikke brukernes behov for barnehageplass til 1–3-åringene).

Verken mennesker, store eller små, fugl, fisk eller fe går skade- eller lidelsesfri gjennom en overoppfylt barnehage-bur-brønn- eller bås-tilværelse.

Ressurssterke barnehagebrukere vil fort reagere, avsløre elendet i den negative utviklingen. Disse brukerne vil på sikt ta avstand fra forsøplingsplassen. De trenger ikke ta opp kampen for et massivt utbyggingsprosjekt eller for et forsvarlig pedagogisk, likeverdig barnehagetilbud til alle barn. De bruker sin økonomiske kompetanse, og etablerer private "mønsterbarnehager" for eliteklassens barn, basert på statlig bidrag, private investeringer, høye egenandeler og profittskapende virksomhet. Disse blir bufferne som setter tempoet for privatiseringskarusellen. En "naturlig" avskalling på barnehagekøen går sin skjeive gang. I det politisk-økonomiske systemets offisielle terminologi heter dette "valgfrihet i demokratiets navn".

Det nye reformforslaget er åpenbart ment å skulle fungere som brekkstang for en raskest mulig utskillingsprosess av ulike folkegruppers, brukeres muligheter og behov for valg av barnehageplass. En menneskediskriminerende prosess, utskilling av "rike" og "fattige" familier kjører på høygear i vårt såkalte velferdssamfunn. Fra toppene vaier falskhetens varemerker: "Fornyelse" - "Modernisering" - "Resultatorientert styring" - "Omorganisering". "Full barnehagdekning innen år 2000," sa Jagland. "Kontantstøtte," sa Bondevik. "Full barnehagedekning innen år 2003," sier Stoltenberg. Hva sier fagbevegelsen?

Solidarisk fellesskap mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet bebuder -"Større slagkraft". Hvor og når? Stopp galskapens reformforslag. Krev storstilt statlig barnehageutbygging. Stopp privatiseringskarusellen. Stopp markedskreftenes rasering av det pedagogiske innholdet i offentlig barnehagevirksomhet. Barnehagen er grunnmuren for læring. Ta kampen nå – eller, som det heter på bergensk: Gå hem og vogg ...

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside