SUF, SUF(m-l) og Rød Ungdom

Sosialistisk ungdomsforbund (SUF) blei stifta i 1963 som ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF). Rundt 1966 oppstod en opposisjon påvirka blant annet av splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, de militante frigjøringskampene i den tredje verden og kulturrevolusjonen i Kina. Fra 1967 fikk denne retninga flertall i SUF, og organisasjonen satte seg som mål å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge. Dette flertallet brøyt med SF i 1969, og SUF skifta da navn til SUF(m-l).

Da MLG stifta AKP(m-l) i 1973, blei SUF(m-l) partiets ungdomsorganisasjon. Navnet skifta til Rød Ungdom (RU), og RU blei seinere også ungdomsorganisasjonen til valgalliansen og partiet RV, og nå til partiet Rødt.

SUF utga medlemsbladet SUF-Nytt, seinere Bolsjevik. Etter stiftelsen av AKP(m-l) blei Bolsjevik Rød Ungdoms medlemsblad. SUF(m-l) og MLG grunnla avisa Klassekampen i 1969.

SUF og seinere SUF(m-l) utgav Ungsosialisten. Bladet endra i 1969 navn til Røde Garde. Dette blei etter hvert organet til RU. I 1978 ble Ungsosialisten for 1967–69 utgitt i bokform. Røde Garde fikk seinere navnet Rute 80, og etter det Rebell.

SUF(m-l) og RU har også gitt ut andre eksterne og interne blader, og organisasjonen har publisert ei rekke hefter. Vi legger etter hvert ut deler av dette materialet.

AKP(m-l) hadde også en egen studentorganisasjon, NKS, som har eget oppslag her på nettstedet. Studentbladet Oppbrudd blei utgitt av SUF/SUF(m-l)/RU, før NKS blei stifta og overtok utgivelsen.

Vi har så langt lagt ut følgende materiale fra SUF / RU: