Rebell

Rebell etterfulgte i 1989 Rute 80 som det offentlige bladet til Rød Ungdom («Rød Ungdoms avis» evt «magasin»). Før det hadde navnet vært Ungsosialisten og seinere Røde Garde. Vi mangler fortsatt en del utgaver av Rebell, men vi håper å få tak i dem etter hvert. Nedafor er det satt av plass til utgaver vi trur eksisterer utfra bibliotekkataloger som finnes på nettet. Det kan finnes flere eller færre.

Bladet kom ikke ut i perioden 2004–08. Noen utgaver av Rebell fra og med 2011 finnes på http://rebell.origo.no/.

Nytt utlagt mai 2017: Rebell nr. 1, 1989; nr. 3, 1990; nr. 1 og 2, 1991.

Mer stoff fra SUF og RU

Til årgang 1989 ||| 1990 ||| 1991 ||| 1992 ||| 1993 ||| 1994 ||| 1995 ||| 1996 ||| 1997 ||| 1998 ||| 1999 ||| 2000 ||| 2001 ||| 2002 ||| 2003 |||


1989


Rebell nr 1, 1989

Nummer 1, 1989

Last ned bladet, 28 sider avisformat, 47 MB

Av innholdet: Ta natta tilbake. Lavmælt høgrøsta (intervju med Marit Nyborg, Natur og Ungdom). Bokmelding: Eva Luna. Platemelding: Den andra världen. Tegneserieomtaler. Okkupert Palestina 25. januar 1989. Svart bølge (Club Tropicano). SOS Rasisme. Elever mot privatisering av skolevesenet. Kloden drepes. Kø – kork – kaos. EF mot verning av miljøet. Ned med forbruket. «Vår felles framtid». Knut Henning Thygesen og Rune Haaland om miljøkampen. Pål Steigan om dumhetens barbari.


Rebell nr 2, 1989

Nummer 2, 1989

Last ned bladet, 20 sider avisformat, 13 MB

Av innholdet: Utypisk revolusjonær (Anne Kathrine Fuglem). Little Steven. Gjesteskribent: Paul Chaffey. Revolusjon 1789–1989 (Eritrea, Kina, Sovjet, Frankrike). Revolusjonsdebatt mellom AUF og RU. Vennskapsfamilien. Kollontaj.


Rebell nr 3, 1989

Nummer 3, 1989

Last ned bladet, 28 sider avisformat, 20 MB

Av innholdet: Høyrebølgen må stoppes. Lar seg ikke tråkke på lenger (Mari Boine Persen). Historie som underholdning (tegneserier). Gjesteskribent: Vibeke Gullerud. En afrikansk eksplosjon (Mory Kante). Statspolitiets historie (bokmelding). Harde kamper på den bløde kyststripe (rasisme og antirasisme på Sørlandet). Front mot fascismen. Boikott rasistene. Er ikke ytringsfriheten hellig? Et reaksjonært valg. Yrke: arbeidsledig. Ti år med nedskjæringer. Sosialismens kår etter Kina. Esperanto.


Rebell nr 4, 1989

Nummer 4, 1989

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 17 MB

Av innholdet: Fører Henkis kamp videre (HIV). Tre små kinesere – vil erobre Norge. Hvor dum er en politiker? Gjesteskribent: Khalid Salimi. Svart kultur i Norge. Farger i svart-hvit. Katten med flere liv (Bergen katedralskole). Rasisme – spirer til vold. SOS Rasismes antirasistiske kafé. Valgoppsummering (Fylkeslistene for miljø og solidaritet).


1990


Rebell nr 1, 1990

Nummer 1, 1990

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 18 MB

Av innholdet: Ung og forelsket til langt opp i 40-årene. Koster eller kjepper? Kvinner, kropp og klær. 1001 natt. 90-årenes kvinneideal – ikke dum og deilig, men vis og vakker. Fra glede til grådighet (mote). Sterke kvinner i badedrakt? Trives du med livet – og hvordan blir 90-åra? Homo – tør å være det, våg å vise det. Gjesteskribent: Gunnar Album. En skjebne verre enn lønnsarbeid. Norge på vei mot «2/3-samfunnet».


Rebell nr 2, 1990

Nummer 2, 1990

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 18 MB

Av innholdet: 20 siders tema – Rebell i Berlin og Praha. Propagandakrig for Etiopia. Sirkus NGS.


Rebell nr 3, 1990

Nummer 3, 1990

Last ned bladet, 20 sider avisformat, 32 MB

Av innholdet: Karoline Stensdal, ny leder i Rød Ungdom. Hatkonferansen. Søkelys på sionismen. Kampen for et verdig liv (Filippinene). EF – imperialisme satt i system. Forelsk deg ikke i en svarting. Stopp krigshisserne. Oppskrift på fredspris (Gorbatsjov). Hva sa vi ... (Alta-seken). 12.000 uten skoleplass. På Eritrea-festival. Sett trynet på svinet.


1991


Rebell nr 1, 1991

Nummer 1, 1991

Last ned bladet, 28 sider avisformat, 41 MB

Av innholdet: En uendelig ytringsfrihet? La pornoen brenne. USAs nye verdensorden. Saddam Hussein – den gode fiende. Fredelig revolusjon? Beredskapslovene. Fevik april 1990 – disse er fremdeles etterlyst. Manchester United – fotball og religion. På trynet i velferdsstaten – velferdsstaten på trynet. Tegneserien «En vakker dag». Er Rød Ungdom antisemittisk? Jøder og sionister. Dessverres gate 24 A okkupert. Sett trynet på svinet.


Rebell nr 2, 1991

Nummer 2, 1991

Last ned bladet, 28 sider avisformat, 45 MB

Av innholdet: Rød Ungdom på tur. Trikkesniking. Sju kamerater henretta – kurder blir sendt tilbake. Sosialklient med verdens største bolig. Borgerskapets hus knuses ikke med rus. EØS – ein mellomstasjon på EF-vegen. Tvers igjennom lov til seier (okkupasjon i Sandefjord). 8. mars 1991. Nord-Irland. Reisedokument fra Tsjekkoslovakia. NGS – venstre om. Debatt om samling og splittelse. Eritrea 1991 – endelig frihet?


1992


Rebell nr 1, 1992

Nummer 1, 1992

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 14 MB

Av innholdet: Presidentklubben – gutta med virkelig makt. Class War – by all means necessary. A-team. Tagging. Brumunddal – stedet gud glemte. Bøllekurs i Haugesund. Fadeser og raske penger (Frp). Ordfører Peter N. Myhre – mannen som gjorde ordet «tabbe» til et politisk begrep. Fra Unge Høyre til Rød Ungdom. Nasjonalisme – bare for teitinger? Svina var jo Jan og Petter Kristian. Organisert rasisme – hvordan møte den. Kaia Storvik – 15 år og veteran.


Rebell jenteekstra (1992?)

Gratis Rebell

Last ned bladet, 8 sider avisformat, 6 MB

Bladet er ikke datert, men redaksjonen tyder på utgivelse ca 1992

Av innholdet: Menstruasjon. Hva har skjedd siden sist 8. mars. EF – også for jenter ...? Irland – abortlov fra middelalderen. La pornoen brenne. Tjue års kvinnehistorie.

Spesialnummer (1992)


1993


Rebell nr 1, 1993

Nummer 1, 1993

Last ned bladet, 28 sider avisformat, 20 MB

Av innholdet: Kruttønna Sør-Afrika. UFFA krig – historien om en utvisning. EFs flyktningepolitikk. La dem komme – la dem bli. Kristenfascister. Det teiteste vi veit – tegneserieintellektuelle. Ikke faen – nok er nok – nei til salg av sex og kropp. Finn fram rødstrømpa. Opprørere på tvers av generasjonene. I gamle dager var alt så mye bedre ... Hvor er skoledemokratiet? Lik rett til utdanning – så lenge det er lønnsomt. Når livet går under hammeren.Arbeidernes internasjonale kampdag. Tommelen opp for Rød Ungdom. Politisk plattform for Rød Ungdom. Mummidalen – kommunismens høyborg? Kvinnekamp er langt fra noe nytt. Den flerstemmige revolusjonen. IRA – historie og taktikk. Talsmann for irsk sosialisme.


Rebell nr 2, 1993

Nummer 2, 1993

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 14 MB

Av innholdet: EF er no' svineri – det veit vi. Velkommen til Europa 1994 – 500.000 snut venter på deg. Pampekrig og splittelse i «elev»-rørsla. EØS – Arbeiderpartiets livsforsikring. SOS Rasisme – norske anti-rasisters eneste håp. Nasjonalistgruppa Djerv. Alt stille på St Hans torv (København). Hvordan rederne blei rike. Colombia – mer enn kokain. Møte med en geriljakommandant. Oljen – den norske imperialismens våpen. Hærverk mot sex-hus. For et sosialistisk Sør-Afrika. Politisk plattform for Rød Ungdom. Russland i flemmer. Disciples of tha dream. Riot Grrrl.


1994


Rebell nr 1, 1994

Nummer 1, 1994

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 16 MB

Av innholdet: Resolusjon om gjerdet til Blitz. Roger Emanuel Bell er intellektuell (tegneserie). Nazister er terrorister. Radio Nite Rocket. Kurderne – et folk uten land. Kvinner i Kurdistan. Krigen mot kurderne. Rød Ungdom på Stortinget. NAFTA = Når amerikanerne får ta alt. Mexico – et undertrykt folk vil alltid slå seg fri. Kvinner i skyggen. Kvinnekamp på 90-tallet. Kverk de Klerk. Kvinnekampen gjelder alle. Nå er Norge med i EØS. Tyske lærlinger i streik. Gro, du juger.


Rebell nr 2, 1994

Nummer 2, 1994

Last ned bladet, 24 sider avisformat, 18 MB

Av innholdet: Roger Emanuel Bell i en bærekraftig utvikling (tegneserie). EU skaper krig. Historia om YLIs død. Når gutta i AUF har prata sammen. En okkupasjonsmakt med økonomisk framgang (Indonesia). Norge som forsvarer for de fattige – en vits. Abort. Dette mener Rød Ungdom om statlig rasisme. Kampen mot fascisme. Legitimering av statens rasisme? Organisert rasisme i Norge. Var Mao glad i sex? Guide til norsk venstreside. EU-forhandlingene. Virkninger av EØS-avtalen. Det nasjonale – eit trugsmål mot rasismen. Frankrike koker.


Gratis Rebell

Gratis Rebell

Last ned bladet, 4 sider avisformat, 3 MB – særtrykk av midtsidene i nr 2, 1994

Av innholdet: Dette mener Rød Ungdom om statlig rasisme. Kampen mot fascisme. Legitimering av statens rasisme?


Rebell nr 3, 1994

Nummer 3, 1994

Last ned bladet, 20 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Si nei. Festning Europa. Italias regjering – et rottereir av fascister og kriminelle. RUs nye leder, Jorunn Folkvord. Fascist, go home. Med EU – mot miljøet. Bombinga av Blitz. Solidaritet eller bistand. Politisk plattform for Rød Ungdom. Streiken på SAS-hotellet. Forbrytelse mot velferdsstaten. Massive protester mot Københavns budsjettforslag. Hva handler EU-kampen om? Vest-Sahara – en motstandsdyktig koloni. Ørkenkrig og tøffe damer.


Rebell nr 4, 1994

Nummer 4, 1994

Last ned bladet, 20 sider avisformat, 15 MB

Av innholdet: Ingen fred uten frihet – ingen frihet uten kamp. NGS vil ha penga til OD. EU-kampen etter 28. november. Thorvald-effekten. Da LO-kongressen sa nei. SOS Rasisme sier nei. Brune Runes kamp for orden. Nazisme er terrorisme. Statsbudsjettet – gammalt piss på ny flaske. Hernes må fjernes. Den offentlige skolen blir undergravd av EU-tilpasning. Vest-Europa über alles. Guatemala – lang kamp mot diktaturet. Hvilken union vil de ha oss inn i? På full fart inn i det 4. rike – Tyskland ekspanderer igjen. Kvinna i arbeidslivet. Norsk på norsk rap på sjølstendig plateselskap.


1995


Rebell nr 1, 1995

Nummer 1, 1995

Last ned bladet, 24 sider A4, 6 MB

Av innholdet: Rød Ungdom og 8. mars. Nye steiner til muren rundt Europa. Sexisme ut av Grenland. Angrep på abortlova. Lønnspose med kjønnstillegg. Kampen mot myter og makt – de skeives kamp for frigjøring. Jan Myrdal om nytale. Tamil-demonstrasjonene i Tromsø. La tamilene bli. Krigen i Tsjetsjenia. Mexico overgir sin suverenitet. Ja til ny yrkesskole på Oslos østkant – nei til elevfabrikker. Folkedansentusiaster angrep antifascister. Jester – xxx; demotape. Den politiske situasjonen etter 28. november. Hvor går RV? Til kamp mot skjønnhetsidealet.


Rebell nr 2, 1995

Nummer 2, 1995

Last ned bladet, 24 sider A4, 6 MB

Av innholdet: Sosialistisk ungdom ...? Rød Ungdoms sommerleir. Vi lister oss så stilt på tå, når vi skal bryte lover. Byttering istedenfor penger. Ungdomshus i Skien. Når storindustrien styrer landbruket. Flyktningehøring i Oslo. Norge har sagt ja til oljedirektivet. Ungdom mot EU lever. Streik i Esbjerg. Kampen i Chiapas – en kamp mot imperialismen. Nedskjæringer i pen innpakning. Enighet om kutt. Trikseskolen (AUF). Ikke stol på politikerne. Wingestreiken. Røde Brigade. Hvor går Frp? SOS Rasismes kontorer angrepet av nazister. Nazister eller bare «innvandringsmotstandere». Prostitusjon uten grenser? Demonstrasjon mot NM i stripping.


Rebell nr 3, 1995

Nummer 3, 1995

Last ned bladet, 28 sider A4, 15 MB

Av innholdet: Stopp nazistene! EØS viktigere enn menneskerettigheter. Valget forandrer ingenting. Regjeringa holdt ikke løftene sine. Kvinnekamp mot Hennes & Mauritz. Hvorfor revolusjonære bør være med i Ungdom mot EU. Winge-streiken – endelig en seier. Fremskrittspartiets innvandringspolitikk. MonitorSearchlights lillebror. Nidelven terrasse. Til kamp mot statlig rasisme. Bør Børson er pornodistributør. Foran regjeringskonferansen 1996. Nazi-nederlag – klarte ikke å avholde konsert i Oslo. Rap mot de rike. Aksjon mot Narvesen i Ålesund. På sommerleir hos svenske kommunister. De borgerlige vil ikke nekte rasistene talerstol i valgkampen. Henda vekk fra abortlova. Sosialisme eller barbari.


1996


Rebell nr 1, 1996

Nummer 1, 1996

Last ned bladet, 24 sider A4, 8 MB

Av innholdet: Stopp nazistene. By for folk, ut med bilen. 1000 elever i streik i Bergen. Privatisering – fett nok for de rike – hva med oss andre? Kapitalismen må vekk. Sogn Rød Ungdom vant fram. Venstresidas antifascistiske ansvar. LO til kamp for dei rike. «Intellektuell» nazisme på universiteta. Unionen vil ha eurobombe. Dansk Rød Ungdom. McDonalds – en leksjon i utbytting. 1968 – ungdom i opprør. Kommunistane i Nepal. Bøllekurs. Blod på hendene – det er Shell det. Vald mot kvinner i Tyrkia.


Rebell nr 2, 1996

Nummer 2, 1996

Last ned bladet, 20 sider A4, 10 MB

Av innholdet: Veit jentene det ...? Kvinnekamp & klassekamp. Jenter og data. Kvifor 8. mars? På tide med et nytt kvinneopprør. Nei til arbeidskjøpernes «fleksibilisering». Brei front mot kvinneforakt. Vårt liv, vår kropp – fortsatt sjølbestemt abort.


Rebell nr 3, 1996

Nummer 3, 1996

Last ned bladet, 24 sider A4, 10 MB

Av innholdet: Blodige Boris. Newroz – kurdisk frigjeringsfest. Støtt bøndene mot Øyangen og kugalskap. Ungdom for bønder. Grønt spatak. Rapport fra Nord-Irland. En filippinsk frihandelsmotstander. Dhoruba bin Wahad – makta til folket. Tariffoppgjør er klassekamp. Klassekamp mot EU – fransk opprør mot velferdskutt. Fremskrittspartiets nazi-forbindelser. Ivar Aasen og striden for eit norsk skriftmål.Rebell nr 4, 1996

Nummer 4, 1996

Last ned bladet, 28 sider A4, 10 MB

Av innholdet: Ny leiar i Raud Ungdom (Marte Brekke Michelet). Mexico – kamp mot imperialismen. Støv, støy og videotape. PC og nett til alle elever. Ti bod for IT i skulen. Raud Ungdom krev gratis lærebøker til alle elevar. Kyrkjeasyl – Faremos fangar. Storebror ser deg. Overvåking – den norske stat i borgerskapets tjeneste. Schengen – euro-storebror ser deg. Terje Kollbotn – 20 år med yrkesforbod. Lund-rapporten. Narkotika – giftig undertrykking. Hvem vil ha friere flyt av dop? Slå tilbake hasjen. Statleg rasisme. Tromsø: Kamp mot H&M. Jenter inn i militæret. Stoppa strippemeisterskap.


Rebell nr 5, 1996

Nummer 5, 1996

Last ned bladet, 28 sider A4, 17 MB

Av innholdet: Knus rasismen! Hvorfor står tusenvis av elever uten lærlingplass? Norge ut av Nato – legg ned Telemarkbataljonen. Skattesystemet – tidenes genistrek for de rike. Gatas parlament – slå tilbake! Hele systemet er rasistisk. SOS rasisme. Brei front mot nazismen? Nazi-terror i Tønsberg. Fred eller frigjøring i Nord-Irland. Revolusjonær bondesommer. Byrådet i Oslo – et paradis for de rike. Baskerland – undertrykt midt i EU. Palestina – taperne. Islam – fienden er midt i blant oss? FpIQ?

 


1997


Rebell nr 1, 1997

Nummer 1, 1997

Last ned bladet, 36 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Demonstrer 8. mars. Kamp mot Chippendales. Indisk kamp mot skjønnhetstyranniet. Politiet slår til mot H&M-aksjonister. Kven skal rå over fisken? Bilisme og kapitalisme. Zorn 88 i Grenland. Byøkologi. EØS: Fri flyt av sykdom. Jeg er ikke rasist, men ... Nazi-senter på Alnabru. Jævla bønder. Sosialismen – alternativ til kapitalismen. Røkke møter motstand i Chile. Fortsatt statlig rasisme. Hiphop – hvor blei opprøret av? Angrep på enhetsskolen. Elevfabrikk. Oljefond for overklassen. Rik stat – rasert velferd. Kvinnekamp mot privatisering. Indonesia – norsk imperialisme. Budsjettopprør i Møre og Romsdal. Angrep på streikeretten. Teknologi og overvåking.Rebell nr 2, 1997

Nummer 2, 1997

Last ned bladet, 32 sider A4, 15 MB

Av innholdet: Fascismen er på frammarsj – du må ikke sove. Kvifor europeisk pengeunion? Nazistene kasta ut på Alnabru. Star Wars. Støtt H&M-aksjonistene. Kommunazisme – reaksjonær propaganda. Astrologene kommer. Partnerskap skole/næringsliv – propaganda fra eierklassen. Vil NHO ha lærlingplassar til alle? Norsk elevorganisasjon – hånd i hånd med NHO? Manglerud vgs – kamp for elevenes interesser. 1. mai – kampdag eller kosedag? Bananer, militærkupp og Coca-Cola i Guatemala. Kjemp for et fritt Kurdistan. Vandana Shiva – økofeminist. Stopp gasskraftverkene. Fortsatt kamp mot EU. Sadomasochisme. Hvorfor bli med i Rød Ungdom?


