Røde Garde

Røde Garde etterfulgte i 1970 Ungsosialisten som det offentlige bladet til («organ for» / «avisa til») til SUF(m-l) (Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene)), fra og med nr 4, 1973 for Rød Ungdom. Bladet kom innledningsvis 4–6 utgaver og seinere 8–10 utgaver årlig. Det var først i magasinformat (A4), bortsett fra tre nummer i avisformat ved overgangen 1971–72. Fra 1977 blei Røde Garde trykt som avis.

Bladet skifta i 1980 navn til Rute 80 og i 1989 til Rebell. Vi har lagt ut de aller fleste utgavene av Røde Garde – vi veit bare om ett som mangler, men vi håper å få tak i det etter hvert.

Mer stoff fra SUF og RU

Til årgang 1970 ||| 1971 ||| 1972 ||| 1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 |||


1970


Røde Garde nr 1, 1970

Nummer 1, 1970

Last ned bladet, 32 sider A4, 24 MB

Av innholdet: Hva mener vi med den moderne revisjonismen, og hvorfor kjemper vi mot den? Propaganda og agitasjon er den viktigste eksterne oppgava. Til kamp for et skikkelig lønnsoppgjør! Fellesuttalelse fra Kristiansand KUL og SUF(m-l). Kampen mot rasjonaliseringa av skolen er elevenes hovedoppgave. Nei til det nye karaktersystemet! Nei til femdagersuka! Elevene avslører NGS. Erfaringer fra kampen mot karaktersystemet i Sverige. Studentenes økonomi angripes. Plattform for SUF(m-l)s universitetspolitikk. Delta ikke i borgerstatens «komiteer». Faglig studentfront – en anti-kapitalistisk enhetsfront. Sjukepleieelevene utbyttes i skoletida. Sett i gang studier i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning der det er mulig. Revisjonistene – imperialismens støttespillere. Oppsvinget i streikebevegelsen i Norden. Avvisning av «teorien» om «hele folkets stat». Det nye borgerskapet utbytter og undertrykker sovjetfolket. Sosialimperialistene forbereder angrep mot folkets Kina. Ungdommens rolle under proletariatets diktatur i Albania. Den kinesiske arbeiderklassen anvender proletariatets teori i praksis. Jugoslavia – et fascistisk diktatur. Sjølkritikk og rettinger. Anarkister ekskludert i Trondheim.


Røde Garde nr 2, 1970

Nummer 2, 1970

Last ned bladet, 40 sider A4, 15 MB

Av innholdet: Temanummer om Albania – sosialismens fyrtårn i Europa (Historie; Frigjøringskampen; Oppbygginga av den sosialistiske økonomien; Leveforholda; Kampen mot ytre fiender; Om revisjonismen; Radio Tirana; Revolusjoneringskampanjen). Enver Hoxha: Tale til ungdommen


Røde Garde nr 3, 1970

Nummer 3, 1970

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Om Røde Garde. Studieplan til dette nummeret. Organiser kampen mot EEC og dyrtid. Hva er EEC? EEC – en trussel mot det norske folkets livsinteresser. Arbeiderkomite mot EEC og dyrtid oppretta. Katta-elevene mot EEC. Aksjon på Askim. Direktørenes EEC-tiltak. Fra ei vestlandsbygd (Gjemnes). EEC, utdanning og norske sosialdemokrater. Klassesamarbeid i skolen. Skolehefte fra SUF(m-l). Palestinakomiteen i Norge danna. Aksjon fra FNL-gruppa på Lillehammer. Utviklinga av sionismen. Faglig studentfront (FSF). Lukking på universitetene. Kantineprisene på Moss yrkesskole. Lærlingenes situasjon. Militærvesenet – statens redskap mot folket. Soldatenes kamp gir resultater. Klassekampen i kulturen. Ml-gruppene avholder østlandskonferanse. Woodie Guthrie.


Røde Garde nr 4, 1970

Nummer 4, 1970

Last ned bladet, 28 sider A4, 10 MB

Av innholdet: SUF(m-l) og ungdomsmassenes kamp. Glimt fra Norge 1970. Arbeiderkamper 1970. Slik merkes dyrtida for soldater, for lærlinger, for studenter. Kampen mot EEC opptrappes (Kristiansand, Universitetet i Oslo, Bergen, Østkanten, Porsgrunn). Bertolt Brecht. Bra LP fra NJA-gruppen. Rød Front-seier i Oslo, Trondheim og Bergen. Brei antiimperialistisk enhet. Elever til streik mot karaktersystemet (Svolvær). Erfaringer fra «Katta». Sagene lærerskole greide ikke staten å legge ned. Hva har soldatene lært i år? Soldatens lille røde bok. AUF-ledelsen ekskluderer. SUF(m-l) og fronten. Om enhetsfrontens og folkefrontens problemer. Alf Prøysen. Om å angripes av fienden. VGs ytrings«frihet». Ungdomsforbundet og partiet. Albansk ungdom på besøk i Norge. Studiene og partibygginga. KFML om studier. Sitatstudier i Kina. Woodstock.


1971


Røde Garde nr 1, 1971

Nummer 1, 1971

Last ned bladet, 28 sider A4, 10 MB

Av innholdet: Hvordan selger vi Røde Garde? Creditbanken, EEC og folkets kamp. Boligdyrtid – gå til aksjon. Husleiestreik. Aktivitet mot EEC. Baude-gruppa. Skolearbeidet hoper seg opp. Kamp mot det nye karaktersystemet. Skolediskusjon: Kamp mot EEC og rasjonalisering hører sammen. Bra NGS-landsmøte. Bruk elevrådet. Barnehagearbeidere aksjonerer. Skoleelever og streiken ved Horten verft. Streik ved operaen. Hilsen til Arbeidets parti i Albania. Fellesuttalelse SUF(m-l) – Clarté. EEC-imperialismen. Rød 1. mai. USA ut av Indokina. Hefte om unntakslovene. Forfatternes kår. Dikt av Mao Tsetung. Soldatenes kamp kriminaliseres. God start for Aksjon for politisk militærtjeneste. Dårlige vernetiltak i forsvaret. Palestina: Folkets kamp vil seire. Utviklinga av sionismen. Rasjonalisering: Krise for filologer. Narkotika. Revolutionen går vidare (bok av Jan Myrdal).


Røde Garde nr 2, 1971

Nummer 2, 1971

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Temanummer: Lær av Kina (Hvorfor lære av Kina? Oversikt over Kinas historie. Kulturrevolusjonen. Industrialiseringa. Studier – et skarpt våpen. Besøk i Xin Hua folkekommune. Ånden fra «Den dumme oldingen». Kristendomsforfølgelser i Kina? Bøker om Kina. Utdanning i Kina. Norske skolebøker om Kina. Folkehæren. Hvordan lever folk i byene? Kina og verden. Narkotika. Anyuan – et revolusjonært eksempel. Mao Tsetungs tidlige innsats. Kina, den borgerlige presse og EEC. Erfaringer fra foredrag).


Røde Garde nr 3, 1971

Nummer 3, 1971

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Dyrtidskampen skjerpes.Rød arbeiderfront 1. mai. Rammeprogram for aksjonsenhet 1. mai. Pariskommunen 100 år. LO/Ap-ledelsens svik (30 års arbeiderpartistyre). Taktikken i EEC-spørsmålet. Utvikling av husleiestreiken. Demonstrasjonen i Stortinget. En brei front mot EEC. NGS – en kamporganisasjon? Hva har 12. mars lært oss (demonstrasjoner mot rasjonalisering i skolen). Nytt frontavsnitt – marxist-leninistene velges til Norsk studentunion. Enheten i EEC-kampen motarbeides. Åsegarden: Rettsaken vil skape hardere kamper. Borgerskapet – en dum stut som ser rødt. Røde Garde beslaglagt. USA taper i Indokina. Antiimperialister forfølges økonomisk. Tyskland og norske monopolkapitalister. Klassekampen i Nord-Irland. Kulturarbeiderne og 1. mai. Derfor streiket sykepleierelevene. SUF(m-l) om narkotika. Ikke fordøm snifferne. KKP – 50 år i folkets tjeneste.


Røde Garde nr 4, 1971

Nummer 4, 1971

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Boikott de normerte prøvene. Stor framgang i skoleelevenes kamp. Store framganger for Rød arbeiderfront 1. mai. Anarkistene og Rød arbeiderfront. Rød sommer. Vellykket boikott av normerte prøver. NGS til kamp mot elevbevegelsen? Fram for handlekraftige interesseorganisasjoner. Skoleelever i Frankrike tar opp kampen. Hva som hendte på Setermoen. Om illegal kamp. «Ny» tillitsmannsordning. Nato-øvelsen «Good Heart». Baude. NSU-rapport. Enhet studenter – arbeidere – pensjonister. Husleiestreiken – framgang trass i nederlag. Helse- og sosialarbeider – styrk interessekampen. Spørsmålet om Pakistan. Front-teatret. Delta på Albania-tur. Imperialisme og det nasjonale spørsmål. Narkotika. Teaterstykket Svartkatten.


Røde Garde nr 5, 1971

Nummer 5, 1971

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 3 MB

Av innholdet: Organiser motstanden mot EEC på skolene. Hvorfor valgboikott? Kamp for ungdomshus i Lillestrøm. Økt militærnekting. Har rasjonaliseringa i skolen noe med EEC å gjøre? Det som skjer på Psykologisk institutt angår hele universitetet. Vi krever EEC-avstemning på skolene. Narkotika – veien til frigjøring? Vil anarkistene vinne fram i Norge? Litt om AUFs prinsipprogram. Visa om Bratteli og EEC.


Røde Garde nr 6, 1971

Nummer 6, 1971

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 3 MB

Av innholdet: Kamp for lærebøker. Streiken på Øystese realskule og gymnas. Støtt Austad-arbeiderne. Grov utnytting av yrkesskoleelever.Aksjoner på statsbudsjettet. Normerte prøver – foren alle som lar seg forene. Streiken på Ringve reformgymnas. Lærebøker i Albania. Husleiestreik ved Nesna lærerskole. Tving Nixon ut. Hvorfor anti-EEC-og-dyrtid-komiteer på skolene? Ny grunnsirkel. Enhet i kampen mot EEC. Fram for politisk militærtjeneste.


Røde Garde nr 7, 1971

Nummer 7, 1971

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 3 MB

Av innholdet: Fortsett kampen – hardere midler må til (nynorske læremidler). Lokal kamp mot EEC. Vietnam-uka. Streik mot boligdyrtid – Nesna-elevene viser vei. Universitetskonferansen. Nå kommer normerte prøver. Yrkesskole-elevene – en undertrykt elevmasse. Hovden-gruppa kasta ut. Militæret og folkets kamp.


1972


Røde Garde nr 1, 1972

Nummer 1, 1972

Last ned bladet, 2 sider avisformat, 6 MB

Av innholdet: Aksjonsdag mot forlovelsespakten. NGS holder prøveavstemning. 4. mai-bevegelsen i Kina 1919. Avslør feilaktige linjer i EEC-kampen.


Røde Garde nr 2, 1972

Nummer 2, 1972

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Boikott Spania – reis til Albania. Rød front 1. mai. Jesus Christ Superstar. Blir AUF ekskludert? Bratteli driver forhalingstaktikk. I EEC: Svake bedrifter skal utslettes. Med SUF(m-l) for revolusjon. Opportunister analyserer Stalin. Samfunnsfagboka Yrke og samfunn. Vietnamkrigen – sosialdemokratiets dobbeltpolitikk. Narkotika. Streiken på Apalløkka skole. Revolusjonær nyttårsfest.


Røde Garde nr 3, 1972

Nummer 3, 1972

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

Av innholdet: RAF-toget – en levende veggavis. Mot Steen-komiteen. Ungdommens hus. En halv million til PRR. Nylands verksted. Arbeidsløse organiserer seg. Forsvar norsk sjølråderett. Bedrifts-«vernet» som dreper (Frankrike). IRA tjener folket. Om Morgan Kane-bøkene. Imperialisme – krig.


Røde Garde nr 4, 1972

Nummer 4, 1972

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

Av innholdet: 1. mai i Henningsvær. Reaksjonære stopper NSUs landsting. Ungdommen tvangsmobiliseres i Vietnam. SFUere tør ikke støtte FNL. EEC-hæren kommer. Skolene i Albania. Kvinnene diskrimineres på jobben (Freia). Freia og EEC. Naturvern på avveier. Kina viser: Sosialismen løser forurensingsproblemene. Bli med på Rød sommerleir. Ungdommens hus – okkupasjon av Hausmanns gate 26 i Oslo. Opprør i Bundeswehr. 50 unge arrestert i Tromsø. Klosterreglement i hybelhus. EEC – vekst og velstand?


Røde Garde nr 5, 1972

Nummer 5, 1972

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Nå gjelder det EEC (dikt av Stig Holmås). Massekritikk av SUF(m-l). SF uten linje på militæret? Vietnam: «Vi driver USA bort fra vårt land». Fascismen gror i Nato. Vern arbeidsplassene – stem NEI. Hvorfor landegrenser? Hva skal du gjøre EEC-sommeren. Et alternativ til EEC. Vil EEC hindre krig? Hvorfor kom tyskerne i 1940? Idrettsfolk blir knebla. Visegruppa PS. Progressive plater. Per Sivle: Streik. Bondeopprøret på 1430-tallet.


Røde Garde nr 6, 1972

Nummer 6, 1972

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Vår kamp og Kina. Gjør Klassekampen til ukeavis. Er du skipsreder, stem ja. Husbesøk er bra. Stokmarknes – et av Aps «avfolkningssentra». Papirindustrien og EEC. Follum fabrikker – ukontrollert forurensing. SFer i spissen for storstilt rasjonalisering. Filippinene – folkehær vokser fram. Stans sigøynerhetsen i tide. Ungdom og ekteskap i Albania. Hva skjer i Vietnam nå? Skolen juger om rasjonalisering. En OL-deltakers syn (Morten von Krogh). Randsfjord-konflikten.


Røde Garde EEC-ekstra, 1972

EEC-ekstra

Last ned bladet, 4 sider A4, 1 MB

Av innholdet: Nei til salg av Norge. Oraklet i Telavåg. Island: Bare EEC-land trosser fiskerigrensa. Utenriksdepartementet juger. EEC-kommisjonen vil ha Europa-jugend. Vi trenger EEC-frontene etter den 25.

 

Nummer 7, 1972

Dette bladet mangler vi dessverre foreløpig.


Røde Garde nr 8, 1972

Nummer 8, 1972

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB
Bladet er trykt med «nr. 5» på forsida. Dette er så korrigert med en klistrelapp med riktig nummer. Blader uten lappen forekommer imidlertid.

Av innholdet: Sveriges frihandelsavtale. Jubel i Norge. US Marines i Norge: Voldtekt. Vinner ITT presidentvalget? Skolen juger om Marx. Basisgrupper som interesseorganisasjon. Normerte prøver. Gymnasiaster mot imperialismen. En titt på Aftenposten. München-aksjonen springbrett for israelsk aggresjon. Palestina – «heltegjerninger» eller folkekrig? Stoffmisbruket i Oslo. England tar ut Nord-Irlands OL-tropp. Samspill – kulturfront for musikk. Sauda! Streik! Norsk roman i folkets tjeneste. Kvinner til kamp mot dyrtida.


Røde Garde nr 9, 1972

Nummer 9, 1972

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Sygna – ei avfolkingsbygd. Den nye generasjon palestinere blir soldater. «Behovsprøvet» stipend. Ungdomsskole danner FNL-gruppe. Kuppmakeri i NGS. «Bråk» i skolen – et opprør. Skolen juger om normerte prøver. Manglerudopprøret. Tinfos jernverk på Notodden. Maktforholdene på Notodden. USA-imperialismen i Chile. Hva er oppnådd under Allende? Nytt ukeblad. Gudfaren (filmomtale). Filmen fra Bangladesh-konserten. Blå tråd gjennom OL. Skal AUF skiftes ut? Idrettshistorie.


1973


Røde Garde nr 1, 1973

Nummer 1, 1973

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Et nytt kommunistisk parti – ungdomsforbundet skal bli masseorganisasjon. God framgang for NGS. Umulig å leve på stipendene. «Det kan bli bedre på yrkesskolen». Elever ved Rana yrkesskole må jobbe gratis for Jernverket. Forsøksgym: Nei til studietur til Spania. Lærebokstreik ved Firda gymnas. Oslo Sporveier. Irland. Rapport fra ungdomsforbundets kongress i Albania. Motorsykkelungdom i Oslo har et sted å være. Erfaringer med husokkupasjon. «Et sted å være»-aksjon i Harstad blir ungdomsfront. Kråkerøytalen.


Røde Garde nr 2, 1973

Nummer 2, 1973

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Frigjøringen i Vietnam – solidariteten i Norge. Forslag til ny gymnaslov. Nå kommer basisgruppene (Oslo katedralskole, Foss skole, Bredtvet skole), Lofotfisket er i gang. Vi må stille krav til frihandelsavtalen. Unge Høyre med ny vri. Vi skal lære – men hvor skal vi bo? «Oppvaska er det alltid jeg som må ta». Vi tok et hus – nå har vi klubb (Moss). Enhet – men ikke for enhver pris.


Røde Garde nr 3, 1973

Nummer 3, 1973

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Sognepresten i Sogndal åtvarar mot SUF(m-l). Sogndal gymnas. 1. mai. Hos oss er det nye gymnaset innført (Bjørkelangen). Yrkesskoleelevene på Sogn vil ha velferdsbygg. Bra landsmøte i NGS. Aktive lokallag i LNL. Oslo kommune tvinger ungdomsklubb til å nedlegge. Livet til sjøs. Lars Klevstrand: Jeg synes visene bør handle om folks hverdag. Solidaritet med våre farga idrettsvenner. SUF(m-l) – ti år i framgang. Gratulerer med partiet. Utviklinga i Danmark har vist at det var rett å si nei. 37 SFUere forlater SFU. Splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923.


Røde Garde nr 4, 1973

Nummer 4, 1973

Fra og med dette nummeret er Røde Garde «avisa til Rød Ungdom»

Last ned bladet, 16 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Rockegruppa Prudence. Hva pønsker Nixon på? Streik på Sogn yrkesskole – sympatistreik på Elvebakken. Basisgruppe på hyttetur. Boikott av normerte prøver på Steinkjer u-skole. Må vi finne oss i kjedelige lærebøker? Gymnasiastopprør i Frankrike. Praktikantene organiserer seg. Sovjet: Sosialisme i ord – imperialisme i handling. Children of God. Bra landsmøte i Rød Ungdom. SFU om utmeldingene. Kinesiske turnere i Norge. Wounded Knee.


Røde Garde nr 5, 1973

Nummer 5, 1973

Last ned bladet, 8 sider A4, 3 MB

Av innholdet: Interrail-tur: Oppsøk folk, ikke bare turistattraksjoner. Dra ikke til Spania. Bergen: Politiet angriper ungdom – ofrene stilles for retten. Sommerleiroversikt. Prevensjon. Spill fotball, jenter.


Røde Garde nr 6, 1973

Nummer 6, 1973

Last ned bladet, 16 sider A4, 6 MB

Av innholdet: Sjekkestilen er borgerlig. Stalin. Uredd – nytt blad for ungdomsskoleelever. Utbrytere fra RU/AKP. Nato øver seg mot folket. Væpna revolusjon? Bryt med løftepolitikerne – stem RV. Krev kvinnelig deltakelse i Holmenkollstafetten. Stopp razziaene. «Dei kristne må ikkje sitte på baken og vente at alt skal kome frå himmelen». Kongsberg-jazz. Rock deg rød. Lær av Kina. Nei til Anders Lange.


Røde Garde nr 7, 1973

Nummer 7, 1973

Last ned bladet, 16 sider A4, 6 MB

Av innholdet: Røde Garde svarer SFU. Postverket tar ågerleier for hybler. Norske ungfascister får penger fra Portugals ambassade. Politikk og religion. Bruk RU-kontoret. Chile-solidaritet. Kjemp for et bedre ungdomsmiljø. Rød Ungdom-sang. Skolestreik i Brønnøysund. Skolen juger. Delta ikke i årets OD-innsamling. Departementet holder tilbake viktig innstilling om karaktersystemet. Om valg og revolusjonært arbeid.


Røde Garde nr 8–9, 1973

Nummer 8–9, 1973

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Popmusikk. Bare kapitalistene tjener på motene. Bort med momsen. Støtt Ågot (som var med og okkuperte ordførerkontoret i Bergen). SFU og OD. Hva kan vi lære av Chile? Frafall tiltalen mot Narve Trædal. Miljøkamp i Fjordane. Fortsett kampen til Bjartmar trekker 30-timers-uka. To linjer i gymnaskampem. Kampen i skolen i Norge og Albania. Rød Ungdom i Kirkenes på hyttetur. Religion – opium for folket. Le Duc Tho avslo fredsprisen. Fredsprisen er en krigspris. Rød Ungdoms kampfond. Palestinernes kamp er rettferdig. Lærlinger i kamp.


1974


Røde Garde nr 1, 1974

Nummer 1, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Plata På stengrunn og annen musikk. Bladet Umag. Økonomikampanjen. Palestina. Kamp mot stoff. Gjør NGS til en demokratisk kamporganisasjon. Nei til gymnaslova. Handikappa må og kjempe for eit betre ungdomsmiljø. Åpent brev til Unge Høyre. Julehjelper streiker. Nato planlegger Hellas-kupp i Norge. Øk støtten til Narve. SVU – ikke noe alternativ for revolusjonær ungdom. Jenter, fullfør utdanninga. Framgang for YLI. «Revolusjon er hovedtendensen i verden i dag» – intervju med Helge Øgrim. Kommunal fritidsklubb eller «et sted å være». Ungdomsfronten i Harstad.


Røde Garde nr 2, 1974

Nummer 2, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Vømmøl spelemannslag. Planlegg sommerferien revolusjonært. 1. mai – hvor går SV? Bekjemp streikebryteri. Blues. Ut av Nato – hva så? Offiserer vil knuse tillitsmannsordninga i Forsvaret. Kvinnefrontens landsmøte. Sikkerhetskonferansen – en farlig bløff. Libertas – storfinansens detektivbyrå. Nye revestreker fra Bjartmar – kortere skoleuke. Operasjon Dagsverk til PRR. Husleiestreik på Tingvoll. Russefeiringa er borgerlig. Lærlingene må bli ryggraden i YLI. Jenteloven. AKP(m-l) ett år – intervju med Sigurd Allern. Vladimir Majakovski.


Røde Garde nr 3, 1974

Nummer 3, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Revolusjonen i Finland 1918. Norges kommunistiske studentforbund er stifta. Solsjenitsyn, Bresjnev og opposisjonen i Sovjet. Kampanjen mot Lin Piao og Konfutse. Lær av Katta-streiken. Hva er progressiv musikk? Bob Dylan. Morgan Kane. Lønnsoppgjøret – styrkeprøve mellom klassene. Gå ut i militæret. Sett forsvarsledelsen på tiltalebenken. Landsmøtene i NGS og YLI. Revisjonisme og idrett. Toppidretten, storkapitalens leikegrind. Arbeidsplasser også for kvinner. Streiken ved Holmenkolbanen. Enhet på klassekampens grunn.


Røde Garde nr 4, 1974

Nummer 4, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Men McCarthy var ikke død – stopp hetsen fra de reaksjonære. Sommerleir. Væpna revolusjon. Lærlinger i Bergen krever dagskole. Setermoen: Razziaer, arrestasjoner og kamp mot tillitsmennene. Folkerepublikken Albania 30 år. Kambodsja – seieren er nær. All diktning er politisk. Vi e ikkje pøbla. Lærlinger krever ei lønn å leve av. Tsjekkoslovakia – offer for sosialimperialismen. Enhetsskole under kapitalismen? Trekk gymnaslova tilbake. Hvem skal skolen tjene. Samisk kultur. Arbeidsplassar der folk vil bu.


Røde Garde nr 5, 1974

Nummer 5, 1974

Last ned bladet, 20 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Unge arbeidere utbyttes av hushaier. Tempoet i Postverket er umenneskelig. Rød Ungdom-delegasjon invitert til Kina. Hoola Bandoola Band. Erik Damman juger. Kvinnefronter på Nyland. Bli med på sommerleir. Bra å lese i ferien. Reis ikke til Spania. Kina og Chile. Gymnaslova. Fram for nynorsken. Seier for klassekamplinja 1. mai. Spillet om 1. mai. Sovjet planlegger angrepskrig mot Kina. Afrika sulter – hvem har skylda?


Røde Garde nr 6, 1974

Nummer 6, 1974

Last ned bladet, 20 sider A4, 8 MB

Av innholdet: Rød Ungdom i Kina – intervju med Helge Øgrim. Sovjet i dag – dette er kapitalisme. SVU med kjempehopp til høyre – omfavner AUF. Lin Piao – historia om en forræder. Unge Høyre 1933 om Hitler. Kjemp ned gymnaslova bit for bit. SV på tinget: Farlig vakling om enkle krav. DNAs gymnaslov – i pakt med storfinansens ønsker. Skolen – et tveegga sverd. Politisk forfølgelse på Sogndal gymnas. «Skolen i Sverige er så dårlig at til og med kapitalen klager». Fellesuttalelse RU Norge – RU Sverige. Oljeeventyret, ikke noe folkeeventyr.


Røde Garde nr 7, 1974

Nummer 7, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Ungdommen i Odda knekker narkotikaimportør. Læregutthjemmet i Oslo skal rives. Anerkjenn PRR. Kontorjobb – stive skuldre, ensformighet og dårlig lønn. Sommerleirene. Musikksider. Yrkesopplæringa trues av statens reformer. Ingen økning på stipendene før 1979. Libertas-løgnene i Sogndal. Kongefamilien og imperialisme.


Røde Garde nr 8, 1974

Nummer 8, 1974

Last ned bladet, 24 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Lærlinger i streik. Einskap arbeidar – elev. Stopp den reaksjonære offensiven. Unge Høyre mot statsbudsjettaksjonen. – Jeg var med i Unge Høyres «Sturmabteilung». Intervju med tsjekkisk student. Lillian Lund: Ventetid (novelle). Abortloven er en klasselov. RU om fredsprisen. Janis Joplin. Falconbridge – en livsfarlig arbeidsplass.


1975


Røde Garde nr 1, 1975

Nummer 1, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Front mot Unge Høyre – borgerskapets politiske ungdomsorganisasjon. «Bak enhver streik lurer revolusjonens uhyre» – UH for streikebryteri. De reaksjonære i YLI. Dei demokratiske bombene. Unge Høyre sabotererer interessekampen. Landsmøte i Rød Ungdom. Unge Høyre og fascismen. Unge Høyre og jentekampen. Unge Høyre har valgt side i klassekampen. Unge Høyre bruker Libertas-metoder i skolekampen. Da Unge Høyre splitta NGS. De reaksjonære kan slås tilbake. Bazar: Drabantbyrock. UHs internasjonale kompanjonger. Dankert Freilem i Ungdommens Radioavis sprer løgn om Albania.


Nummer 2, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Atomkraft? Da 100 mann gikk til streik mot usaklig oppsigelse – og vant! (Bergens Jernstøperi) «De prøver å kaste meg ut av militæret». Før arbeidernes kvinnekamp videre. Telefonsentralmontørene viser veg: Kamp mot rasering av fagopplæringa. «Akkordsystemet gir spillerom for syerskenes metodiske fantasi». SVU splitter solidaritetsarbeidet. Unge Høyre-kupp mot soldatene. Amtmandens døtre. Vømmøl spelemannslag. Anerkjenn PRR. Nei til regjeringstog 1. mai. La deg ikkje lure av oljebyen. Mordbrannforsøk mot Rød Ungdom-fest.


Røde Garde nr 3, 1975

Nummer 3, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 13 MB

Av innholdet: Norges første streikesingel. Sauda! Streik! (film). For en rød 1. mai. Bli med på sommerleir. Tandberg-demokratiet – en kjempebløff. Landsmøter i YLI og NGS. Sigurd Allern: Vi stiller et revolusjonært alternativ. Arbeideraristokratiet. SU-samlinga – seier for KU. Endelig hybler – men til hvilken pris? NRK-hetsen – angrep på ytringsfriheten. PRR trenger støtte nå.


Røde Garde nr 4, 1975

Nummer 4, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Bli med i revolusjonært valgarbeid. Nye seire i Vietnam. Mot full seier i Kambodsja. Notodden: 10 mann oppsagt – kommunen maktesløs. «Sovjetvennene har tatt over i SU – vi bryter». Kina og Albania: Full frigjøring av kvinnene. Supermaktene truer Europa. Sommerleirene. Danske lærlinger mot nytt utdanningssystem. Kampen mot UH i NGS må fortsette. Sykepleiere til kamp mot rasering av faget. Rune Gerhardsen hos venner i Israel. UH er for formynderstaten. Tilbakeblikk på Vømmøl-året.


Røde Garde nr 5, 1975

Nummer 5, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 14 MB

Av innholdet: Rød Valgallianse – det eneste revolusjonære alternativet. SU eit revisjonistisk haleheng og hinder for ungdommen sin kamp. «Vi må fortsette kampen for revolusjonen – utafor SU». UH er NUFs viktigste arbeidsfelt. NUFs mål: et nytt naziparti. Sommerleir for første gang? Krise i hermetikkindustrien. Vernepleierne: Streiken er vårt våpen. Kambodsja: Seier for folkekrigens vei. Då Da Nang vart fritt. Streiken ved Norsk Hammerverk. 1. mai: 22.000 i klassekamptoga.

Midtsidene om hermetikkindustrien finnes også her i en mer lesbar versjon.


Røde Garde nr 6–7, 1975

Nummer 6–7, 1975

Last ned bladet, 36 sider A4, 19 MB

Av innholdet: Kamp mot de to supermaktene. Intervju med Nils Holmberg om Sovjet i dag. Motstanden i Sovjet. Sovjetfolket og Den røde armé bar hovedtyngden av kampen mot Hitler-fascismen. Sovjet er kapitalistisk. Comecon – strupehalsbånd rundt Sovjets vasallstater. VDU – redskap for sosialimperialismen. Revisjonismen – reaksjonær ideologi i rød frakk. India – base for sosialimperialistisk utplyndring og aggresjon. Ungdommen i Sovjet. Sovjet – en fascistisk stat. Sovjet og frigjøringsbevegelsene. Sovjets miltærapparat – redskap for aggresjon. Sosialimperialismens venner i Norge. Sosialistisk ungdom – løpegutter for Bresjnevs fredsprat. Den tredje verdens folk i spissen for kampen mot supermaktene. Europa i brennpunktet – Norge på flanken.


Røde Garde nr 8, 1975

Nummer 8, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 13 MB

Av innholdet: SV – et reaksjonært parti. Molde-aksjonen: Knus det nye nazipartiet. SU og UH i felles front mot kommunistene. Supermaktenes rivalisering må føre til verdenskrig. Ungdom – vend ryggen til de borgerlige arbeiderpartiene. Boikott der RV ikke stiller. Forby det nye nazi-partiet. Krisene i det kapitalistiske systemet. Tariffoppgjøret: Still harde krav. Hammerverkarbeiderne: Aktiv støtte trengs nå. Bekjemp den reaksjonære alliansen UH og SU – reis kampen mot statsbudsjettet. Boikott OD – kamp mot de to supermaktene. Kommunen som arbeidsgiver (Oslo Sporveier) – steinhard utbytting og rasjonalisering. Støtt Hitra-bøndenes streik. Vitser. UHs landsmøte. Sommerleirene – et stort sprang framover.


Røde Garde nr 9, 1975

Nummer 9, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Valget – framgang for de revolusjonære. Unge arbeidere på TMV: Reis kampen mot kriseforlik i tariffoppgjøret. Ap og SV bak suspensjonene i fagbevegelsen. Franco-fascismen må knuses. Den portugisiske «sosialismen» – en bløff. Visesyngende borgerlige arbeiderpartier eller støtte til klassens kamp. Roter Antikriegstag 1975. Hitra-streiken vokser i styrke. Bygg streikestøttekomiteer. «SU er mot sosialisme, for statskapitalisme». Lær av erfaringene fra forrige krig. «Lik rett til utdanning» – en avledningsmanøver. SU sensurerer Elev 70. Forsvar de demokratiske rettighetene (Lakesvåg yrkesskole).


Røde Garde nr 10, 1975

Nummer 10, 1975

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: «Kommu-nazi»-løgnen. Avslør løgnene om YLI og B... V.... Er Frap terrorister? JCE(m-l). Hammerverkarbeidar: – Åtak på streikestøttekomiteane er åtak på oss. Reis kampen mot samordna oppgjer. SU vil splittes i minst to deler. Den tredje verda hovedkrafta i kampen mot supermaktene. Pål Steigan: «Hetsen kommer fordi vi er i framgang». Sivilarbeidere inn i militæret. Albania: Træler i hendene – det beste våpen mot revisjonisme. Soldater straffes for å diskutere – fram for interesseorganisasjon. Filmen Hustruer. Fortsett visediskusjonen.Oktober fem år – mange viktige utgivelser før jul.


1976


Røde Garde nr 1, 1976

Nummer 1, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Foran viktige landsmøter i NGS og YLI. Sionisme = rasisme! Bli med i Rød Ungdom. Kommune og stat forsøker å skjule ledigheten blant ungdom. Nødsarbeid – bare plaster på en verkebyll. Bli med i AUF og få deg et fett bein i staten eller LO. Franco er død, men frankismen lever. Boikott turismen til Spania. Unge Høyre vil drive NGS tilbake til 60-åra. ZANU leier frigjeringskampen i Zimbabwe. Godta ikkje samordna oppgjer. Lærlinger – ta aktiv del i tariffoppgjeret. Ungdom – til kamp mot nazismen. Viktig seier i Vike-saka.


Røde Garde nr 2, 1976

Nummer 2, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Angola avslører supermaktenes fredsbløff. Chou en-lai død. 1. mai: Ungdommen krever arbeid nå. Helge Øgrim: «Det er tid for organisering». Venner av Rød Ungdom: Vi har en verden å vinne. Kultursider. Vert Nyland eit offer for krisa? AUF ljuger om tariffoppgjeret. 8. mars: Kvinnene må reise kampen mot krisa. Unge arbeidere på Svalbard: – Vekk med akkorden. YLI-stoff. Gymnasiaster: Reis kampen mot tvangslova. 1936 Hitler-olympiade – 1980 Bresjnev-olympiade.


Røde Garde nr 3, 1976

Nummer 3, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 13 MB

Av innholdet: Jøtul-arbeiderne viser vei. Alle unge sympatisører av AKP(m-l) inn i Rød Ungdom. Fram for store klassekampmarkeringer 1. mai. Lite overtydande felttog fra AUF. LO-leiinga går inn for reallønnsnedslag. Novelle: No vil vi ikkje la oss kue lenger. Hålogaland Teater på plate. No gjærer det att på Sporveien. No trengs streikestøttekomiteane. Slik lever den nye herskerklassen i Sovjet. YLI- og NGS-landsmøtene. Angola – «internasjonale brigader» eller base for sosialimperialismen? Bli med på sommerleir. CYO – nytt ungdomsforbund i USA. JCE(m-l): «Vi går nå inn i fasen med væpna kamp mot fascismen». AUF for husleieøkning. Hemmelig YLI-møte i UH-regi. Brundalen yrkesskole inn i YLI.


Røde Garde nr 4, 1976

Nummer 4, 1976

Last ned bladet, 28 sider A4, 14 MB

Av innholdet: Stem nei til kriseforliket. Novelle: Kven som er med og kven som er mot. «Streikeretten står og fell med streikestøttekomiteane». Kambodsja ett år etter seieren. Uroa på T-banen i Oslo. Politiet lar politisk kriminell gå fri. Ta opp arven fra arbeiderteatrene. Lasse og Geir – reaksjonær film. Plate fra Strengegjengen. Fram for «bryt loven»-aksjoner. Boikott russeturer til Spania. Bra aksjon mot normerte prøver i Oslo. Veteranintervju: – Rød Ungdom trenger tusenvis av nye medlemmer. Bli med på sommerleir. Sovjet: Undertrykking innad for å bygge opp militær styrke. Sjukepleieelevar – gratis arbeidskraft for sjukehusa. Landsmøtet i Sosialistisk Ungdom. På fest hos AUF. Brun Kriminaljournal. Vi treng kommunistiske aksjonsgrupper. Husleiestreik ved hybelhuset til yrkesskoleelevene i Oslo. Bra lærlingekrav barbert av LO. 1. mai Berlin 1929.


Røde Garde nr 5, 1976

Nummer 5, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: 1. mai – seier for klassekamplinja. Soldat: «Jeg er tiltalt for å ha protestert mot dødsdommene i Spania». Linjegodsarbeider: «Ingen må lengre seia til oss at politiet ikkje tek stilling i arbeidskonfliktar». Boikott turismen til Spania. Kultursider. Ungdomsskoleelever: – Vi er ikke for unge til å velge side i klassekampen. Vervekampanja går bra, men vi mangler deg. Oktober forlag: – Skal vi føre en riktig politikk, trenger vi kunnskap. Kvinnefronten besøker Kina: «Kvinnene bærer halve himmelen». SAS-hotellet i Oslo: «Keep smiling» – la deg utbytte med et smil. Elevene krever Hoaas kasta. Kamp mot nedlegginga av hybelhus i Rana. Politi og militære mot arbeidarar i kamp.


Røde Garde nr 6, 1976

Nummer 6, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Forsvarsledelsen skjerper overvåkinga. Kinas revolusjonære utenrikspolitikk. USA og Sovjet: Prat om «avspenning» kan ikke skjule opprustninga. De to supermaktene: Svorne fiender av verdens folk. Fortelling av Jon M: Var vi redde for krigen? Norge vil bli dratt med i en ny storkrig. Imperialistisk krig: Profitt for borgerskapet, liding for arbeidsfolk. Pasifist? Det er ikke vi som velger våpen. AKP-hets på klubb i Oslo slått tilbake av medlemmene. SU og KU spiller Sovjets spill. Tredje verden møter supermaktene med frigjøringskrig.


Røde Garde nr 7, 1976

Nummer 7, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Statens «prøveår» må bli elevenes kampår. Tsjekkoslovakia – fremdeles okkupert. Elever må ut ut med 2–3000 i lærebøker. Unge Høyre mot elevenes kamp. Unge Høyre med frekt dobbeltspill blant soldatene. Klassekampen dagsavis fra 1. mai. AUF rosemaler arbeidsløsheten. YLI – eneste organisasjon for yrkesskoleelver. Jenter til kamp. JCE(m-l): I morgen skal Spania være republikk. Okkupanter møtt med politivold. Spansk støtte til gardisten. Rød Ungdom melder seg ut av Fellesrådet for det sørlige Afrika. Tsar-tidas ordtak gjelder igjen: Russland – nasjonenes fengsel. «Ungdommen må ikke la seg kjøpe opp.» Novelle: Hybelbygget.


Røde Garde nr 8, 1976

Nummer 8, 1976

Last ned bladet, 24 + 4 sider A4, 13 MB

Av innholdet: Grov sabotasje fra NGS-ledelsen. Hoaas ein kriminell – kast han ut av skulen. Høyest registrert arbeidsledighet siden krigen. Postverkets hybelhus i Deichmanns gate 4 – 405 kroner for seng i tomannsrom. Stå på! – bok om Hammerverksaka. Den nye abortlova – forverring for kvinnene. Hvem kan leve av stipenda? Kommunistisk ungdomsarbeid i USA. Gary Tyler – justismord i USA. Leve Tel Al Zataar. Krigsveteran som vitne: Rettsaka mot gardisten en hån mot alle antifascister. AUF i Bresjnev sine fotefar. Følg opp «skolebokboikotten». Odda: Må betale leige etter å ha flytta. Folkefronten vert bygd i Chile. Jazzfestivalen i Molde: Angrep på ytringsfriheten slått tilbake. Boikott Operasjon dagsverk. Ekstrasider: Mao Tsetung er død.


Røde Garde nr 9, 1976

Nummer 9, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Avslør de reaksjonære i interessekampen. Statsbudsjettet innfrir ingen krav. Splittelsesorganisasjon på yrkesskolene. Styrk kampen for nynorske lærebøker. Gruppeimport – vår tids slavehandel. Væpna kamp skal frigjøre Azania. Krev skikkelig prevensjonsundervisning i skulen. Politivold. Zinken i Odda: Streik mot reallønnssenkning. Siger for arbeidarane på Westkapp. Gardistrettsaken. Demonstrasjon på Setermoen. Pop-industrien. Bob Marley – for Haile Selassie og religion. Rakettøvelse i Barentshavet. Fagforening støtter Mai.


Røde Garde nr 10, 1976

Nummer 10, 1976

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: AUF i spissen for streikebryteriet (Wollebekk). Stor aksjonsdag for nynorske lærebøker. «NGS må få en like dugelig ledelse som YLI». Sensur i Elev -70. IGO tør ikke si hva de mener. Førde: Kulturpalass til 27 millionar, men elevane utan ein stad å bu. Sterk kamp mot turnustjeneste. Spre kommunismen til jul. Voldsapparatet styrkes. Angola ikke fritt før sosialimperialistene er ute av landet. Jenter – inn i Kvinnefronten. Abort. Bygg interesseorganisasjonen for soldatene. Novelle: Dommen. Rød Ungdom med fest på Bjølsen. Mot tvangskristning. Spre Klassekampen.


1977


Røde Garde nr 1, 1977

Nummer 1, 1977

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Bygg opposisjonsgrupper på gymnasene. Ta kampen opp mot den udugelege NGS-leiinga. Sosialistisk Ungdom med åpen fraksjon i YLI. Brev til lensmannen havna hos etterretningsstaben. Dom i Rønsen-saka. Sosiale etaters fagforening og arbeidararistokratiet. Dann kvinnefrontgrupper. Dann åttendemarsgrupper. Politiet juger om beredskapstroppen. Kampen om Hammersborg fritidsklubb. Klassekampen som dagsavis. Operasjon Dagsverk til PAC. Hets mot det nye Kampuchea. Oslo AUF har prinsippvedtak på ikke å uttale seg til Røde Garde. Champignonstreiken. Er rocken brukandes? Libertas-spion på Skøyenåsen skole. AKP(m-l)s andre landsmøte – en seier for hele den norske arbeiderklassen.


Røde Garde nr 1b, 1977

Nummer 1b, 1977 – Gymnas-ekstra

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 4 MB

Av innholdet: Velg progressive delegater til NGS' landsmøte. Hva er status for NGS-ledelsen? Dette må ned i arbeidsprogrammet til NGS. Støtt bryggearbeiderstreiken. Jenter – ta saka i egne hender. Libertas-spion på Skøyenåsen skole. Operasjon Dagsverk til PAC.


Røde Garde nr 2, 1977

Nummer 2, 1977

Last ned bladet, 24 sider A4, 13 MB

Av innholdet: Diverse om NGS, YLI og YES. Politisk sensur slått tilbake på Haugesund gymnas. Dagbladet: Storstilt utbytting bak «radikal» image. Tariffoppgjeret – still skikkelege krav. Stovner: «Leiesoldater ansatt for å kvæle ungdommen»! Kamp mot all kvinneundertrykking (abort, skoleelevers krav, Chile). Sovjet driv kanonbåtdiplomati mot Noreg. Firerbanden – ei svart kontrarevolusjonær gruppe. «Supleringsarbeider Kalle tar ordet mot revisjonismen» (ei fortelling fra brygga fra Jon M). Fagleg 1. maifront. Musikk og film. Sjølkritikk på framstillinga av Kinas utenrikspolitikk i nr 6, 1976. Aksjoner mot nazister.


Røde Garde nr 3, 1977

Nummer 3, 1977

Last ned bladet, 24 sider A4, 12 MB

Av innholdet: Gå i klassekamptoga 1. mai. Diverse elevkamp. Landsmøtene i interesseorganisasjonene (NSEL, YLI, NGS). 8. mars-rapporter. Pornospekulanter bak nytt pop-blad? Knusinga av «firerbanden» – en stor seier for Kina. Frigjøringskampen i Eritrea. Entebbe-filmen. Rockedebatt. Hundre blomster – fra «motkultur» til vanlig folks hverdag. Krev veltebøyler på M6.

Bilag, 2 sider A4, 3 MB: Nazistisk mordforsøk i Tromsø. Tromsø-politiet arresterer progressive – beskytter nazistene.


Røde Garde nr 4, 1977

Fra og med dette nummeret kom Røde Garde ut i avisformat.

Nummer 4, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: «1. mai på Karl Johan» av Rudolf Nilsen. Nazistane sine metodar – terror og vold. SV står fast på en borgerlig militærpolitikk. Ungdomskamp i Sandefjord og Oslo. Sommerleirer. Rød Valgallianse – for revolusjon og sosialisme. Yrkesforbod-kampanja må stoppast. Soldataksjoner. Kampuchea. Ungdom i spissen for frigjøringskampen i Azania. Litteratur. Rockedebatt. Oktoberrevolusjonen 60 år.


Røde Garde nr 5, 1977

Nummer 5, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Katastrofen på Ekofisk. Tramteateret avslører «oljeeventyret». Missekonkurranser. Trygve «Kapital» med nytt ungdomsblad. Elevkamp. Schønbergkomiteen. Pampene går amok – sykepleierelevene ekskludert fra forbundet. Fascistisk polititerror mot ungdom i Oslo. Sosialimperialistane bak invasjonen i Zaire. Kampuchea. Brasil. Soldatkamp. Ungdomsgruppa i Trondheim Stein, jord og cement nedlagt. LO-kongressen. AUF. Innsamling til RV og Oktober. Rockedebatt. Sommerleir. Rød Ungdom – en tvers igjennom demokratisk organisasjon.


Røde Garde nr 6, 1977

Nummer 6, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: RV i kommunestyrene – for arbeiderklassens kamp, mot all reaksjon. SV – parlamentariske bløffmakarar og sabotørar. Sosialismen er bra for ungdommen. LO-kongressen. Reis kampen mot eksklusjonen av NSEL. Yrkesskoleorganisering (YES, YLI). Sommerferie. Kjell Gjerseth om LO-kongressen. Polens kommunistiske parti – det illegale partiet til arbeidarklassen. Moon-sekten. Ungdomskamp landet rundt. Kulturstoff. Abort.


Røde Garde nr 7, 1977

Nummer 7, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Gastene på Kongeskipet trua med seks års fengsel. Krev at RV skal få delta i NRK. Motorungdommen aksjonerer. Hoaas ut av skolen. Framgang for kamplinja blant soldattillitsmennene. Full siger i kampen mot paradeordninga i Førde. Kommunike fra Rød Ungdoms 10. landsmøte. Kampen om sykepleierelevene. Rektor ved Kleiva landbruksskole ville sensurere skoleavisa. Kina, USA, Tsjekkoslovakia, Sør-Afrika, Sovjet. Musikk. Rockedebatt.


Røde Garde valgekstra,  1977

Valgekstra 1977

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 4 MB

Avisa er udatert.

Av innholdet: Regjeringa med offensiv mot arbeidsløs ungdom. Hva er RV? En stemme til SV – en stemme mot ungdommen. Hvorfor får vi ikke jobb? Ungdom støtter Rød Valgallianse. Kapitalisme betyr rasering av natur og miljø. Bare RV støtter soldatenes kamp. Sovjet tek norsk havområde i Barentshavet. RV med full støtte til YLIs krav.


Røde Garde nr 8, 1977

Nummer 8, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 17 MB

Av innholdet: Tsjekkoslovakia. Chile. Soldatkamp. Politiet beskytter nazistene. Etter sommerleirene. Foran valget: Terje Svabø i Unge Høyre med klare og greie reaksjonære svar; SU: «Ja til bydelspoliti – det er nest værst»; Jagland i AUF nekter å svare. Lærlingar: Det gjeld å selgja arbeidskrafta si så dyrt som råd er. Politibrutalitet. Boligkamp i Trondheim. Overgrep mot Ny tid. Hyblene på Rikshospitalet. Ungdomsklubbene i Bærum gir ingen fortjeneste. Sovjets kanonbåtdiplomati. Mao om den andre verdskrigen. Musikk. Punk-rocken. «AUF er en pampeklekker-organisasjon.»


Røde Garde nr 9, 1977

Nummer 9, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 16 MB (inneholder Gymnasekstra)

Av innholdet: Pøbelvelde innafor politiet. Plakatforbud i valgkampen. Prop/agit-grupper i Oslo. Spørrespalte om rettigheter. Lånekasseaksjon. Karakterene er urettferdige og undertrykkende. Boikott OD til Camara – saml inn penger til PAC. Ungdom i Azania. Vekk med karakterer og eksamen. Samarbeid blir kalt juks. Unge Høyre i NGS med vedtak som betyr nedlegging. Myten om velferdsstaten – samtale med en arbeiderfamilie. Woody Guthrie. Kultur. Punk-rocken. No vaknar praktikantane og elevane i landbruket. NGS' læremiddelkonferanse. Frigjeringskrigen i Eritrea. KKP sin 11. kongress sigerrikt avslutta. Politivold mot husokkupanter på Grünerløkka.


Røde Garde nr 9, 1977

Gymnasekstra 1977

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 4 MB (særtrykk fra nummer 9)

Av innholdet: Karakterene er urettferdige og undertrykkende. Boikott OD til Camara – saml inn penger til PAC. Ungdom i Azania. Vekk med karakterer og eksamen. Samarbeid blir kalt juks. Unge Høyre i NGS med vedtak som betyr nedlegging.


Røde Garde nr 10, 1977

Nummer 10, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 17 MB

Av innholdet: Hva mener PAC om rasespørsmålet? Utbytting på S-lagene – DNAs «sosialistiske» bedrifter. Ungdomskamp landet rundt. Yrkesskolekamp. Sykepleierelevene får ikke uttale seg om «samarbeidsavtalen». Streik mot statsbudsjettet. Ungdomsskoleelever på Hersleb skole om karakterer. La pornobålene flamme. Andre verdenskrig i Tyssedal. Soldatkamp. Viseklubben Lovisa i Svolvær. Musikk. Sovjetisk ungdomsleir: Enerdyrkelse og missekonkurranse.


Røde Garde nr 11, 1977

Nummer 11, 1977

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 14 MB

Av innholdet: Ungdommen krever et sted å være. Boikott juletentamen. Husflidskoleelevene til kamp mot karakterer i norsk. Kakebua verre enn sivilt fengsel. 200 ungdomar på møte om politivald i Tromsø. Azania. – Vi tar hus etter hus til vi får beholde ett. Kamp mot kriseforlik. Pornomodellene gjør det ikke frivillig. Nei til «fredsfolket». Indisk revolusjonær: – Ikke nødhjelp, men revolusjon og sosialisme. Kultursider. Arbeidsløs ungdom: – Staten tvinger deg til å stjæle.


1978


Røde Garde nr 1, 1978

Nummer 1, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 12 MB

Av innholdet: NGS' jentekonferanse. Middelaldersk hybelreglement ved Ullevål sjukehus – besøkende jules opp. Vietnam: Skolen for gjenopprettelse av menneskeverd. Ny studiesirkel. Læremiddelaksjonen på Lillehammer gymnas. Soldater på Bardufoss mot kakebu og refs. Karakterstreik i Bodø. Operasjon Dagsverk til kjempende afrikansk ungdom. Verda er delt i tre. Unge Høyre sprer løgner om Kampuchea. Meldingsboikott på Katta i Oslo. Trapp opp kampen for språkleg jamstelling i skulen. ILFS – landbrukselevenes organisasjon. Tramteatret med stykke om yrkesforbud. Asbjørn Eldens nye bok. Sadistisk og reaksjonært rockeshow i Chateau Neuf. 30.000 under 20 år uten fast arbeid. Findus – kontroll av privatlivet. 16 1/2 år, arbeidsløs og prostituert.


Røde Garde nr 2, 1978

Nummer 2, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 14 MB

Av innholdet: Gutta blir svenner, jentene blir assistenter. Karakterer i skolen. Landsmøte i NGS – parodi på demokrati. Laurdagsdansen stengt i Volda. Staten vil øke turnusen til sjukepleierelevene. Vellykka «Solidaritet med Soweto». Evalueringsutvalget om ungdomsskolen. Barentshavet – dette er sal av Noreg. Sefaf – eritreisk geriljasoldat på 15 år. Kampuchea. Libanon. Slemmestadungdom stoppa purken. «Purken Blues». Veslefrikk: – Rocken er levende og appellerer til ungdommen. Punk rock er ikke bare råtten. Rasisme og fremmedarbeidere i Norge. AKP(m-l) fem år.


Røde Garde nr 3, 1978

Nummer 3, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Ungdommen i Nannestad aksjonerer. Løytnanten som skulle skape respekt, ro og orden. Hvordan skal sommerleiren være? «Yrkesopplæringskurs» er gratisarbeid. Revisjonistene raser mot Michelet og Solstad. Er Mai håpløst innsnevra og sekterisk, Sæmund Fiskvik? Treningsopplegg. Prevensjon. Ukebladene passiviserer oss, men kvinnene kan gjøre opprør. Rasisme og fremmedarbeidere i Norge. 40 prosent arbeidsløshet blant svart ungdom i USA. Landsmøte i NGS. Kampuchea har mektige fiendar, men mange vener. Kina. Sovjet tek direkte del i krigshandlingane mot Eritrea. Speidern – borgerskapets pionerer. Vekk med karakterer i grunnskolen. «Norsk front» synger gamle tyske marsjer og har drinker på møtene.


Røde Garde nr 4, 1978

Nummer 4, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 14 MB

Av innholdet: Lærlingegruppe på Nyland – mange jern i ilden, men nedlagt på fem minutter. Trussel om streik hjalp – vi fikk verneutstyr i skauen. Meld deg på sommerleir. Gå i Faglig 1. maifront. Film og plater. Slik har ungdommen det i Tromsø. RU i Tromsø: Ungdommen på frammarsj – nazistene i tilbakegang. Ungdomsskoleelever kan slåss. Fysisk fostring. Støtt frigjøringskampene i Eritrea – Sovjet ut av Afrikas Horn. Departementet mener NGS og YLI er ulovlige organisasjoner. Elevane streika for skitur. Hva forteller karakterene? Ibsen, Wergeland og Solstad skulle aldri blitt forfattere.


iRøde Garde nr 5, 1978

Nummer 5, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: «Ungdommen er en fin tid» (novelle). YES' siste landsmøte? Rusgiftdebatt. Var Rød Ungdom feige på Hammersborg? Kirken – den er et råttent hus. 100 på møte om politivold i Stavanger. Nei til nedbygging av Dagali og Veig. Åsungdommen i aksjon. Jenter med tæl i. Reisebrev fra Libanon. Besøk på en kinesisk skole. «Ferieparadiset Mallorca». Røde Garde på Club 7. Arbeiderklassen på Nasjonalteatret. Tom Robinson Band. Hold deg i form. Pappagutter plager livet av konduktørene på Holmenkolbanen.


Røde Garde Ekstraflak om Slottsparken, 1978

Ekstraflak om Slottsparken, 1978

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 4 MB (avisa er ikke datert)

Av innholdet: Purken og borgernes by. Et rettferdig opprør. Vi skal møte purken på nytt. Unge Høyres formann: – Skjønner politiets «beveggrunner». London: 80.000 på rockekonsert mot nazistene.


Røde Garde nr 6, 1978

Nummer 6, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Hjelp Sollia-kollektivet over på solsida. Røde Garde i Kristiansand. Rusgiftdebatt. Hva er tre-verden-teorien? Foran sommerleirene. Hybelhuset til Bergene sjokoladefabrikk. Rock mot nazismen og rasisme i London. «Intervju» med Paul McCartney. Barne- og ungdomsbøkene – litteraturens stebarn. Vålerenga tramper i klaveret med «eksotiske danserinner». Råd og tips for syklister. Skal du på interrail? Kinesiske jenter som oljearbeidere. Rapport fra muntligeksamen. Forsøksgym i Bærum: Vekk med rasistvarer. Politivold utløste torgslaget i Trondheim. Sogn yrkesskole i Oslo: Lærere tyster til næringslivet.


Røde Garde nr 7, 1978

Nummer 7, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Ungdomskamp i Trondheim, Bærum, Sørum og Sandnes. Hedningsamfunnet. Reis ikke til Cuba. Rusgiftdebatt. Politivolddebatt. Sommervikarer: Forlang skriftlig avtale. Sommerleir. På jazzkonsert i Praha. Piratteatret på ungdommens side mot pamper og purk. Jazzmusikeren Jon Balke forteller om turne i India. Røde Garde hos 179. divisjon av Folkets frigjøringshær. 1400 jenter på Postgirokontoret: Dårlig lønn, ødelagte skuldre og elendige hybler. Tips for vandrere. Tegneserien Pelle Pink. Gratulerer med abortloven.


Røde Garde nr 8, 1978

Nummer 8, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Lag klassevedtak mot uforberedte prøver. Les Den hemmelige hæren. Borgerlig med Paul McCartney på forsida. Oppsagt bokbinderassistent er sinna på LO-juristene. Sollia har vunnet! «Troilltampen» – knallsuksess. Tsjekkoslovakia. Albania. Kampuchea. Fem år siden kuppet i Chile. Sivil rettsak mot Stavanger-soldat – skal dømmes for å ha protestert mot dårlig hygiene. Det går mot seier for Lørenskog-ungdommen. Oppsummering av sommerleirene. Orientering – en virkelig masseidrett. Eritrea: Horehuset ble ungdomsklubb.


Røde Garde nr 9, 1978

Nummer 9, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Lørenskog: Lovet motorsenter – får polititerror. Ungdommen må erobre jakta tilbake. Om ungdom i USA. Rusgiftdebatt. Var Lenin en masekopp? Boikott streiken for karakterer. Sykepleierelevene til streik – turnustjenesten skal vekk. Atomkraft, nei takk! Pål Steigan om bruddet Albania / Kina. Teatergruppa «Raska på» i Tromsø. Jentene i Veslefrikk: Mafia bestemmer musikken du skal like. Pressemordene i Kampuchea. På nattevakt med teknikerne i NRK. «Topp skaper bredde» er en falsk myte. Children of God som hallik.


Røde Garde Ekstraflak til Internasjonal uke 1978

Nummer 9b, 1978 – Internasjonal uke

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 4 MB

Av innholdet: Eritrea trenger din støtte nå. Boikott Operasjon dagsverk. Hetsen mot Kampuchea – frykt for sannheten. Hvorfor dør 82.000 barn hver dag av sult? Sovjet i Afrika – livsfarlig samarbeidspartner for frigjøringsbevegelsene.


Røde Garde nr 10, 1978

Nummer 10, 1978

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Ei avis om politivold. Politiet presser ungdommen psykisk. Lørenkog-ungdommen slår tilbake. Hater du m-l-ere, Petter Wennerød? Veslefrikk en platesensasjon. Sosialistisk atomkraft? Fråhaldssak er klassekamp. Karakterstreiken neppe noen suksess for NGS-ledelsen. Historieboka ljuger om andre verdenskrig. Tips til vordende storselgere. Tegneseriekonkurranse. Ski kommune: Ungdom krevde høyere lønn – blei trua med sparken. Dette forteller ikke Røtter. USA: Skolen er for hvite middelklasseunger. Fascismen i Sovjet. Michael Riley fra reggae-gruppa Steel Pulse: Fargede ungdommer er fritt vilt og politiet beskytter nazistene. Jan Eggum om Oktober-sprengninga: Eit åtak på ytringsfridomen. Bolærne fort: Rapport fra Djeveløya. SUs Oppgjør med AKP – bedrag. Blås liv i skoleidretten. Benny – Norges svar på Robin Hood?


Røde Garde nr 11–12, 1979

Nummer 11–12, 1978

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 52 MB

Av innholdet: Streikekomiteen på Polet: «Vi er bare fluelort for de høye herrene i regjeringa». Årnes: To små rom i prestegården klubb for 1600 ungdommer. Demonstrer mot krigsprisen. Ikke forbud mot motorsykler. Sjølkritikk fra redaksjonen (atomkraft). Rød Ungdom i Sverige 5 år. Sosialisme og atomkraft, kan det forenes? Hvor går Røde Garde? Halvparten av elevene strøk – staten er «meget fornøyd». Åpent brev til Landbruksdepartementet fra Interesseorganisasjonen for landbruksfagskolene. 1000 i demonstrasjon på Voss. Ungdom – livet vårt er verdt en kamp (Tove Nilsen). 2-4-6-urk, klassepurk. Bodø: Politivedtektene er no jåss. Ikke stjerneliv i stjerneblokkene.Værnes flystasjon: Et kapitulert fort. Jentene i Lillehammer har byrja spele fotball. Sudan støtter Eritrea og PLO – er landet likevel «svart reaksjon»? Kampuchea: Landet der alt er gratis. Aksjonsuke for Eritrea. Ønsker Kina verdenskrig? Fredspris for menneskeslakt. Unge arbeidere forteller om Fabritius, Norges største grafiske bedrift. Vekk med normallønna! Rød Ungdom sett innenfra. Det er bra å være bygningsarbeider. VG stansa punkklubben. Organisasjonen Enhet mot rasisme. Røde Garde har økonomiske problemer – selg mer og betal. Høstrock.


1979


Røde Garde nr 1, 1979

Nummer 1, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 16 MB

Av innholdet: Intervju med Ivar Dyrhaug: «Opprørstrangen blant ungdommen drivkrafta i rocken». Intervju med sprøytenarkomane Frank. Vietnam og Sovjet ut av Kampuchea. USA-imperialismen hovedfienden? Forsøksgymnaset i Oslo. Karakterer: 4 og 2(+) på samme stil. Ingen arbeidsmiljølov for skoleelever – 45 timers arbeidsuke. Operasjon Dagsverk til Eritrea. YES knust, 80 % for YLI på Sogn. YES skal nedlegges – er YLI blitt tannløst? Døde herr Gauss bestemmer din framtid. Boikott normerte prøver. Samfunnsfagbok: Vondt i magen – din egen skyld. Marinen: Trange forhold og surt befal. Lønnsstopp for soldatene. Never mind the rick kids – here's the city rockers. Ja til karakterer i Kina. Fram for parolen bestått / ikke bestått. Er det rett å seie nei første kvelden? Hanoi-juntaen marsjerer.


Røde Garde nr 2, 1979

Nummer 2, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Intervju med Tom Robinson: – Popmusikken er arbeiderklassens musikk. Arlo Guthrie: Alice sin restaurant. Sett inn Porno-Hagen. Hva viser tilfellet Iran? Verdensbildet som raste sammen. Heis Khmer-flagget. Artiumsekstra: Nedrustningstiår med våpenkappløp. Krig i vår tid – Sovjet på frammarsj. Eritrea. Fritidsassistentlinja – utdanningen myndighetene ikke vil akspetere. Gymtimene – ork eller pusterom? Til sjøs for å se verden? Supermanns «american way of life». På RU-fest i Harstad. Rottene på Bolærne fort. Mot alt stoff – ta haiene og langerne. Nei til karakterer – også i Kina. Intervjuet med sprøytenarkoman reine VG-oppslaget. Røde Garde svarer på annonse «100 % diskresjon».


Røde Garde nr 3, 1979

Nummer 3, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 16 MB

Av innholdet: Vi besøker diskotek Bajazzo. Nytt Mardøla under oppseiling i Alta. Altautbygging ødelegger hundrevis av arbeidsplasser. Grensekrigen mellom Vietnam og Kina. Hva skjer i Kina? NGS-landsmøtet. På besøk hos dagens bygdesemeder. Erik Balke hjem etter to år ved Berkley: «Høyre-frammarsjen – en utfordring til musikere». Sovjet i Afrika: Klam «hjelp» ellet nykolonisering? Blir folk late i krisetider? Flere arbeidsløse – færre ledige jobber. Krisa skyldes kapitalismen. Praktikanter – organiser dere. Ullensaker: UFA bøyer ikke av. Bli med på sommerleir. Sykepleierstudentenes landsmøte. Fjelltur i påskeferien.


Røde Garde nr 4, 1979

Nummer 4, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Miljøvern, alles maskot – men bare RV til å stole på. Fremmedarbeiderne i Norge: Bolignød og arbeidsløshet. Mer pakistanerhets i dag enn jødehat i 30-åra? Ny studiebok fra Rød Ungdom. Artiumsekstra om boring nord for 62 grader. YLI-landsmøtet. Eritrea – fram med bøssene. Eritreafronten – en splittelsesorganisasjon. Klassejustis i USA. Torsketunger – en reportasje. Piratteatret. Paris: Vanvittig aksjon fra terrorpurken. På fest med 500 baskere. Demokratisk Kampuchea lever – og kjemper. Asker: Ungdommen kasta på gata. Har Kina skifta farge? Kina bygger sosialismen. Karate – bøllesport ellet sunn idrett?


Røde Garde nr 5–6, 1979

Nummer 5–6, 1979

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 23 MB

Av innholdet: Husmorfabrikk med piggtråder rundt. Valstad-kolektivet – behandlingshjem for tidligere narkomane. Forby Norsk front. Kommunistisk Arbejderungdom i Danmark er stifta. Sommerleir. Politi og anarki natt til 1. mai. Ungdomskamp i Bodø, Asker, Åsane og Trondheim. FN-konferanse om handel og utvikling. Fjelltur til Finsehytta. På ferie i London og Paris. Interesseorganisasjonen for amatørband starter rockeklubb i Oslo. En dråpe i havet (novelle). Industrien vil fråtse i kraft (Saltfjell/Svartisen-utbygginga). Vitnet – en historie om nynazisme. Hilsen fra bombeofrene. Fyrtårnet som slokna. El Diablito. Elvepadling – ny sport med stor framtid. Røde Garde på nattevakt: Posten skal fram. Ung i Pakistan. Rapporter fra Røros og Nordfjord. RV har aldri svikta ungdommen. Kina velger vei. Hets mot nynorsken. Parodiside: «Ny splid – sosete ukeavis».


Røde Garde nr 7, 1979

Nummer 7, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 16 MB

Av innholdet: To førstegangsvelgere i Oslo setter RV til veggs. Drømmen om sosialismen. Penger, pamper og politikk. Inntrykk etter tre uker i folkerepublikken: Selvfølgelig må Kina modernisere. Blant spyttklyser på «surprised» Clash-konsert. Fra hasj til heroin – har purken ansvaret? Rock mot rasisme. Ikke bare stille før stormen ved Stilla. Ingen kraftkrise i Norge. Samene – Norges indianere? Dra til Alta. Bli dus med kamera. Foran landskonferansen for soldater: Over fra prat til handling? Mexico libre. Bak panservognane tramper jernhælen. Rød Valallianse og narkotika. På baksida: Valgplakaten «Looking for trouble?», som kritiseres i neste nummer.


Røde Garde nr 8, 1979

Nummer 8, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 16 MB

Av innholdet: Intervju med Anne Grete Preus og Terje Nordby: «Snart er det latterlig om norske band synger engelsk». Boka om Kalle og Reinert som film. Kvinnelig verneplikt? Intervju med Tron Øgrim: – Riv ned gudebildene! Internasjonal veke på gymnasa / Operasjon Dagsverk. Full fres hos Eritreaaksjonen. Her blir 1/3 Alta-verk sløst bort. Carl I Hagen bør holde seg langt unna Tøyen: «Vi mobber'n ihjæl!» Stor miljødiskusjon i Rød Ungdom. Skal vi tørrlegge landet? Debatt om valgplakat i forrige nummer. Disco – bare dritt? Vår nye landsmoder: Gro – arbeiderjenta fra Bygdø.


Røde Garde nr 9, 1979

Nummer 9, 1979

Last ned bladet, 16 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Intervju med Rory Gallagher – raser mot discomusikken. Frigjorte jenter og myke gutter – guttene slåss en ensom kamp. Operasjon Dagsverk til Eritrea eller Nicaragua. Sosialistiske elevgrupper. 4500 sjukepleierstudenter i streik. Datarevolusjonen – som toget eller atombomben? Hvem eier luftens renhet og glitteret i vannet? Fra brennevin til hvalfangstmonopol. Polarnasjonen vil ikke dø. USA – fra studentopprør til grass. Nei til fri hasj. Skole mellom fjellene (Eritrea). Banken på Lillehammer som ungdomshus. Kampuchea. 40 kuler kunne ikkje stoppe revolusjonen i USA ... Diskusjon om disco. Lystig på Lysthuset. Opprør som livsstil (Stavanger RU). KGB-agent i Unge Høyres sentralstyre.

Fra 1980 het avisa til Rød Ungdom Rute 80.


Siste oppdatering: 23. april 2017.

Mer stoff fra SUF og RU ||| Arkivprosjektets forside