Lokale publikasjoner fra SUF og RU

Lokallag av SUF / SUF(m-l) / Rød Ungdom har i perioder hatt sine egne eksterne og interne publikasjoner. Vi har tilgang på en del av disse og deler dem gjerne. Ta kontakt om du har mer vi kan legge ut.

Bulletin Bryn/Hellerud Klassekamp (Asker) Opprør (Sogn yrkesskole) Rockefest Østkanten Gå på (Sogn og Fjordane)


Tolmod & vilje

Dette var et diskusjonsblad for Oslo og Akershus Rød Ungdom. Vi har en udatert utgave, som basert på innholdet må antas å være fra årsskiftet 1973/74. 18 sider A4; 7 Mb. Last ned her. Innhold: 1. mai. Rusbruk og miljø. Kommunike fra årsmøtet i Oslo/Akershus. Intervju med den nye formannen. Høyrefare og venstrefare.

Diskusjonsbulletin

Blader med dette enkle navnet har kommet ut flere steder i landet, uten at det alltid er sagt tydelig hvor.

Nr. 4 – haust 1972; ser ut til å være fra Bergen. 6 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Omdanningskampanjen. Plan. Skjerp sikkerheten. Skal fronten i Studentersamfunnet være revolusjonær? Kritikk av ml-ere i forbindelse med Rød Front-arrangement. Bør SUF(m-l) i framtida ha direktiver? Forslag til studiemøte om omdanning av SUF(m-l).

Nr. 5; sannsynligvis Oslo 1972. 20 sider A4; 5 Mb. Last ned her. Innhold: Ungdom og fritid. EEC-diskusjon. Debatten om NGS, LNL, YLI og Fellesrådet. Stoff. Kvinnespørsmålet. Det nye fylkesstyret og sikkerheten. Kultur og kunst. Antiimperialistisk arbeid. Kritikk av bulletinen. Join the Army. Nei til blåsing i forbundet. Erfaringer med ml-stand.

Nr. 7; internt diskusjonsblad for Oslo/Akershus, sannsynligvis ca oktober 1972. 10 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Om statsbudsjettet. Vedtak om økonomien. Vietnamuke. Mot fullt medlemskap – forsvar norsk sjølråderett. Støtt anti-EEC-regjeringa. Førstehjelp og revolusjonen. Navnebytte? Er det opportunistisk å skifte navn? Moter på den ene og den andre måten.

Nr. 8; Oslo/Akershus; utgitt 20. november 1972. 22 sider A4; 7 Mb. Last ned her. Innhold: Om bulletinen. Går SUFere mer shabby kledd enn andre? Hva skal lagsavisene være? Fram for en ekte solidaritet med Palestinas folk. De fattiges sak (om kontingenten). Om alkohol og stoff. Hva diskuterer ledelsen? Nei til alkoholmisbruk i forbundet. Blåsere og SUF(m-l). Kommunistisk eller revolusjonær, elite- eller masseorganisasjon? Hvorfor skal ungdomsforbundet være m-l? Fram for et omdanna kommunistisk ungdomsforbund. Hvilket politisk grunnlag skal forbundet ha? Revolusjonært eller kommunistisk forbund? Interessekampen.

Nyhetsblad for Oslo/Akershus SUF

Nr. 2 – februar/mars 1967. 2 sider A4; 1 Mb. Last ned her. Innhold: Rapport fra fylkeskonferansen. Neste fylkeskonferanse. Medlemsmøter. Nytt lag. Studiearbeidet. «Krigsserien» stoppet.

Nr. 1, 1968. 6 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Teatergruppa trenger folk. Om delinga av Grefsen / Sinsen. Staten og interessekampen. Se opp for Innflytternes SUL. SUF-studs generalforsamling. Stormobilisering til 20. desember – FNLs åtteårsdag. Om studiearbeidet. Kritikk av helgekursa.

Juni 1968. 4 sider A4; 1 Mb. Last ned her. Innhold: Hovedoppgavene i lagsarbeidet høsten 1968 (innledning til diskusjon).

Nr. 1, 1969. 10 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Lær av Teisen SUF – spre Klassekampen. Om arbeidet i fylkesorganisasjonen. Erfaringer fra SUF-studs helgekurs om studier og praksis. Hvordan skal lagsarbeid drives? Framgang i Akershus. Sommeraktiviteten. Fylkesstyret.

Materiale fra Bærum SUF

Politisk bulletin nr. 1 – udatert, men sannsynligvis utgitt august 1968. 18 sider A4; 5 Mb. Last ned her. Innhold: Om opprettelse av tremannskomité for å ta seg av den indre debatt. Litteratur. Landsmøtet. Selvkritikk. Tsjekkoslovakia. Forslag til politisk plattform for SUF. To forslag til skoleprogram.

Bærum SUF nr. 2, årgang 2, 1968. 10 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Frihet. Redaksjonelt fyllekalk. Rapport fra et Unge Høyre-møte («Det er hyggelig å komme gratis på sirkus ...».) Bjerketun – et resultat av det kapitalistiske samfunn. SUFs faglige seminar – en suksess. Opprop til de tenkende. Til meg selv.

Klassekamp – organ for Asker SUF

Nr. 1, 1968. 24 sider A4; 6 Mb. Last ned her. Innhold: Leder om klassestaten Norge. på tynn is. Leve marxismen-leninismen Mao Tse Tungs tenkning. Vietnam. Et offer for klassepurkens overgrep mot Vietnam-aktivister. Den permanente krisa i fiskerinæringa. Bokmelding: Ny radikalisme i Norge. Trotski – en forræder mot arbeiderklassen. Rasjonalisering og automasjon. Sovjetunionens forræderi mot verdens revolusjonære folk. Mao Tse Tung om ungdomsbevegelsen.

Diverse fra Oslo øst

Proletar – medlemsblad Oppsal SUF, april 1969. 8 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Referat fra møte med Nils Holmberg om den store proletariske kulturrevolusjonen i Kina. Referat fra møte i Teisen SUF om skole og studentpolitikk.

Beretning for Teisen SUF(m-l) 1969/70. 2 sider A4; 1 Mb. Last ned her.

Bulletin fra Bryn/Hellerud lag av SUF, nr. 2, 1. årgang, juni 1966. 6 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Hva er skolering? Samarbeid innen arbeiderbevegelsen på lokalplanet. Om SF-lag. Fylkesorganisasjonen. SFs økonomi. Kommentar om Nato. Styrenytt. Høstsesongen.

Bulletin fra Bryn/Hellerud lag av SUF, nr. 3, 1. årgang, august 1966. 7 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Indre demokrati. Etterlysning: Gitarist. Biblioteket – teatergruppa – avisgruppa. Studiesirkler. Landsmøtet. Fylkesorganisasjonen. Sommergruppa. Høstprogrammet. Halvårsrapport for Bryn/Hellerud SUF 1. halvår 1966.

Bulletin – organ for Bryn/Hellerud SUF, udatert, sannsynligvis høsten 1967. 8 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Møteprogram for høsten. Boikott Operasjon Dagverk til Peru. Leder med sjølkritikk. Bryn/Hellerud SUFs resolusjonsforslag til SUFs landsmøte: Midtøsten, Vietnam, Kina. Kontor. Offsetmaskin. Studiesirkler. Økonomi. Handlingsprogram for Kommunistiske forbundet marxist-leninistene (Sverige).

Bulletin – organ for Bryn/Hellerud SUF, nr. 1, 1968. 12 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Trotski. Quislinger. Den nye Vietnambevegelsen. Bordeller? EEC. Progressiv litteratur. Møtereferater.

Bulletin – organ for Bryn/Hellerud SUF, udatert, sannsynligvis tidlig 1968. 8 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Leder om forholdet til Bryn AUL. Sosialistisk årsoversikt. Tanzania. Latin-Amerika. Teatergruppa.

Nyhetsbulletin Bryn/Hellerud SUF 4. juni 1968. 8 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Program for arbeidsmøter sommeren 1968. SUFs sommerarrangementer. «Retts»saka mot G... Referater.

Nyhetsbulletin Bryn/Hellerud SUF juli 1968. 20 sider A4; 6 Mb. Last ned her. Innhold: Program for SUFs sommerleir. Møtereferater. Forslag til politisk plattform for SUF. Forholdet mellom SUF og KU. Husk FNL-arbeidet. Erfaringene fra i sommer.

Grefsen-Sinsen SUF faglig politisk bulletin 1968. 22 sider A4; 5 Mb. Last ned her. Innhold: Lønnstakernes krav. Forbundsvise contra samordna oppgjør. Streikerett og lønnsnemnd. Lærlinger. Lønnsgliinga. Vår byråkratiske fagbevegelse. Avtaletinget. Hjemforsikringa. Arbeidstidsforkortelsen. Rasjonalisering og automasjon. Bedriftsdemokrati.

Gå på

Ser ut til å vere utgjeve av Sogn og Fjordane Rød Ungdom. Nr. 2, 1984. 16 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhald: Afghanistaninnsamlinga. Om Gå på. Bokanmelding – Solstad. Mord i India. Fem på bånn – ti på topp. Produktivkreftene sprengjer systemet (teikneserie). Intervju med leiaren vår. Ekstern aktivitet. Dikt

Røde stjerne

Intern medlemsavis for Trondheim SUF nr.1, 1970. 12 sider A4; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Leder: Om grepet på frontene. Referat fra skolekonferansen. Referat fra fagligkonferansen. Om salg av Klassekampen. Rapport om salget av KK nr. 10–11. Studierapport. Arbeidsstilen i jula. Vårens arbeidsoppgaver.

Debattavis for Rød Ungdom i Trøndelag nr. 2, 1985. 24 sider A5; 3 Mb. Last ned her. Innhold: Om RUs innflytelse og størrelse. Sør-Afrika og boikott. Torsteins lille homsehjørne. Derfor meldte jeg meg ut. Om forholdet AKP–RU. Situasjonsrapport fra sosialismens fyrtårn – Røros. Valgoppsummeringer.Valgkamp – dagskamp. Nei til våpen i hjemmet. Overvåket. Kontoret er åpna. Lenin om parlamentarismen. (Vårt eksemplar ser ut til å mangle fire sider på midten, men det har også fire unummererte (blå) sider, som kanskje er feilplassert.)

Skedsmo/Lørenskog SUF

Udatert løpeseddel fra Vietnam-tida. 4 sider A5; 1 Mb. Last ned her.

Opprør

Gjør opprør mot borgerskapet – utgitt av Rød Ungdom på Sogn yrkesskole. Udatert. 8 sider A5; 1 Mb. Last ned her. Innhold: Karakterene ødelegger skolen. Trenger vi karakterene. Aksjoner mot karakter, leksehøring og uforberedte prøver. Nei til svekking av fagutdanninga. Bare sosialismen kan gi full seier. Bli med i Rød Ungdom.

Gjør opprør mot borgerskapet – utgitt av Rød Ungdom på Sogn yrkesskole. Nr. 3, 1977/78. 8 sider A5; 1 Mb. Last ned her. Innhold: Det er mye gærent i samfunnet som må vekk. Diktatur??? Sosialisme – frihet for arbeidsfolk Sovjet er ikke sosialistisk. Væpna revolusjon. Hva skjedde i Chile? Bli med i Rød Ungdom.

Løpesedler Oslo

Uansett dom, ikke et øre til nynazistene. Utgitt av Rød Ungdom ved Sporveien (1978?). 2 sider A5; 0,5 Mb. Last ned her.

Bygningsarbeidere i RU arrangerer fest (år ikke oppgitt). 1 side A4; 0,5 Mb hver. Last ned for 9. juni. Last ned for 11. november.

St.Hansfest på Gressholmen (år ikke oppgitt). 1 side A4; 0,5 Mb. Last ned her.

RU på østkanten arrangerer rockefest på Kampen (år ikke oppgitt). 1 side A4; 0,5 Mb. Last ned her.

Konfrontasjonsmøte Rød Ungdom – Sosialistisk Ungdom (år ikke oppgitt, sannsynligvis 1977). 1 side A4; 0,5 Mb. Last ned her.

Rød Ungdom i Posten arrangerer åpent møte om idrett, innledning ved Egil «Drillo» Olsen (år ikke oppgitt). 2 sider A4; 1 Mb. Last ned her.

Rød Ungdom-avisa

Ukjent utgiver, men ser ut til å være et eller flere gymnaslag. Nr. 1, 1974. 8 sider A4; 2 Mb. Last ned her. Innhold: Hva vil Rød Ungdom? Bra å lese. Om idrettsdagen. Støtt Narve Trædal. Mer om 30-timersuka – hva nå? (Siste artikkel er muligens en separat trykksak, som er stifta til vårt eksemplar.)

 

Mer kommer kanskje ...


Andre publikasjoner fra SUF og Rød Ungdom

Siste oppdatering av denne sida 8. september 2014.