Rebell nr 3, 1997

Nummer 3, 1997

Last ned bladet, 32 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Folkestyre? AUF – radikalt utstillingsvindu for regjeringa. Tidligere AUF-leder sier adjø til AUF. Valg – et tynt slør av demokrati. Revolusjonær valgkamp? Det snille Noreg? Hva er kultur? Antirasistisk teater. Studenter og revolusjon. Ta flagget frå nazistane. Vi er mange, vi er sterke, vi skal stoppe gasskraftverket. Ålesund: Krev ungdomshus. Rebell i Texas. Ungdom i arbeid utnyttes. Norsk rasisme i Sápmi. Svartlamon. Rein luft – bare for de rike? Test: Er du en ekte revolusjonær? En historie om kvinneundertrykking. Makta over massemedia. TV2 sponser nazister. Blåveis til Kjell Inge. Venstremoralister på krigsstien (SM-debatt). 17. mai for alle. Forbrukermakt – eller hvordan kan vi forandre verden?


1998


Rebell spesialnummer om Indonesia (1998)

Spesialnummer om Indonesia

Last ned bladet, 28 sider A4, 13 MB

Av innholdet: Glimt av en fallen tiger. Indonesias blodige historie. Splittet opposisjon. Gnister for et nytt Indonesia. Folkefront i emning. Kvinner på barrikadene. Aust-Timor. Inferno i regnskogen. Skogbrannene på Sumatra – med Kværner i buskene. Norsk imperialisme på okkupert jord. Aker bygger på Øst-Timor? Santa Cruz-massakren. Steinaldergeriljaen – oppreist mot indonesisk imperialisme på Ny-Guinea.


Rebell nr 1, 1998

Nummer 1, 1998

Last ned bladet, 12 sider A4, 3 MB

På forsida er bladet angitt som «spesialnummer 8. mars».

Av innholdet: Jenteopprør. Forsvar abortlova. Kontantstøtte – frihet til hva? Anmelder barneporno. Jenter i arbeid. Lærlingekrisa – noen tjener på det. Gjør noe med skolen. Ungdomshus no. Fellesaksjonen mot gasskraftverk er ett år.


Nummer 2, 1998


Nummer 3, 1998


Rebell nr 4, 1998

Nummer 4, 1998

Last ned bladet, 16 sider A4, 4 MB

Av innholdet: Gir du faen? Knus skjønnhetstyranniet. Hvor mye koster én stk identitet? Statsbudsjettet. To tredjedelsbløffen. Teikneserieporno. Hekta på animasjon. Per, Pål og Espen aksjespekulant. Rebell gir deg o-fag. Slik redder du verden.


1999


Rebell nr 1, 1999

Nummer 1, 1999

Last ned bladet, 20 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Herstory – i skyggen av historia? Bøllekurs. Hersketeknikkene. Portrettet: Hannah Helseth. Gi bengen i Schengen. Verden er et patriarkat. Draumen om 8. mars. Slumsøster (Lauryn Hill). Gutter og jentekamp. Idrett og klassekamp. Løslat Öcalan.


Rebell nr 2, 1999

Nummer 2, 1999

I følge forsida er dette nummer 1, 1999. Rett nummer står inni.

Last ned bladet, 24 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Noreg er i krig. Sosialisme i vår tid. Jag trivs bäst i öppna samtal (Kine Hellebust). EU-kampen – de beste vinner. Når voldtekt og porno blir kultur. Verdikommisjonen. Revolusjonær symbolbruk. Fuck Oslo – leve Åmål. Samfunnet er heterofilt. Solidaritet med Kurdistan no. Sommerleir. Ungdom og arbeid. Vold + innvandrer = sant? Forferdeliggjøringa av jenters valg.Rebell nr 3, 1999

Nummer 3, 1999

Last ned bladet, 24 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Elevgeriljaen slår tilbake. Feminist – javisst. Portrettet: Aslak Sira Myhre. Når maten blir spennende (genmanipulering). Råtekst – uten rått innhold. Öcalan. Kapitalisme vs fornuft. Sosialisme, enkelt og greit. Forboden kjærleik i norsk litteratur. Kamferrevolusjonen. Stopp regionfelt Østlandet. Mykje flesk og dårleg kjøt.


Rebell: Slipp glede og kjærlighet løs (1999)

Spesialnummer: Slipp glede og kjærlighet løs (1999)

Last ned bladet, 40 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Null abortar er lik null sex. Kroppen din er skapt til glede. Selg p-piller på bensinstasjonen. Hurra det blei en ... La pornoen brenne. P-piller og kondom. Mest og best mulig sex. Abort som prevensjonsmiddel. Spiseforstyrrelser. Damn if you do, damn if you don't. Forferdeliggjøring av jenters valg. Gud eller kvinnen? Korstog mot verdens kvinner. Sviket mot den moderne mann. Du må! Samfunnet er heterofilt. Brystvorte? Brystknopp! Sex på fellesskapets regning. Nytelseslære. Sjekk dette på nettet. Feminist – javisst.


2000


Nummer 1, 2000


Rebell nr 2, 2000

Nummer 2, 2000

Last ned bladet, 16 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Fotballkamp! Jomfru – men stingene klør (Shabana Rehman). Har fittstimen kommet for å bli? Tom Ketil – ein erotisk martyr? Slutt å kakle – verp! Vägra kallas hora. Rettssikkerhet?


Rebell nr 3, 2000

Nummer 3, 2000

Last ned bladet, 20 sider A4, 9 MB

Av innholdet: Hva nå, Veita Scene? Veien fra Seattle går til Praha. Frå ein vaskeekte kommunists vaskeekte dagbok. Hvorfor er brus så dyrt i Norge? Det norske Arbeiderfiendtlige Møkkaparti. Cuba Libre. Et radio-orakel. Gateparlamentarikarane slår til igjen og lar raseriet strømme. Spis de rike! Svartlamon. Hva slags framtidssamfunn? Er framtida fantastisk?


Rebell nr 4, 2000

Nummer 4, 2000

Last ned bladet, 16 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Mette-Mareritt ryster slottet. Hold fingra for deg sjøl – om jenter mot seksuell trakassering. Brann i sossenes leir (Trondheim). Slag i Prag. Imperialisme på høygir. Kuleregn over Palestina. Sju punkt om den nye intifadaen. Minst en feministbok i året. Hollywood ljuger.


Rebell spesialnummer om internasjonal kvinnehandel (2000)

«Å sette pris på kvinner»
– spesialnummer om internasjonal kvinnehandel

Last ned bladet, 28 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Din kropp er en vare. Filippinene: 300 år i kloster – 50 år i Hollywood. Lyns historie. US Marines. Fin tittel – bedritent yrke. Dansarane på Illusion bar. Ferie for en ekte gentleman. Gabriela – disse kvinnene er fryktløse. Amsterdam liberal? Stillehavets perle? Fiskaren – risbonden – arbeidaren – slumbuaren. Med WTO mot sjølvforsyning. Fri handel = fri verd? Drømmene om et bedre liv – eller drømmene som falt i grus. Om å kjøpe ei kone – og om å være den som blir solgt. Kjøp damer på nettet. Club 4. Purple Rose Campaign.


2001


Rebell nr 1, 2001

Nummer 1, 2001

Last ned bladet, 16 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Rasismen – det trehoda trollet. Er det Ali som har skylda? Puddel og pakistaner – hva skal vi egentlig med raser? Kristiansand – nazihovedstaden. Rasismens mange ansikter (Holmlia-drapet). Staten – den største rasisten. Velkommen til Festning Europa. Tida går – rasismen består.

 


Rebell nr 2, 2001

Nummer 2, 2001

Last ned bladet, 24 sider A4, 11 MB

Av innholdet: Ungdomsopprør på nett (RU legger skolebøker på nettet). Nettet er fritt, bruk nettet. Nedtur for popnek. Göteborg 2001: Störste möjliga tystnad. Fascistmetoder mot demonstranter i Genova. Sør-Afrika: Drømmen om demokrati. The Philippines – where Asia wears a smile. Absolutt rot og søl (Torstein Dahle på tinget). Aslak Sira Myhre vil på tinget. På fylla i Maktas Ølbule. Journalister tjener for mye. Antidemokrat.


Rebell nr 3, 2001

Nummer 3, 2001

Last ned bladet, 16 sider A4, 7 MB

Av innholdet: Verden er en lekeplass. «War against terror» – piss meg i øret. Hvorfor bomber de Afghanistan? Festival for fred. Valgerd Svarstad Haugland bin Laden. Israels strategi – splitt og hersk. Et lite julerim.

Som bilag til dette nummeret fulgte Irlandskomiteens hefte Det delte Irland.


2002


Rebell spesialnummer om Brasil (2002)

Spesialnummer om Brasil:
Når jordas treller reiser seg

Last ned bladet, 36 sider A4, 15 MB

Av innholdet: Å skape sin egen framtid (De jordløses bevegelse). Brasils historie: Langt fra Kardemomme by. Sosialisme i praksis. Globaliser kampen – globaliser vona. Sosialisme under sydkorset. Verdens sosiale forum. Kjønnsroller i Brasil – stolt eller struttende? Media: Marinhos makt. Motstandskamp på indiansk vis. Global zapatisme – heia Nittedal! Den virkelige solidariteten. Sosialisme for eksempel. Ine Marie Eriksen: – Til forsvar for de fattige landene. Etter Seattle.


Rebell nr 1, 2002

Nummer 1, 2002

Fra og med her er Rebell et uavhengig magasin, heleid av RU, men redigert etter redaktørplakaten.

Last ned bladet, 52 sider magasinformat, 19 MB

Av innholdet: Kampen mot bokstavane. Aksjoner mot Snøhvit. Manifest 02. Arbeid er ein leik. Illustrert lidenskap. Psykt samfunn – psyk ungdom. LOs sommerpatrulje. Drittjobb. Egypt. Islam. Arabisk pop. Islamisme. Tunisia fra bussvinduet. Oslo 2002. Litteratur. Novelle. Rebellen: Idunn Myklebust. Sonja og eg. Film: Endelig en ny stjernekrig, men hva skyldes egentlig alt oppstyret? Mat for en Grændis. ProletarParty, Arbeiderklassefest. Musikk. Dikt. Tegneserier.


Rebell nr 2, 2002

Nummer 2, 2002

Last ned bladet, 40 sider magasinformat, 15 MB

Av innholdet: Homo-Roy og jeg. København 2002. Smal stormobilisering mot nazisme. Bra sex – ja takk. Når all sex blir porno. Teselskapet. Mat til hygge, mat til besvær. Studentradiosex. Et dukkehjem i Brasil. Miner i Laos og terror på Bali. Libanon: Sender folk, ikke penger. Illustrert lidenskap. Dei handikappa. Gåte: – Fortar! Hardar! Meir! Musikk, film, litteratur. Novelle.


Nummer 3, 2002


2003


Rebell nr 1, 2003

Nummer 1, 2003

Last ned bladet, 40 sider magasinformat, 14 MB

Av innholdet: Motstand frå San Francisco til Voss. Blitz trua av privatisering. Karneval mot kapital. Eva, Kvinnefronten og Det store Missekuppet. 8. mars – også guttas kamp ...? Gutteoffensiv i Rød Ungdom. USA: «How did our oil get under their sand?» Imperialismens akse. Cuba – med fingeren til USA. Venezuela: Makt til oljemenn eller penger til folket? Musikk, bøker, film, bildekunst. Herr Kalkun redder dagen.


Rebell nr 2, 2003

Nummer 2, 2003

Last ned bladet, 28 sider magasinformat, 9 MB

Av innholdet: Stalin jaget actionhelt. Rød Ungdom dømt. Spreng rammene. Hobby: Politiker. Demokratiet som venter – en fortelling om hva vi må gjøre i stedet. Blitz blir. Radiorakel. Jesus revolution. Kurdistan: Politi i skolegården. Reclaim – alt er ødelagt. Om menn, øl og tennveske. (ml) – musikalen om Rød Ungdom. Festivalsommer. Bok, musikk. Poesi.


Siste oppdatering: 21. mai 2017

Mer stoff fra SUF og RU ||| Arkivprosjektets forside